Scenario 1: Op het paard

Veel sociale acceptatie – Behoud van de ruimte. Wat kan een hippische ondernemer doen als er meer paardenbedrijven bijkomen, paardrijden ongekend populair is maar de regelgeving complex is en het leven duur?

Veel sociale acceptatie – Behoud van de ruimte. Wat kan een hippische ondernemer doen als er meer paardenbedrijven bijkomen, paardrijden ongekend populair is maar de regelgeving complex is en het leven duur?

Het is 2035. Het afgelopen decennium kende veel onzekerheid. Oorlog, handelsconflicten en de naweeën van de pandemie leidden tot een laag vertrouwen in de economie. Olie en andere grondstoffen kosten alsmaar meer en iedere inwoner van Nederland ziet zijn geld elk jaar minder waard worden. Burgers kijken steeds meer naar de overheid om hun problemen op te lossen. Met het verhogen van de kiesdrempel en het terugdringen van de versplintering is de slagkracht van de Tweede Kamer toegenomen.

Volop fysieke ruimte voor hippische ondernemingen

De overheid heeft werk gemaakt van het handhaven van de stikstofdoelstellingen. Zowel de industrie als de luchtvaart en agrarische sector moesten inleveren. Binnen de agrarische sector waren de pijlen gericht op de koeien- en varkenshouderij. Het aantal boeren gericht op intensieve veeteelt is dan ook sterk afgenomen. Veel van deze bedrijven zijn uitgekocht of, door gebrek aan een opvolger, verdwenen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat, in tegenstelling tot koeien- en varkenshouderijen, de stikstofuitstoot vanuit de hippische organisaties laag is. Dit heeft geleid tot een positieve grondhouding van de overheid richting de hippische sector. Hippisch ondernemers zijn dan ook grotendeels ongemoeid gelaten. Er is daarmee nog steeds volop (fysieke) ruimte voor hippisch ondernemen. Sterker nog, meer dan 20% van de koeien- en varkenshouders is overgestapt op het houden of fokken van paarden. Dit kon niet overal. In de stedelijke en Natura 2000-gebieden is de vrijgekomen landbouwgrond in handen van de overheid gekomen die nog moet besluiten wat zij met de ruimte wil doen.

Een onafhankelijk Europa met minder onzekere logistieke ketens

Alle onzekerheid van de afgelopen jaren heeft ons in Europa voorzichtiger gemaakt. Vanuit de politiek en bedrijfsleven is geïnvesteerd in onafhankelijkheid. We bouwen de logistieke ketens weer op binnen Europa. De Europese Unie heeft de afgelopen jaren subsidies vrijgemaakt voor initiatieven die deze onafhankelijkheid vergroten. De grote supermarktketens hebben een netwerk van leveranciers opgebouwd dat voor 90% uit Europese boeren en producenten bestaat. Ook grote voerorganisaties zijn minder afhankelijk geworden van de wereldhandel. In Nederland hebben (hippisch) ondernemers en particulieren massaal zonnepanelen gelegd. Zo’n 50% van de gebouwen in Nederland is energieneutraal.

Hoge kosten en een wirwar aan regelingen

Deze Europese onafhankelijkheid brengt kosten met zich mee. De staatsschuld is flink opgelopen en het leven is voor iedereen duurder geworden. Het verschil tussen arm en rijk toegenomen. De politiek is afwachtend en reactief in de compensatie van stijgende kosten, waardoor een wirwar aan regelingen is ontstaan. Ondernemers zien soms door de bomen het bos niet meer. Ook hippisch ondernemers hebben het zwaar, de regelgeving is complex. Onder de invloed van veranderende weersomstandigheden is de toevoer van grondstoffen in sommige jaren hoogst onzeker. Prijzen zijn opgelopen en de werkelijke kostprijzen van fokpaarden en manegelessen zijn daardoor sterk gestegen. Ondernemers zouden dit aan hun klanten moeten doorberekenen, maar durven dit vaak niet aan. Want hun klanten hebben het ook al zo zwaar en het aantal gezinnen dat het zich überhaupt nog kan veroorloven om paard te rijden, slinkt elk jaar. De financiële buffers van ondernemers slinken snel en het voortbestaan van hippische ondernemingen staat onder druk. Zij worden gedwongen tot zakelijkheid en het ontplooien van andere verdienmodellen om het hoofd boven water te houden. FNRS-ondernemers proberen op alle fronten te professionaliseren: van financiering en goed werkgeverschap tot werving van medewerkers.

Een toegankelijke sector waar we nieuwsgierig naar zijn

Ondanks de stijgende kosten voor ruiters is en blijft paardrijden een traditionele Nederlandse sport die we in ere houden. Tijdens de Olympische spelen van 2028 en 2032 zijn nieuwe talenten opgestaan die de medailles voor Nederland binnenslepen. En daar zijn we als Oranjesupporters natuurlijk trots op. Ook voor de opfokbedrijven is dit goed nieuws. ‘Onze’ allerbeste paarden worden nog steeds over de hele wereld verkocht. Met genoomtesten garanderen fokkers de kwaliteit van nieuwe paarden. Het aantal paarden in Nederland groeit. Hoewel niet iedereen de financiële mogelijkheden heeft de paardensport te beoefenen, werkt de sector er hard aan toegankelijk te blijven. Aan de jaarlijkse gratis open paarden-dagen doen alle FNRS-ondernemers mee: van opfokbedrijven tot pension- en trainingsstallen. Deze dagen trekken grote getalen gezinnen en ouderen die de plaatselijke hippische bedrijven wel eens van dichtbij willen bekijken, nieuwsgierig zijn naar hoe we in Nederland al die toppaarden toch fokken en groot brengen of zich wagen aan een ritje op het paard.

Paardrijden in de natuur met aandacht voor het dier

In de maatschappij is veel aandacht voor natuur en dierenwelzijn. Met alle financiële zorgen heeft men meer behoefte aan ontspanning. Mensen hebben de natuur herontdekt. Er waait een nieuwe wind in de opvoedingstheorie: de ‘curling-ouder’ sterft uit. Kinderen krijgen weer ruimte om te ravotten, vies te worden en na het vallen weer op te staan. Dieren maken deel uit van de natuur, zijn opvoedkundig en mentaal van waarde en daar moet goed voor worden gezorgd. Daarvoor vertrouwen we op kwantitatieve en kwalitatieve data. Er is veel gericht onderzoek naar een goede omgang met het paard en we zijn in staat ontzettend veel te meten. Recentelijk onderzoek vanuit Aeres, gesteund door de dierenbescherming en de FNRS, heeft aangetoond dat voor het (mentale) welzijn van het paard de aanwezigheid en aandacht van verzorgers belangrijk is. Rijden op een paard is een vorm van aandacht die het paard goed doet, mits met oog voor de fysieke gezondheid.

De aandacht voor preventie en preventiemaatregelen leidt tot minder blessures. Dit pakt goed uit voor de hippisch ondernemers want verzekeringspremies zijn weer betaalbaar geworden.

Internationaal succes op Netflix

Gewapend met informatie vanuit onderzoek treedt de ruitersport proactief op de voorgrond. Voorlopers in de sector hebben, in samenwerking met Netflix, een zesdelige documentaire gemaakt. Hierin laten zij zichzelf als eigenaar van een manege of sport- en trainingsbedrijf, als Olympisch springkampioen en als paardenfokker filmen tijdens hun meest kwetsbare momenten. Ze nemen de kijker mee in hun zoektocht naar een nieuwe omgang met paarden, hun onverminderde liefde en aandacht voor het paard en hun trots op de sector. Ook de voorvrouw van Partij voor de Dieren, de Sectorraad Paarden, KNHS, KWPN en omwonenden komen aan het woord in de documentaire. Desinformatie over paarden op sociale media is afgenomen. We hebben het gevoel de mens en het paard achter de hippische bedrijven beter te kennen en begrijpen en daar hebben we bewondering voor.

Nieuwe mogelijkheden zoeken met de ruimte die er is

Op maneges is het sportaanbod niet sterk gewijzigd, paardrijden staat nog steeds centraal, Ondernemers bieden wel vaker andere activiteiten aan. Met de druk op kosten zoeken ze naar mogelijkheden om de ruimte en faciliteiten die er al zijn optimaal te benutten. Een grotere groep ruiters blijft langer paardrijden omdat maneges met behulp van technologie de kans op vallen hebben verkleind en de verzekering goed is geregeld. Sporters, bedrijventeams die een teambuildinguitje zoeken of fietsers die toe zijn aan een kop koffie: steeds meer mensen kunnen bij de manege of pensionstal terecht, of ze nu jong of oud zijn.

Ondanks de financiële uitdagingen waait er een optimistische wind door de sector. De maatschappelijke acceptatie is hoog, de (fysieke) ruimte blijft behouden. De professionele fokkerij en manege pakken hun kansen en varen wel bij deze wind. Het aantal ruiters en paarden in Nederland groeit.

Kernpunten scenario 1:

 • Hippische bedrijven hebben (fysieke) ruimte om te groeien
 • Minder internationale handel
 • Complexe wet- en regelgeving
 • Kosten zijn sterk gestegen en zetten druk op de sector
 • Gehele hippische sector werkt nauw samen
 • Paardrijden is gezond voor het paard
 • Paardrijden neemt toe in populariteit
 • Nederland fokt ‘s werelds beste paarden
 • Hippisch ondernemers zoeken commerciële mogelijkheden om ruimte en faciliteiten nog beter/anders te benutten

Wat kan jij doen?

"Focus op betaalbaar ondernemen"

Er waait er een optimistische wind door de sector. De maatschappelijke acceptatie is hoog en de (fysieke) ruimte blijft behouden. De grootste uitdaging in dit scenario is de betaalbaarheid. Als ondernemer sta je voor de uitdaging om je kosten te beheersen en daarmee je bedrijfsvoering betaalbaar te houden. Daarnaast groeit het aantal klanten dat minder te besteden heeft. Hoe houd je de diensten voor je klant betaalbaar? Hieronder een aantal suggesties.

Organisatie

 • Maak je kosten inzichtelijk. Breng je werkelijke kosten in kaart, zowel de vaste als flexibele. Als je inzicht hebt, kun je ook kijken waar je kan besparen.
 • Creëer schaal bij inkoop. Koop samen met andere ondernemers in de sector voer, energie of materialen in. Hiermee creëer je schaalvoordelen en lagere kosten.
 • Werk samen met sponsoren en ondernemers. Werk met sponsoren samen die de kosten van materialen deels betalen in ruil voor promotie. Denk ook aan samenwerking met andere ondernemers op het vlak van evenementen, marketing, faciliteiten en het delen van kennis en ervaring.
 • Werk samen in het fokken van recreatieve paarden. Start samen met andere ondernemers een fokprogramma op voor recreatieve paarden. Gezamenlijk kun je de investeringen dragen en tegelijkertijd verzeker je je van paarden die geschikt zijn voor recreatie.

Klant

 • Maak flexibele abonnementen en betalingsregelingen mogelijk. Klanten willen steeds vaker zelf bepalen wanneer ze sporten en paardrijden. Niet iedereen heeft elke maand het budget om te rijden. Met flexibele abonnementen en betalingsregelingen kunnen klanten kosten spreiden.
 • Maak delen van materiaal mogelijk. De kosten van caps en kleding zijn hoog voor ruiters. Met name de jeugd groeit weer snel uit hun kleding. Maak delen, ruilen, lenen en huren van kleding, caps en andere materialen mogelijk voor jouw klanten.
 • Zet een sponsorprogramma op. Maak de paardensport voor minder vermogende ruiters mogelijk. Verken samen met particulieren, bedrijven of andere sportverenigingen in de regio de mogelijkheden voor een sponsorprogramma. Daarmee kunnen kosten deels gedekt worden en blijft de paardensport voor deze ruiters enigszins betaalbaar.

Terug naar scenario overzicht