Nieuws

Heeft u een noodplan als hippisch ondernemer?

Als hippisch ondernemer heeft u een mooi, maar soms ook zwaar beroep. Vroeg opstaan om de paarden te voeren, lichamelijk zwaar stalwerk, lange dagen en dan vaak ’s avonds zelf de administratie nog bijwerken. De kans dat u uitvalt is groter dan voor ondernemers met een kantoorbaan.

1 april 2021 | 2 minuten lezen

Met een fysiek zwaar beroep is niet alleen de kans op uitval groter, maar met een hippisch bedrijf is het ook belangrijk dat de bedrijfsprocessen na uw uitval gewoon doorlopen. Als zelfstandig ondernemer bent u namelijk vaak uw belangrijkste werknemer. Maar wat als u nu ziek wordt? Voor langere tijd? Of zelfs overlijdt? Hoe kunt u dan uw bedrijf overeind houden zonder dat uzelf, uw gezondheid maar ook uw paarden en klanten daarbij te kort schieten? Een onderwerp om serieus over na te denken en u waar mogelijk op voor te bereiden.

U kunt natuurlijk niet alles voorkomen, maar er zijn wel een aantal zaken die nu al kan regelen voor het geval u wegvalt door ziekte, plotselinge uitval of overlijden. De onderwerpen verzekeren en preventie zijn eerder aan bod gekomen. In dit artikel lichten we het samenstellen van een noodplan verder toe.

Noodplan voor wegvallen ondernemer

Wat gebeurt er met uw bedrijf als u als ondernemer plotseling wegvalt? Is dan voor iedereen duidelijk wat er door wie moet gebeuren? Heeft u een noodplan voor uw bedrijf? Voor zaken als brand, inbraak of een overstroming is er vaak wel een noodplan, maar voor het wegvallen van de ondernemer in de meeste gevallen niet. Met alleen het benoemen van een opvolger, dan wel tijdelijk vervanger, bent u er nog niet. 

Zorg dat u een noodplan voor uw bedrijfsvoering opstelt. Denk hierbij aan de vervangbaarheid van uw ondernemerschap, de inzet van (externe) arbeid, en het machtigen van personen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Als u als ondernemer niet meer in staat bent om de werkzaamheden binnen uw bedrijf uit te voeren, is het noodzakelijk dat bekend is wie deze taken dan op zich kan nemen. Een operationeel noodplan voor uw bedrijfsvoering biedt houvast voor de uit te voeren dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse werkzaamheden. In dit plan beschrijft u bijvoorbeeld wie er beslissingsbevoegd is, wie de belangrijkste contactpersonen zijn, wie het dagelijkse stalwerk en verzorging van de paarden doet, hoe uw klanten bereikbaar zijn en eventueel wat de wachtwoorden zijn van uw systemen.

Zet in ieder geval de volgende zaken in een operationeel noodplan:

  • Wie is beslissings- en tekenbevoegd?  
  • Wie zijn de belangrijkste contactpersonen? Hoe zijn zij bereikbaar? 
  • Welke personen kunnen geraadpleegd worden in een noodsituatie om hulp te verstrekken?
  • Wie verzorgt het dagelijkse stalwerk en de verzorging van de paarden? 
  • Wie is de dierenarts, hoefsmid en andere belangrijke dienstverleners en toeleveranciers? 
  • Wie is uw contactpersoon bij de bank en verzekeringsmaatschappij?
  • Wie zijn uw klanten, welke paarden bezitten zijn? Hoe zijn zij bereikbaar?
  • Wat zijn de wachtwoorden voor uw systemen? 

Daarnaast is het belangrijk om een fiscaal juridisch noodplan vast te leggen met uw bedrijfsadviseur of accountant. In dit fiscaal juridische noodplan zitten belangrijke uittreksels en documenten zoals een testament en volmacht. Download het informatieblad ‘Noodplan bij calamiteiten’. Hier staat opgesomd waar een operationeel noodplan en een fiscaal juridisch noodplan aan moet voldoen. Voor dit informatieblad is inloggen vereist.

Regel tijdig, voordat het te laat is

Uitval van u als ondernemer is dus een belangrijk onderwerp om tijdig serieus over na te denken. Denk niet ‘dat overkomt mij niet’. Kom in actie en wacht niet af tot u daadwerkelijk te maken krijgt met uitval. Zorg ervoor dat u zich goed voorbereidt zodat de schade voor uw bedrijf en gezin zoveel mogelijk beperkt blijft. Neem contact op met onze partner ABAB Accountants en Adviseurs om u tijdig voor te bereiden. 

Lid worden?FNRS-bedrijven