Nieuws

Corona-update 15 oktober: toelichting maatregelen paardensport

Profielfoto van Robert van Almkerk
15 oktober 2020 | 9 minuten lezen

FNRS en KNHS hebben veel vragen ontvangen naar aanleiding van de gepubliceerde maatregelen van gisteren. Na overleg met het ministerie van VWS en de regiovoorzitters van KNHS-regio’s hebben wij een aantal punten verduidelijkt met betrekking tot de huidige maatregelen die gelden in de paardensport.

Belangrijkste reden voor de huidige coronamaatregelen is om reisbewegingen en sociale contacten zo veel mogelijk te reduceren. Als we ons nu allemaal aan de regels houden, krijgen we het virus eerder onder controle en kunnen de maatregelen ook sneller weer versoepeld worden. De huidige maatregelen gelden voor tenminste twee weken, misschien nog langer. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Klik hier voor het bericht met alle geldende maatregelen


Vraag en antwoord


1.    Met hoeveel personen mag je tegelijkertijd paardrijden?

Er gelden verschillende regels afhankelijk van de ruimte waar je paardrijdt:

Binnenrijbaan:  er mogen maximaal 30 personen sporten in een zelfstandige binnenruimte, maar daarbij moet het wel mogelijk zijn om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden. Als je in groepjes sport mag je per groepje maximaal met 4 personen in een groepje sporten. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten als er meer dan 1,5 meter afstand zit tussen de verschillende groepjes en als deze groepjes van elkaar te onderscheiden zijn en zich niet mengen.

Omdat dit in de praktijk voor de paardensport niet te organiseren is en een binnenrijbaan vaak een grote ruimte is, natuurlijk geventileerd en je als combinatie altijd al minimaal 1,5 meter afstand houdt, hebben wij hierover verduidelijking gevraagd bij het ministerie van VWS. Zij hebben aangegeven dat we een combinatie als ‘groepje’ mogen zien.

Concreet betekent dit het volgende: er mogen tot maximaal 30 combinaties (inclusief instructeur, parcoursbouwer, noodzakelijke helpers) in een binnenrijbaan rijden, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.

In de praktijk kun je natuurlijk geen 30 combinaties kwijt in een binnen rijbaan, maar de reguliere groepslessen kunnen dus door gaan. Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen. Vanaf 18 jaar geldt ook dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Publiek is niet toegestaan. En zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging

Buitenrijbaan: voor de buitenrijbaan geldt geen beperking in maximum aantal, maar als je in groepen sport geldt een maximum van 4 per groep, bijvoorbeeld bij meertallen, carroussel rijden of teamvoltige. Voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter is hierin leidend.

Dus ook in de buitenrijbaan kunnen de reguliere groepsgroottes van groepslessen aangehouden worden, mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Publiek is niet toegestaan. En zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen en voor 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

Buitenrijden cq buitenritten: voor buitenritten geldt een maximale groepsgrootte van vier (exclusief instructeur) en er moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Er mogen meerdere groepjes van vier tegelijkertijd buitenritten maken onder de voorwaarde dat er meer dan 1,5 meter afstand is tussen de verschillende groepen en dat zij zich niet mengen.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen en vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

2.    Mag je wel aan de kant staan voor de veiligheid als iemand alleen aan het rijden is?

Als het maximale aantal personen van 30 in een binnenruimte niet wordt overschreden en er 1,5 meter afstand wordt gehouden mag, indien dit noodzakelijk is voor veiligheid of verloop van de sportbeoefening (parcourshulp, etc.), een begeleider toegelaten worden.

3.    Moet ik als instructeur een mondkapje dragen?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om direct na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft.

4.    Zijn groepslessen toegestaan?

Zie ook het antwoord onder vraag 1. Groepslessen zijn toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van de groepsles geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

5.    Zijn buitenritten toegestaan?

Ja, buitenritten zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van vier en met 1,5 meter onderling afstand. Er mogen meerdere groepjes van vier tegelijkertijd buitenritten maken onder de voorwaarde dat er beduidend meer dan 1,5 meter afstand is tussen de verschillende groepen en dat zij zich niet mengen.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

Wij adviseren om zo veel mogelijk reisbewegingen te beperken. Ga dus niet op pad met je trailer om ergens anders in Nederland een buitenrit te maken.

6.    Zijn meetmomenten toegestaan?

Nee, meetmomenten zijn nu niet toegestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat alle reisbewegingen zoveel mogelijk gereduceerd moeten worden. Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen we wellicht binnen afzienbare tijd wel weer meetmomenten of zelfs wedstrijden organiseren.

7.    Mag er oefendressuur en oefenspringen georganiseerd worden?

Wedstrijden zijn op dit moment verboden. Daarnaast heeft de overheid aangegeven dat reisbewegingen zoveel mogelijk gereduceerd moeten worden. Afhankelijk van de richtlijnen die lokaal gelden kan door een sportaanbieder gekeken worden of het mogelijk is om ruiters lokaal en individueel te laten trainen op de eigen accommodatie door bijvoorbeeld een parcours te laten springen of een dressuurproef te laten verrijden. Let daarbij altijd op de 1,5 meter onderlinge afstand en het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Het advies is ook hier om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken en altijd eerst contact op te nemen met de lokale autoriteiten. Het is dus niet de bedoeling dat ruiters vanuit een andere regio naar een locatie rijden om daar paard te rijden. 

8.    Mogen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen.
 • (Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten)
 • De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.

Het is wel toegestaan officiële KNHS- en FNRS-juryleden uit te nodigen voor deze onderlinge wedstrijden of F-proeven, mits alle hygiëne maatregelen in acht genomen worden.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

9.    Mogen er clinics georganiseerd worden?

Een clinic wordt veelal georganiseerd voor publiek. Publiek is op dit moment niet toegestaan. Wij adviseren om op dit moment geen clinic te organiseren. Ben je dit toch voornemens, overleg dit dan met de lokale autoriteiten.

10.    Wordt het weer mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen?

Ja de pilot van afgelopen jaar wordt voortgezet en het het wordt weer mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen t/m de klasse M2. De verwachting is dat hierover maandag 19 oktober meer informatie komt.

11.    Moeten kinderen ook 1,5 meter afstand houden?

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven  onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

12.    Zijn er speciale regels voor aangepast paardrijden?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard. Het dringende advies is wel dat de begeleider in een binnenruimte, zoals een binnen rijbaan een mondkapje draagt.

13.    Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen. Het dringende advies is om dit wel te doen direct na afloop van de les indien de instructeur zich in een binnenruimte begeeft.

14.    Gelden dezelfde regels voor alle disciplines?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

 • Bij voltige mag er  door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

15.    Ik heb een startpas, maar kan deze nu niet gebruiken, kan ik mijn geld terug vragen?

Nee, op dit moment kan er geen geld terug gevraagd worden. De huidige maatregelen gelden voor tenminste de komende twee weken, en misschien langer. Hoe beter iedereen zich nu aan de regels houdt, des te eerder kunnen we weer een versoepeling van de maatregelen krijgen zodat we weer wedstrijden kunnen rijden. Laten we hopen dat het om een korte periode gaat. Het is wel mogelijk om binnenkort online dressuurproeven te laten beoordelen via paardrijden.nl indien je in het bezit bent van een startpas.

16.    Ik heb als wedstrijdorganisator mijn wedstrijd moeten annuleren krijg ik mijn wedstrijdafdracht terug?

Ja, als een wedstrijd vanaf 15 oktober geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, krijg je de wedstrijdafdracht terug. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt, voor nu in ieder geval voor de komende twee weken. De wedstrijdafdracht wordt binnen twee maanden teruggestort.
De KNHS spant zich samen met NOC*NSF en FNRS maximaal in om compensatie van de overheid te krijgen voor het stil vallen van de amateursport in Nederland. Indien de overheid hier gehoor aan geeft en er geld beschikbaar komt we gaan kijken hoe we dit het beste ten goede van de ruiters en organisatoren kunnen laten komen.

17.    Welke regels gelden er voor topsporters?

Voor topsporters met een status gelden uitzonderingen. Zij worden hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.

18.    Mag ik wel deelnemen aan internationale wedstrijden in het buitenland?

Topsporters mogen  nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport.  

19.    Gaan de KNHS Indoorkampioenschappen door?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de KNHS Indoorkampioenschappen door gaan.

20.    Komen er nog aangepaste regels voor het behalen van licentiepunten?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen. Voor juryleden hebben wij aan de Ledenraad van de KNHS voorgesteld om de periode met een jaar te verlengen. De Ledenraad beslist op 12 november.

21.    Gaan de KNHS College Tours door?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.


SPECIFIEKE VRAGEN VOOR SPORTAANBIEDERS

22.    Mag mijn horeca/kantine open?

Nee, de horeca is gesloten.

23.    Is take away toegestaan?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels.

24.    Welke hulpmaterialen zijn er beschikbaar voor onze accommodatie?

FNRS en KNHS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn te downloaden op de FNRS-website. Heeft u liever een gedrukt exemplaar, neemt u dan contact op met de Ondernemersdeks van de FNRS.

25.    Wij hebben theorielessen voor volwassenen georganiseerd (bijvoorbeeld ruiterbewijs), kan dit doorgaan?

Dit mag door gaan met de huidige maatregelen. In een binnenruimte mogen niet meer dan 30 personen zijn (inclusief kinderen, inclusief personeel). Hiervoor geldt 1,5 meter afstand houden onderling voor personen van 13 jaar en ouder. Iedereen heeft een vaste plaats en mag niet wisselen. De verkeersstroom moet gescheiden blijven. Overweeg om de theorieles digitaal te organiseren bijvoorbeeld via Skype, Teams of Zoom.

26.    Mag ik een begeleider toelaten op het terrein?

Hiervoor geldt; gebruik uw gezonde verstand. Indien het noodzakelijk is de voor veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. De begeleider blijft niet langer dan strikt noodzakelijk op de accommodatie.

27.    Mag ik ruiterkampen organiseren?

Ook in de herfstvakanties worden er ruiterkampen georganiseerd. Door de extra maatregelen die 13 oktober zijn aangekondigd zijn hierover vragen binnen gekomen. Wij zetten hieronder een aantal zaken op een rijtje.
De Rijksoverheid geeft geen expliciet informatie over het organiseren van kampen. Er is dus geen verbod op het organiseren. Maar er zijn wel beperkingen. Dit is wat we weten:

 1. De horeca is gesloten. Het is dus alleen mogelijk de deelnemers door middel van Take away of externe voorziening van eten te voorzien.
 2. Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus ook niet mogelijk om met meer dan 4 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning of kamer te huren of te verhuren. (Bron: Rijksoverheid)
 3. Paardrijden is toegestaan onder voorwaarden. Na het paardrijden mogen jongeren vanaf 13 jaar met niet meer dan 4 personen bij elkaar zijn. Jongeren vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een gezichtsmasker te dragen.

Het houden van een ruiterkamp zal onder deze voorwaarden mogelijk zijn. Een vakantie houden in eigen land is niet aan banden gelegd en een ruiterkamp is dus toegestaan.

28.    Mag ik mijn pensionklanten toelaten op het terrein

Pensionklanten zijn ook sporters en mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven. Overweeg om te werken met een planning voor de pensionklanten om te voorkomen dat het aantal aanwezigen niet de 30 personen per zelfstandige binnenruimte overschrijdt.

TOT SLOT


Lokale verschillen
Er kunnen nog steeds lokaal verschillende maatregelen gelden. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of veiligheidsregio.

Ondersteunende communicatiemiddelen voor paardensportaanbieders
De FNRS en KNHS hebben ondersteunende communicatiemiddelen ontwikkeld die sportaanbieders kunnen gebruiken op hun accommodatie.

Download hier de ondersteunende communicatiemiddelen van de FNRS en KNHS

Onder voorbehoud van wijzigingen
Dit bericht is opgesteld naar aanleiding van de op dit moment bekende informatie. De geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend. Het kan zijn dat er in de loop van de komende dagen aanvullingen of wijzigingen komen. Wij houden je hiervan op de hoogte.