Van trends naar scenario's

Om te komen tot vier toekomstbeelden te komsten (scenario’s) zijn we op zoek gegaan naar de trends die de ‘kern’ vormen van hoe de toekomst eruit komt te zien voor hippisch ondernemers.

Om te komen tot vier toekomstbeelden te komsten (scenario’s) zijn we op zoek gegaan naar de trends die de ‘kern’ vormen van hoe de toekomst eruit komt te zien voor hippisch ondernemers.

Vier beelden van de toekomst

We hebben twee trends gekozen die (1) impactvol zijn (2) onzeker zijn (3) verschillende thema's belichten (4) buiten onze invloedssfeer vallen en (5) waarmee we vier uitdagende scenario's kunnen schetsen. Met deze belangrijkste trends vormen we het assenkruis, dit vormt het raamwerk voor de vier scenario’s die hieronder beschreven zijn. De overige trends vergeten we uiteraard niet, deze zijn stuk voor stuk meegenomen binnen elk van de scenario’s.

                                      

(Fysieke) ruimte voor hippisch ondernemen:

We staan in Nederland voor een ruimtelijke uitdaging: woningbouw, landbouw, natuur (o.a. de wolf), bedrijvigheid, recreatie, zonnepanelen, en windmolens hebben ruimte nodig. Wat betekent dit voor de (fysieke) ruimte die er beschikbaar is voor de hippisch ondernemers? Blijft de (fysieke) ruimte die zij voor hun bedrijfsvoering beschikbaar hebben behouden? Of wordt deze (fysieke) ruimte meer en meer beperkt de komende jaren?

Sociale acceptatie hippische sector:

De kijk op de relatie tussen mens en dier veranderd, er is toenemende aandacht voor dierenwelzijn en invloed van desinformatie groeit. Enkele van de trends die het sentiment in de maatschappij ten aanzien van de hippische sector beïnvloeden. Blijft er voor de hippische sector voldoende sociale acceptatie in de maatschappij? Of leiden de kritische klanken tot een krimp van de sociale acceptatie van de hippische sector?

 

1. Samenvatting scenario 1

Het is 2035. De hippische sector heeft de fysieke ruimte behouden om te ondernemen. Kosten zijn op alle fronten gestegen. Voor de hippisch ondernemer is het houden en fokken van paarden duurder geworden. Paardrijden is niet voor iedereen betaalbaar. Er is veel oog voor preventie en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de connectie tussen mens en paard het paard goed doet. De sector is transparant en men vertrouwt op de wetenschap. Dit maakt dat, ondanks de stijgende kosten, paardrijden een populaire, geaccepteerde sport is die we in ere houden. Nederlandse paarden zijn van hoge kwaliteit en worden over de hele wereld verkocht. We rijden nog steeds op het paard.

Lees compleet scenario 1
 

2. Samenvatting scenario 2

Het is 2035. De fysieke ruimte voor agrariërs, en ook hippisch ondernemers, is beperkt. Het aantal paarden in Nederland neemt af. De ruimte in Nederland wordt ingezet voor natuur, recreatie en woningbouw. Bedrijven en particulieren pakken als vanzelfsprekend verantwoordelijkheid op het vlak milieu, duurzaamheid en circulariteit. Ook hippisch ondernemers doen mee, ze pakken met hun paarden een rol op het vlak van landschapsbeheer en natuurbehoud. Daarnaast is de hippische sector proactief op het vlak van dierenwelzijn. Deze factoren leiden samen tot acceptatie van de sector in de samenleving. Technologie en wetenschap ondersteunt hierbij. Wetenschappelijk is bewezen dat de omgang met dieren tot ontspanning leidt bij mensen. Steeds meer mensen zoeken het contact met dieren, en dus ook met paarden. Ondernemers die de ruimte op multifunctionele manier inrichten met het paard zijn succesvol.

Lees compleet scenario 2

3. Samenvatting scenario 3

Het is 2035. Hippisch ondernemers hebben hun fysieke ruimte behouden. Naast wereldwijde aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en het milieu staat ook dierenwelzijn volop in de schijnwerpers. Enkele schandalen op het vlak van dierenwelzijn hebben ertoe geleid dat de hippische sector onder vuur ligt en minder populair is. Er is onderling weinig verbondenheid, de sector is weinig transparant gebleken, het is ieder voor zich. De sector zit in een neerwaartse spiraal, topsport en opfokken is omstreden en ons Nederlandse paard is geen exportproduct meer. De beschikbaarheid van geschikte en betaalbare paarden is laag. Uitzondering vormen de professionele hippische ondernemers. Zij die op het vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn vooroplopen, verdienmodellen naast het paard ontwikkelen, zich verbinden met de directe omgeving en investeren in technologie houden hun bestaansrecht.

Lees compleet scenario 3
 

4. Samenvatting scenario 4

Het is 2035. Voor hippisch ondernemers is de regeldruk groot. De ruimte die ze jarenlang hadden vanuit Europa is beperkt. Het vrijgekomen land wordt ingezet voor woningen en natuur, om de leefbaarheid te vergroten. De sector heeft samengewerkt in hun lobby naar Europa, maar tot hun spijt is naast de beperking in ruimte ook aan (commerciële) belasting van paarden een einde gekomen. De ‘social license to operate’ is verdwenen. Mensen zoeken graag de natuur op. De hippische en agrarische sector werkt innovatief samen met behulp van subsidies om innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen, zonder het paard.

Lees compleet scenario 4