Introductie

Verandering is tegenwoordig meer een constante dan een variabele. Ondernemers in de hippische sector hebben rekening te houden met bedrijfsmatige, maatschappelijke, maar ook technologische trends. Veranderende richtlijnen, stijgende energieprijzen, inflatie, aandacht voor dierenwelzijn en technologische ontwikkelingen. Al deze en vele andere veranderingen creëren onzekerheid richting de toekomst.

Verandering is tegenwoordig meer een constante dan een variabele. Ondernemers in de hippische sector hebben rekening te houden met bedrijfsmatige, maatschappelijke, maar ook technologische trends. Veranderende richtlijnen, stijgende energieprijzen, inflatie, aandacht voor dierenwelzijn en technologische ontwikkelingen. Al deze en vele andere veranderingen creëren onzekerheid richting de toekomst.

Toekomstbeelden helpen ons anticiperen

Hoe ziet hippisch ondernemen er over 10 tot 15 jaar uit? En hoe speel je als ondernemer in op alle onzekerheden? Daar kunnen toekomstscenario’s bij helpen. Toekomstscenario’s zijn geen voorspellingen, geen wens- of droombeelden van de toekomst. Het zijn ‘voorstellingen’ van de toekomst. Mogelijke werelden waarin we ons over 10-15 jaar kunnen bevinden. In elk van de toekomstbeelden schetsen we uitdagingen en thema’s die in de toekomst kunnen spelen én waarop je je als ondernemer dus moet voorbereiden. Toekomstscenario’s geven stof tot nadenken!

Hoe de toekomstscenario's tot stand zijn gekomen

Met een brede groep FNRS-ondernemers en betrokkenen hebben we de ontwikkelingen in de externe omgeving verzameld. Ontwikkelingen die grote veranderingen met zich meebrengen. Op basis daarvan hebben we vier mogelijke toekomstbeelden opgesteld. Het zijn vier verhalen geworden die allemaal denkbaar zijn. Het ene verhaal zul je waarschijnlijker vinden dan het andere maar de verhalen moeten vooral leiden tot nieuwe inzichten en innovatie. Voor elk van de scenario’s hebben we vervolgens gezocht naar oplossingen, opties die ondernemers in de sector hebben. Wat kun je als ondernemer doen om in elke toekomst succesvol en ondernemend te blijven.

De toekomst tegemoet

We hopen je met de vier toekomstscenario’s en bijbehorende opties te prikkelen en inspireren. Maar vooral dat het je de handvaten biedt om je gericht op de toekomst voor te bereiden. Zo groeit de hippische sector de komende jaren uit tot een toekomstbestendige sector met succesvolle ondernemers.