Nieuws

Het FNRS-bestuur en de ledenraad stellen zich aan u voor

Zoals u waarschijnlijk al weet is de FNRS een branchevereniging. De FNRS wordt bestuurd door haar eigen leden, door middel van een ledenraad en een bestuur. Zij zetten zich actief in om de belangen van FNRS-leden en hippische ondernemers te behartigen. De ledenraad houdt toezicht op het bestuur en geeft richting aan het team van de werkorganisatie.

22 oktober 2021 | 2 minuten lezen

Wat doet een ledenraad van FNRS?

De FNRS-ledenraad is een vertegenwoordiging van de FNRS leden. Zij zijn het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging. De belangrijkste taak is om toezicht te houden op het bestuur en richting te geven aan de organisatie. Zo wordt bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening behandeld tijdens de vergaderingen maar ook de jaarplannen van de vereniging. De FNRS-ledenraad bestaat uit 19 personen en 1 voorzitter. De leden van de ledenraad worden gekozen door de FNRS leden. Voor een goede afspiegeling van de leden zijn er kiesgroepen gemaakt waarvan er altijd voldoende ledenafvaardiging moet zijn.  De ledenraad komt vier keer per jaar bijeen.

Wat doet het bestuur van FNRS?

Het FNRS-bestuur wordt gevormd door 4 bestuursleden en de voorzitter. De belangrijkste taak is om richting te geven aan de FNRS als organisatie en leiding te geven aan de directeur van de werkorganisatie. Het bestuur zier erop toe dat de juiste strategie voor de organisatie wordt gekozen, de plannen worden uitgewerkt en dat begrotingen worden opgesteld. In belangrijke mate bepalen zij dus de agenda van de organisatie.  Het bestuur van de FNRS vergadert 8 keer per jaar.

Voorstelrondje

Dat de FNRS bestaat uit een ledenraad en een bestuur is waarschijnlijk geen nieuwe informatie voor u. Maar weet u ook door wie deze functies momenteel worden ingevuld? Of bent u nieuwsgierig naar welke persoon de ledenraad vertegenwoordigt in uw regio? Op onze website kunt u alle bestuurs- en ledenraadsleden terugvinden.

Maak kennis met het bestuur

Maak kennis met de ledenraad
 

Aansluiten bij de ledenraad

Aan de functie van ledenraadslid zit een termijn, dit houdt in dat ledenraadsleden naar een aantal jaar moeten aftreden en plek moeten maken voor fris bloed binnen de organisatie. Voor de ledenraad zijn wij dan ook met regelmaat opzoek naar FNRS-leden die zich actief willen inzetten om de belangen van de leden en hippische ondernemers te behartigen. Als ledenraadslid weet je als geen ander wat er speelt in het werkgebied van de FNRS. Je geeft gevraagd en ongevraagd signalen door aan het bestuur en de werkorganisatie om de aansluiting van de dienstverlening in de sector te verbeteren. Samen met het bestuur beoordeel je het gevoerde beleid van de werkorganisatie en bepaal je de lange termijn strategie. Als ledenraadslid ben je als FNRS-ambassadeur zichtbaar in ons werkveld. Lijkt u dit interessant en zou u zich graag aansluiten bij de ledenraad van de FNRS? Bekijk dan deze pagina en lees de gehele functie.

Lid worden?FNRS-bedrijven