Nieuws

Maatwerk bij nieuwe coronamaatregelen nodig

12 oktober 2020 | 2 minuten lezen

De afgelopen weken zijn het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen aanzienlijk gestegen. De Rijksoverheid heeft al laten weten dat verdere maatregelen waarschijnlijk onontkoombaar zijn. De persconferentie van morgen zal duidelijk maken welke kant het op gaat.  Het is nu nog niet duidelijk wat de te nemen maatregelen voor de sport in het algemeen en de paardensport in het bijzonder gaat betekenen. Achter de schermen wordt er door FNRS en KNHS hard gewerkt om de nadelige gevolgen voor onze sector zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit haaks op het overheidsbeleid staat.  

Verantwoord en veilig paardrijden  

Vanaf mei wordt er op hippische accommodaties op verantwoorde en veilige manier weer paardgereden. Hippische ondernemers en verenigingen volgen duidelijke protocollen, inclusief strenge hygiëne-maatregelen en doen er dagelijks alles aan om hun ruiters een veilige en sportieve ervaring te bieden. En met resultaat: er zijn naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks besmettingen te herleiden naar de paardensport. Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds plaats in de privésfeer. 

Altijd mogelijk om paarden te blijven verzorgen 

In ieder mogelijk scenario pleiten FNRS en KNHS ervoor dat het altijd mogelijk moet zijn om goed voor paarden te blijven zorgen. Het welzijn van de dieren staat voorop en daarvoor is het noodzakelijk dat de paarden beweging krijgen. Als er strengere overheidsmaatregelen komen die van invloed zijn op de sport, is het belangrijk om per sport te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Paardrijden is niet te vergelijken met een contactsport zoals voetbal of een zaalsport zoals volleybal in een sporthal. Paardrijden kan buiten of in een grote binnenrijbaan, waarbij er voldoende ruimte is om genoeg om afstand tot elkaar te houden. Het binnenrijden gebeurt in een grote natuurlijk geventileerde hal, dat is anders dan een sporthal. Door de huidige maatregelen is er op dit moment bij een training of les al geen publiek aanwezig en blijven de ruiters zo kort mogelijk op de accommodatie.  

Maatwerk per sport nodig 

Het over één kam scheren van alle sporten is niet wenselijk. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. FNRS en KNHS hebben hun standpunten over maatwerk per sport en de mogelijkheden voor de hippische sector duidelijk gemaakt bij diverse ministeries en NOC*NSF. Ook de organisaties aangesloten bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) pleiten ervoor dat maatwerk voor de sport nodig is voor een gezonde balans tussen de aanpak van het virus en de mogelijkheid om te blijven sporten. 

FNRS en KNHS houden de persconferentie nauwlettend in de gaten en zullen daarna kijken wat de impact is voor de hippische sector.

Lid worden?FNRS bedrijven