Nieuws

Duidelijkheid over btw-tarief bij levering sperma en embryo’s

Eindelijk is er duidelijkheid over het toe te passen btw-tarief voor de levering van sperma en embryo’s. Al deze leveringen zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief van 9%. De Belastingdienst komt tot dit standpunt na overleg met onder andere ABAB Accountants en Adviseurs, de Sectorraad Paarden en het ministerie van Financiën. 

Profielfoto van Frederieke Verhaar
2 juli 2021 | 1 minuut lezen

Lange tijd onduidelijk

Al sinds 2018 is er onduidelijkheid over het toe te passen btw-tarief en circuleerden er tussen ondernemers e-mails met vage goedkeuringen van bepaalde inspecteurs van de Belastingdienst. Daarentegen namen andere inspecteurs een ander standpunt in en werden de nodige correcties aangebracht. Dit veroorzaakte ook discussie tussen ondernemers en hun adviseurs. Wat was nu juist, wat nu te doen of juist niet? ABAB nam het standpunt in dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is en dat de Belastingdienst hier duidelijkheid over moest geven. Dat is nu gebeurd.

Regeling tot 2018

Tot en met 2017 was het verlaagde btw-tarief van toepassing op de diensten verricht door fokinstellingen, instellingen voor keuringen en instellingen voor kunstmatige inseminatie, inclusief embryotransplantatie. Hierbij was goedgekeurd dat de levering van sperma of embryo’s opging in de inseminatiedienst of transplantatiedienst, zodat het totaal van de vergoeding belast was met het verlaagde btw-tarief.

Wetswijziging 2018

Met ingang van januari 2018 wijzigde de wet en zijn de inseminatie- en transplantatie-diensten belast tegen het algemene btw-tarief. 

Op de afzonderlijke levering van sperma en embryo’s bleef echter, in principe, het verlaagde btw-tarief van toepassing. Omdat de diensten (inseminatie, transplantatie) van bijkomstige aard zijn, nam ABAB het standpunt in dat de diensten opgaan in de levering van het sperma of embryo, zodat het geheel onder het verlaagde btw-tarief valt.

De Belastingdienst meende toen dat het verlaagde btw-tarief voor de levering van sperma of een embryo alleen maar aan de orde was als de (toekomstige) veulens gebruikt gingen worden in de fokkerij of landbouw of bestemd waren voor de slacht. Als gevolg van dat standpunt was de goedkeuring een lege huls. ABAB heeft zich dan ook verzet tegen deze onjuiste invulling en met succes!

ABAB Accountants en Adviseurs is partner van de FNRS.