Nieuws

Btw-tarieven in de hippische sector: een overzicht

De hippische sector heeft te maken met verschillende btw-tarieven. Zo zorgde de afschaffing van de landbouwregeling op 1 januari 2018 ervoor dat paardenhandelaren over alle verrichte leveringen en diensten btw in rekening moesten brengen. Daarnaast is per 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% gegaan. Met welke btw-regels moet u als hippische ondernemer rekening houden? Hierbij een overzicht op hoofdlijnen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
19 april 2021 | 4 minuten lezen

9% btw

Over de volgende producten en diensten bent u 9% btw verschuldigd:

 • de zuivere opfok van jonge paarden voor derden. De opfokfase eindigt als een startpas wordt
 •    aangevraagd of het paard ouder dan vijf jaar wordt;
 • africhting van jonge paarden. De africhtingsfase mag niet langer dan zes maanden duren en eindigt  
 •   als een startpas wordt aangevraagd of als het paard ouder dan vijf jaar wordt;
 • de levering van een fokmerrie of dekhengst die uitsluitend bestemd is voor de fokkerij;
 • de levering van sperma of een embryo;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de slacht;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de landbouw;
 • het gelegenheid geven tot sportbeoefening, bestaande uit het mogen gebruiken (geen alleenrecht) van een rij-accommodatie en overige faciliteiten; het geven van instructie vanuit een eigen of gehuurde locatie en het maken van buitenritten met begeleiding vanuit een sportaccommodatie (manege/pensionstal).

21% btw

Over de volgende producten en diensten bent u 21% btw verschuldigd:

 • het trainen van een paard;
 • de levering van een paard bestemd voor de sport/recreatie;
 • het voeren van de paarden en/of toezicht houden;
 • de stalling van het paard als het geen eigen box heeft;
 • de vergoeding voor bemiddeling;
 • het leasen van een paard;
 • de deelnamevergoeding voor wedstrijden en/of evenementen;
 • in groepsverband stallen/inscharen van paarden die niet in de opfokfase verkeren, bijvoorbeeld pensioenpaarden.

Vrijgesteld van btw

U bent vrijgesteld van btw bij de volgende producten en diensten:

 • de verhuur van een vaste paardenbox voor pensionstalling;
 • de verhuur (alleenrecht) van rij-accommodatie en overige faciliteiten;
 • prijzengeld.

0 % btw

U bent 0 % btw ‘verschuldigd’ in het geval u:

 • een paard/sperma/embryo uitvoert naar een ondernemer buiten de EU (let op: dus ook naar het Verenigd Koninkrijk);
 • een paard/sperma/embryo uitvoert naar een ondernemer in een EU-land (intracommunautaire transactie).

Btw-tarief land waar afnemer woont/is gevestigd

Vanaf 1 juli 2021 geldt het btw-tarief van het land waar de afnemer woont of is gevestigd voor:

 • de uitvoer van een paard naar een particulier in een EU-land.

Dit is alleen van toepassing indien u als leverancier het transport naar de afnemer direct of indirect (mee) regelt. Bij vervoer geregeld door de afnemer (afhalen), is Nederlandse btw van toepassing.

Diensten 

De hiervoor genoemde Nederlandse btw-percentages voor diensten (opfokken, trainen, pensionstalling) zijn van toepassing op particulieren ongeacht waar deze woonachtig zijn (dus zowel Nederland, EU of daarbuiten). Indien de diensten worden verricht aan ondernemers binnen de EU wordt de btw verlegd (0 %) naar de afnemer. Bij dienstverlening aan ondernemers buiten de EU is de Nederlandse of Europese btw niet aan de orde (out of scope).

Margeregeling

De margeregeling is geen afzonderlijk tarief, maar betreft een regeling met betrekking tot de waarde waarover u een van de hiervoor genoemde tarieven berekend. Normaal gesproken, berekent u de btw over het gehele verkoopbedrag. De margeregeling mag worden toegepast indien u het betreffende paard heeft ingekocht van een particulier en u beschikt over een zogenoemde inkoopverklaring. In die situatie heeft u bij aankoop geen btw kunnen verrekenen en kunt u bij verkoop volstaan met het afdragen van btw over de winstmarge (= verschil tussen aan- en verkoopprijs). Op de factuur zet u geen afzonderlijke btw, maar de term ‘margeregeling van toepassing’.

Meerdere btw-tarieven van toepassing

Handel

Als een dekhengst of fokmerrie naast het gebruik in de fokkerij ook in de sport actief is, mag de prijs voor het paard gesplitst worden met verschillende btw-tarieven. Bij een dekhengst wordt dan 75% van de koopprijs met 9% btw belast en de resterende 25% met 21% btw. Voor de verkoop van een fokmerrie wordt de ene helft met 9% btw belast en de andere helft met 21% btw. In dergelijke gevallen moet er bij de verkoop een verklaring worden meegeleverd waarin staat waarvoor het paard wordt gebruikt.

Pensionstalling

Bij pensionstalling mag u de vergoeding verdelen naar verschillende prestaties. De richtlijn van de Belastingdienst is als volgt:

Ruitersportcentra met pensionstalling en buiten- en binnenrijbaan:

 • 1/3 verhuur box
vrijgesteld van btw
 • 1/3 gelegenheid bieden tot sportbeoefening
9% btw
 • 1/3 overige prestaties
21% btw

Ruitersportcentra met pensionstalling en alleen een buitenrijbaan:

 

 • 35% verhuur box
vrijgesteld van btw
 • 12,5% gelegenheid bieden tot sportbeoefening
9% btw
 • 52,5% overige prestaties
21% btw

Ruitersportcentra met pensionstalling en geen rijbaan:

 • 35% verhuur box
vrijgesteld van btw
 • 65% overige prestaties
21% btw

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de btw-tarieven voor hippische ondernemers? Neem dan contact op met Ad de Bruyn, senior belastingadviseur bij FNRS-partner ABAB Accountants en Adviseurs, via telefoonnummer 0416-683142 of stuur Ad een e-mail.