Nieuws

Stijging in claimgedrag: bewapenen voordat je wordt aangevallen

Nederlanders vechten hun geschillen steeds vaker juridisch uit, vooral als het om schade of letsel gaat. Zo extreem als de Amerikaanse claimcultuur is het in Nederland gelukkig nog niet, maar ook hippische ondernemers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld of hebben een claim boven het hoofd hangen. Kun je je als hippisch ondernemer hier nog wel tegen wapenen?

Profielfoto van Robert van Almkerk
30 oktober 2023 | 3 minuten lezen

Bezitter paard aansprakelijk

In augustus 2021 schreef Wibe Reddingius, advocaat hippisch recht bij Langelaar Klinkhamer Advocaten, in De Hippische Ondernemer over de aansprakelijkheid bij schade door een paard. In de wet is opgenomen dat in beginsel de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier heeft aangericht. Vaak is de eigenaar van het paard de bezitter van het paard, maar dat is niet altijd het geval. Voor pensionklanten of mensen die trainen op hun eigen paard, alsmede voor opfok is het veelal wel duidelijk wie de bezitter is. Bij manegebedrijven geldt dat de bezitter de manegehouder zelf is.

Claims nemen toe

Het consumentengedrag verandert, dat is een gegeven. Zo spande ouders van een gezakte scholier onlangs een kortgeding aan tegen de school om 0,1 extra punt en daarmee het diploma af te dwingen. 25 jaar geleden had diezelfde scholier op zijn donder had gehad van zijn ouders in plaats van een rechtszaak. Veranderingen in de maatschappij en de beschermende manier van opvoeden zien we ook met paardrijden. Vallen van een paard met een blessure tot gevolg is nagenoeg iedere ondernemer op het bedrijf wel eens overkomen. Of een (pension)paard dat zich ergens aan bezeert. Dit zijn voorvallen die zo oud zijn als de paardensport, maar het gebeurt nu vaker dat de instructeur of een ondernemer de schuld en de bijbehorende schadeclaims krijgt. Er wordt vaak veronderstelt dat het in ieder geval niet ligt aan de (rij)kwaliteiten van de betreffende ruiter. De claimcultuur en het zoeken naar een schuldige is ook terug te zien in de verzekeringspremies. Steeds vaker worden letselschadeadvocaten ingeschakeld of is het de zorgverzekering die, op basis van de wettelijke normen, een paardenbedrijf aansprakelijk stelt. Vooral manegebedrijven hebben hier last van. Na het uitkeren van de schades lopen de premies op, ook voor de bedrijven die zelf geen schades hebben geclaimd.

Niet alleen manegebedrijven vaker beschuldigd

Naast manegebedrijven krijgen ook pensionstalhouders steeds meer te maken met pensionklanten die zich beschuldigend en ‘claimend’ naar hun uiten. Het woord aansprakelijk wordt dan ook geregeld genoemd als er geklaagd wordt over een bedrijf. Veelal is een goede overeenkomst en duidelijke stalregels een eerste oplossing om de klant naar te verwijzen. Ook bij opfokbedrijven, waarbij jonge paarden een paar jaar verblijven, stijgen de claims en de zorgen. Wat als een veulen wordt aangevallen door de wolf? Of als een paard van een klant zich blesseert? Wie is er dan aansprakelijk?

Wapen jezelf

Niet alle gevallen van schade of aansprakelijkstelling zijn te voorkomen maar je kunt je als hippisch ondernemer wel goed wapenen. Een paar voorbeelden:

  1. Registreer bij een ongeval altijd de situatie in een ongevallenregistratieformulier. Te vaak komen claims pas maanden, of zelfs jaren na het voorval. Kun je dan de situatie nog in detail terughalen? Besteed dus, en dit geldt ook voor eventuele medewerkers, aandacht aan het invullen van zo’n formulier. De juiste registratie van de situatie, de toedracht en de getuigen ondersteunt je bij een eventuele toekomstige claim. Dit kan eenvoudig via de (online) registratieformulieren van bijvoorbeeld Stichting Veilige Paardensport, Manegeplan of via EquineRisk.
  2. Maak duidelijke afspraken met klanten en leg deze vast. Het komt te vaak voor dat er geen schriftelijke overeenkomst is tussen ondernemer en klant. Dit geldt voor opfok, pension, manegelessen of instructie en training. Een duidelijke overeenkomst en goede stalregels zijn makkelijk om op terug te vallen bij discussies en ook eventuele schadeclaims. Let er wel op dat afspraken in deze overeenkomsten niet tegen de wet in kunnen gaan.  
  3. Zorg voor duidelijke communicatie. Zijn alle klanten en bezoekers op de hoogte van de specifieke regels op het bedrijf? Zorg dus voor duidelijk opvallende en leesbare regels in bijvoorbeeld de foyer en deel deze via de nieuwsbrief of website. Licht daarnaast regelmatig een van de onderwerpen uit je stalregels in de communicatie naar klanten. Bijvoorbeeld als er een wolf in de omgeving gesignaleerd is. Het op de hoogte brengen geeft de klant ook de keuze om risico’s te vermijden en daar kun je klant bij een eventuele claim op te wijzen.
  4. Houd ook geregeld de dekking van je bedrijfsverzekeringen tegen het licht. Zijn alle activiteiten nog goed gedekt? Als er zich iets voorvalt wil je een goede dekking. Bedenk ook dat als je overstapt naar een andere verzekeraar dat er een goede uitloopdekking is geregeld. Een uitloopdekking is de verzekeringsdekking na beëindiging van de verzekering voor voorvallen die tijdens de verzekering hebben plaatsgevonden.

Met de juiste maatregelen kun je jezelf goed verdedigen bij een schadeclaim maar het voorkomen van incidenten is de eerste stap.