Vacature ledenraadslid

De FNRS is per direct op zoek naar nieuwe ledenraadsleden.

De FNRS is per direct op zoek naar nieuwe ledenraadsleden.

Iets voor jou?

Ledenraadslid worden? Daar heb je wellicht nog niet eerder over nagedacht. En dat is helemaal niet zo gek want deze vacature kom je maar zelden tegen. Een unieke positie dus, voor een netwerker met oog voor de ontwikkelingen in de hippische sector. Jouw focus: onze leden en de hippische sector.

De ledenraad van de FNRS is een diverse en enthousiaste groep van 20 ledenraadsleden. Wat hen bindt is duidelijk: stuk voor stuk zetten zij zich actief in om de belangen van FNRS-leden en hippische ondernemers te behartigen. Zij brengen letterlijk de sector naar binnen. Zij zijn dé toetsstenen van de FNRS als het gaat om dienstverlening en ontwikkeling in de sector.

Om een goede ledenvertegenwoordiging te hebben is er voor gekozen om een verdeling te maken in kiesgroepen. Het komt er op neer dat we voor vier geografische regio’s (Noordwest, Noordoost, Zuidwest, Zuidoost) en bedrijfstype (IST, groot manegebedrijf en klein manegebedrijf) een vertegenwoordiging hebben in de ledenraad. Ieder ledenraadslid vertegenwoordigd één van deze groepen. 

Als ledenraadslid weet je als geen ander wat er speelt in het werkgebied van de FNRS. Je geeft gevraagd en ongevraagd signalen door aan het bestuur en de werkorganisatie om de aansluiting van de dienstverlening in de sector te verbeteren. Samen met het bestuur beoordeel je het gevoerde beleid van de werkorganisatie en bepaal je de lange termijn strategie. Je wordt betrokken bij een aantal formele taken. Als ledenraadslid ben je als FNRS-ambassadeur zichtbaar in ons werkveld. Je draagt nieuwe ideeën aan en pakt de handschoen op om verandering van de grond te krijgen.

Wat zoeken wij in een ledenraadslid van de FNRS?

Onze ledenraadsleden:

 • hebben een brede maatschappelijke interesse;
 • hebben visie op de paardensector in het algemeen en de rol van de FNRS als branchevereniging van de ondernemers in het bijzonder;
 • hebben het vermogen om het belang van de FNRS centraal te stellen;
 • hebben kennis van de inhoud van de rol van de ledenraad;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden.

Wat wordt er van je verwacht als ledenraadslid?            

De functie van ledenraadslid brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee richting de FNRS. Van een ledenraadslid wordt een actieve invulling van de functie verwacht. Als ledenraadslid neem je actief deel aan de ledenraad. De leden van de ledenraad zetten zich in voor het algemeen beleid van de vereniging. Zij weten het overzicht te bewaren en afstand te nemen van hun persoonlijke situatie met het oog op het algemeen belang van de FNRS en haar leden. Zij stemmen zonder last en ruggespraak. Dit betekent dat zij zelfstandig besluiten nemen zonder dit vooraf voor te leggen aan hun achterban. Dit zorgt voor een slagvaardige structuur. Het is natuurlijk belangrijk dat de leden van de ledenraad weten wat er bij de achterban leeft. Een voorwaarde voor deelname aan de ledenraad is een lidmaatschap van de FNRS.

Onze ledenraadsleden:

 • zijn hippisch ondernemer en lid van de FNRS;
 • bereiden ledenraadsvergaderingen voor;
 • nemen actief deel aan de ledenraad(svergaderingen);
 • bepalen mee met het door het bestuur gevormde beleid;
 • onderhouden proactief contact met onze leden.

Gevraagde tijdsinvestering

 • De gevraagde inzet betreft minimaal vier vergaderingen per jaar, inclusief voorbereiding.
 • De functie van ledenraadslid is voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan men zich nog twee keer herkiesbaar stellen.

Wat bieden wij jou als ledenraadslid?

Als ledenraadslid bieden wij jou een unieke positie in de hippische sector. Je kijkt mee in de keuken van strategische beleidsplannen en jaarplannen tot ledenactiviteiten en veranderinitiatieven. Je kan je kennis verbreden en je persoonlijk ontwikkelen. Je krijgt een echte stem in een organisatie die er voor hippische ondernemers toe doet. Je bouwt een interessant netwerk op door de diversiteit aan ledenraadsleden en hun brede kennis.

Vergoeding

De leden van de ledenraad hebben recht op een reiskostenvergoeding (0,21 per kilometer) en een vaste onkostenvergoeding van 75 euro per vergadering dat men aanwezig is.

Geïnteresseerd of ken je iemand?

Is meedenken, meepraten en meebeslissen iets voor jou? Ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen in de hippische sector? Dan ben jij onze kandidaat! We zien jouw kandidaatstelling graag tegemoet. Deze kan je toesturen via onderstaand formulier. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar vertegenwoordiging  uit onderstaande kiesgroepen, maar iedereen kan zich aanmelden aangezien in de komende periode een aantal andere zittingstermijnen aflopen:

 • Instructie-, Sport- en Trainingsstal (IST)
 • Grote maneges (meer dan 60 stallen)
 • Regio's zuidoost en noordwest

Ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Deel dan deze pagina met hem/haar. We zien zijn/haar kandidaatstelling ook graag tegemoet.

Vul uw voor- en achternaam in
U bent FNRS-lid wanneer u met uw bedrijf bent aangesloten bij de FNRS
* mandatory field

En dan?

De kandidaatstelling wordt voorgelegd aan de leden van de betreffende kiesgroep. Zij stemmen op de kandidaten die toe mogen treden tot de ledenraad.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Haike Blaauw, directeur, via 06 30 90 99 18.

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

De FNRS is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema's zijn kwaliteit, veiligheid en welzijn. Klant, paard en ondernemer staan daarbij centraal.

De FNRS probeert haar doel onder meer te bereiken door:

 • het behartigen van de nationale en internationalebelangen van de leden, zowel collectief als individueel;
 • het vertegenwoordigen van de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties;
 • het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector;
 • gebruik te maken van alle andere wettige middelen, die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel.

De leden van de FNRS zijn hippische ondernemers of verenigingen met een eigen accommodatie met volledige rechtsbevoegdheid. De leden zijn ondernemers van manege’s, pensionstallen, IST- en opfokbedrijven.

De FNRS kent een werkorganisatie met 12 werknemers, die belast is met de werkzaamheden van de FNRS.

Het bestuur van de FNRS bestaat uit vijf leden, die worden benoemd door de Ledenraad. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  De bestuursleden worden voor drie  jaar verkozen, waarna een aftredend bestuurslid weer hernoembaar is, eenmalig vooreen termijn van drie jaar.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het (meerjaren) beleid van de vereniging. Zij geven de werkorganisatie opdracht om het jaarplan en de begroting op te stellen en ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.