Nieuws

FNRS-ondernemers vertegenwoordigd in disciplinefora

De FNRS streeft naar een gezonde hippische sector, waarbij ondernemers een gezonde economische exploitatie hebben, zoveel mogelijk mensen met plezier paardrijden en waarbij kwaliteit, veiligheid en welzijn hoog in het vaandel staan.

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
27 januari 2022 | 4 minuten lezen

Om ervoor te kunnen zorgen dat de ruiters zolang mogelijk verbonden blijven aan het bedrijf waar zij paardrijden, is het belangrijk dat zij worden voorzien in hun wensen en behoefte. Alleen op die manier is het mogelijk om ruiters zo lang mogelijk te blijven boeien en binden aan jouw bedrijf.

Sinds 2016 werken de KNHS en FNRS intensief samen. Door deze samenwerking zijn alle ruiter-gerelateerde zaken overgedragen naar de KNHS en focust de FNRS zich op ondernemerszaken. Voor manegeruiters is hiervoor de Ruiteropleiding ontwikkelt die zich vertaalt in brons, zilver en goud. Binnen deze leerlijn is er op verschillende niveaus en binnen verschillende disciplines altijd een passend aanbod voor elke ruiter terug te vinden.

Verschillende disciplinefora

Voor elke discipline in de paardensport is er binnen de KNHS een forum. Denk hierbij van voltige tot endurance en van dressuur tot eventing. Binnen deze fora wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Het is belangrijk dat de stem van alle paardensporters binnen de verschillende disciplines wordt gehoord en dat de aanwas van nieuwe ruiters doorgaat.

Rol van de FNRS

Het grootste gedeelte van de ruiters in Nederland rijdt op manegebedrijven. Ook begint het grootste gedeelte van de ruiters, die later doorstromen op wedstrijdniveau, met paardrijden op een manegebedrijf. Het is dus ontzettend belangrijk dat de wensen en behoeftes van alle ruiters gehoord worden binnen de verschillende disciplinefora. Daarom vinden wij het belangrijk dat de FNRS-ondernemers daarin vertegenwoordigd zijn.

FNRS heeft in verschillende KNHS disciplinefora een vertegenwoordiger van de FNRS. Dit zijn dus ondernemers die aangesloten zijn met hun bedrijf of een connectie hebben met de FNRS-ondernemers.

• Dressuurforum: Renee Bottelier

• Springforum: Merel van Kooten

• Voltigeforum: Anita de Keijzer

• Recreatieforum: Martin Bottelier

Hun functie is om de stem van de FNRS-ondernemers te laten horen binnen de fora waarin zij actief in zijn. Zij halen hun informatie uit omgevingsgeluiden uit de regio en van andere ondernemers. Het is dus erg belangrijk dat zij weten wat er speelt bij andere ondernemers en waar zij tegenaan lopen. Alleen op die manier kunnen zij de juiste inbreng leveren in de fora en zal de stem van de ondernemer gehoord worden.

In gesprek met de foraleden

Om een goed beeld te krijgen van de rol van de FNRS-vertegenwoordigers binnen de verschillende fora spraken we met twee van de FNRS-vertegenwoordigers. Renee Bottelier is ondernemer en werkzaam op haar eigen familiebedrijf Les Chevaux in Buinen. Renee: “Naast dat we met ons bedrijf zijn aangesloten bij de FNRS ben ik ook als lid van het dressuurforum betrokken bij de FNRS en KNHS. Door het contact met mede-ondernemers en mijn rol als lid van het dressuurforum, kan ik goed de verbinding maken tussen de praktijk en de ontwikkeling van de paardensport. Op deze manier kan ik de belangen van de breedtesport behartigen in de breedste zin van het woord.”

Renee geeft aan dat het belangrijk is dat zij feedback ontvangt van andere ondernemers zodat zij dit kan gebruiken in haar functie als vertegenwoordiger in het dressuurforum. “Feedback uit het werkveld kan ik als forumlid delen zodat het binnen het dressuurforum op de agenda kan worden gezet. Vervolgens kan er onderzoek gedaan worden en een voorstel gevormd worden dat kan worden ingediend. De afgelopen periode zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met de vernieuwing van de F-proeven. We stuurden een enquête rond naar ondernemers, instructeurs en officials en kregen op deze manier bevestiging van de geluiden die rondgingen rondom de overgang van sommige F-proeven. Binnen de klankbordgroep werden de resultaten van de enquête besproken en werd er een voorstel gevormd wat akkoord kreeg. De nieuwe proeven werden opgezet en vervolgens getoetst binnen het werkveld. Inmiddels zijn de proeven gefilmd en worden ze over een paar weken ingesproken. Een mooi voorbeeld van hoe ik door mijn rol als vertegenwoordiger binnen het dressuurforum de brug kan vormen tussen uitdagingen in de praktijk en ontwikkeling van de paardensport en er op deze manier gehoor kan worden gegeven aan de stem van ondernemers.”

Voltigeforum

Een andere discipline waar FNRS-ondernemers actief mee zijn binnen hun bedrijf is voltige. Anita de Keijzer is werkzaam op Manege het Paardrijk in Berlicum en vertegenwoordigt de FNRS-ondernemers binnen het voltigeforum.

“Ik ben al vanaf mijn jeugd heel actief bezig met de voltigesport. Ik doe dit zowel recreatief als in de wedstrijdverband; als voltigeur en later ook als instructeur en jurylid. Ik heb in de loop der jaren met veel plezier op zeer diverse manegebedrijven voltigelessen mogen verzorgen. Mijn kennis en ervaring met de (wedstrijd)sport enerzijds, en mijn ervaring met de gang van zaken binnen een manegebedrijf anderzijds, vormen samen een mooie combinatie om in het voltigeforum een stem te kunnen zijn voor de FNRS-ondernemers op het gebied van voltige.

Mijn motivatie om plaats te nemen in het voltigeforum is dat ik heel graag een bijdrage wil leveren om voltige als sport in de breedte te laten ontwikkelen. De kinderen op de manege zijn de kweekvijver van de topsport. Maar dat niet alleen, voltige is vooral ook heel waardevol in de opleiding van de ruiter en de basis van veel ruiters wordt op een manege gelegd. Kinderen die in het begin van hun ruitercarrière ook voltigeren, ontwikkelen een veel betere zit en meer gevoel met het paardrijden dan de meeste kinderen die dat niet gedaan hebben.”

Anita is al enkele jaren vertegenwoordigt binnen het voltigeforum: “Komend voorjaar begin ik aan mijn derde jaar in het voltigeforum. De afgelopen twee jaar heb ik me door middel van een enquête en online brainstormsessies beziggehouden met het inventariseren wat de stand van zaken met voltige op manegebedrijven is en of er behoefte is om er iets mee te gaan doen en wat de ondernemer daar dan voor nodig heeft. Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel onder andere gewerkt wordt aan een cursus om manege-instructeurs handvatten te geven om voltigelessen in te passen op een manege, want dat kan laagdrempeliger dan men soms denkt. De input die ik uit de inventarisatie heb gekregen, is ook besproken in het forum. Via deze weg kunnen de problemen waar de ondernemers tegenaan lopen dus goed bespreekbaar worden gemaakt.

Met mijn rol binnen het forum kan ik ervoor waken dat er voor ondernemers geen nadelige ontwikkelingen plaatsvinden voor zover het de voltigesport betreft en ben ik de schakel tussen de KNHS en de FNRS hierin. Dus mocht u als ondernemer een probleem hebben of misschien juist wel een geweldig idee om de sport te bevorderen, laat het weten, uw stem wordt gehoord in het voltigeforum!”

Schroom niet, neem contact op!

Zoals Anita de Keijzer aangaf, wordt u stem als FNRS-ondernemer gehoord binnen de verschillende disciplinefora van de KNHS. Om goed te weten wat er speelt bij ondernemers en waar zij tegenaanlopen hebben ze wel input van jou als ondernemer nodig. Is er iets waar je tegen aanloopt binnen een van de disciplines, heb je vragen of juist een heel goed idee of een suggestie? Neem dan contact op met de forumleden, op de website van de KNHS kun je alle forumleden terugvinden.  Of stuur een e-mail naar de Ondernemerdesk en zij zorgen dat jouw vraag terecht komt bij de juiste persoon.