Nieuws

Belang van een goede (pension)overeenkomst

In het dagelijks leven worden ontelbaar veel overeenkomsten gesloten. Een overeenkomst is goedbeschouwd slechts een afspraak tussen twee (of meer) personen waardoor er doorgaans een reeks rechten en verplichtingen ontstaat. De inhoud van een overeenkomst wordt niet alleen bepaald door wat partijen met elkaar afspreken, ook de wet heeft invloed op de inhoud.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
15 april 2021 | 2 minuten lezen

Geactualiseerde FNRS-pensionovereenkomst

Wibe Reddingius, advocaat hippisch recht, nam recent de FNRS-pensionovereenkomst onder de loep en actualiseerde deze. “Het is van groot belang dat een pensionovereenkomst de afspraken tussen partijen, de stalhouder en zijn klant, goed weergeeft. Een dergelijke overeenkomst dient vooral als bewijs van de gemaakte afspraken. Bij 95% van de geschillen ontbreekt het namelijk aan vastlegging van de afspraken. Een stalhouder zit achteraf met zijn handen in het haar als een box wordt onderverhuurt, maar hiervan niks op papier blijkt te staan.”

De vernieuwde FNRS-pensionovereenkomst bedekt de hoogst noodzakelijke punten die een stalhouder en zijn klant overeen moeten komen. “In veel overeenkomsten staan vaak zaken benoemd die al bij de wet geregeld zijn. Bijvoorbeeld het retentierecht of het moment van intreden van verzuim bij het uitblijven van betaling. Voor dit laatste is het dan wel belangrijk om daadwerkelijk een betalingstermijn op te nemen in de overeenkomst.”

Welke verplichtingen ga je met elkaar aan?

Belangrijk is dat de kernprestatie over en weer er duidelijk in vermeld wordt. Met de FNRS-pensionovereenkomst kan de stalhouder aangeven welke verplichtingen hij aangaat richting zijn klant. Dit zijn zaken zoals het beschikbaar stellen van een box, gebruik van de faciliteiten en werkzaamheden rondom voeren en uitmesten. De verplichtingen van de klant richting de stalhouder staan er ook in omschreven en gaan over het overeengekomen bedrag, de manier van betalen en de betalingstermijn. In de overeenkomst staat dus kort en bondig wat er geleverd wordt, wat het kost, welke termijn gehanteerd wordt, hoelang de overeenkomst duurt en hoe je van elkaar af kunt. De FNRS-pensionovereenkomst is voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van een maand.

Geen pensionstal is hetzelfde. In de bijlage van de FNRS-pensionovereenkomst kan een stalhouder aangeven welke precieze diensten hij verleent op zijn bedrijf. Niet elke stal heeft bijvoorbeeld een stapmolen en er zijn stallen waarbij de klant zelf uitmest en/of voert. Aan deze bijlage kunnen ook de huishoudelijke reglementen worden toegevoegd met specifieke regels over bijvoorbeeld openingstijden, vegen en (mest) opruimen.

Identificatie & Registratie in nieuwe FNRS-pensionovereenkomst

Vanaf 21 april 2021 gaat de Identificatie en Registratie (I&R) van paarden veranderen. Vanaf dat moment moet geregistreerd worden welke paarden op welke locatie gehouden worden. Dat betekent een stalhouder de paarden die op zijn pensionstal gewoonlijk worden gehouden aanmeldt bij RVO. In de vernieuwde FNRS-pensionovereenkomst is een passsage opgenomen over de wettelijke verplichting van de aanwezigheid van het paspoort van het paard en de melding door de stalhouder bij RVO.

“De FNRS-pensionovereenkomst is nu een up-to-date contract voor pensionstalhouders. Het is een overzichtelijk document voor zowel stalhouders als de klanten. Met zo min mogelijk handelingen kan de stalhouder zijn klant een overeenkomst aanbieden. Door beiden deze overeenkomst te tekenen is er een duidelijk bewijs van de afspraken en tonen de partijen hun wil over en weer.”

Geen algemene voorwaarden en privacy statement

Opvallend is dat in de nieuwe FNRS-pensionovereenkomst geen verwijzing meer staat naar de algemene voorwaarden en het privacy statement van een bedrijf. Reddingius legt uit: “De praktijk leerde dat de algemene voorwaarden zelden aan de klanten ter hand werden gesteld en dan gelden ze niet. Bovendien waren de algemene voorwaarden verouderd en waren de meeste bepalingen al wettelijk geregeld. Het consumentenrecht zorgt er daarnaast voor dat bepalingen uit algemene voorwaarden al snel nietig of vernietigbaar zijn. Een privacy statement op de website van de stalhouder is voldoende. Het hoogstnoodzakelijke staat nu in begrijpelijke taal in de nieuwe veel kortere pensionovereenkomst”

Updaten om te voldoen aan laatste wet- en regelgeving

Reddingius adviseert FNRS-leden om de contracten met hun pensionklanten te updaten naar deze nieuwe versie zodat de overeenkomsten voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.  Heeft u vragen over deze nieuwe overeenkomst? Neem dan contact met op de ondernemersdesk. Heeft u een juridische vraag? FNRS-leden kunnen kosteloos gebruik maken van een eerstelijns juridische helpdesk. Het eerste half uur is gratis. Neem hiervoor contact op met Wibe Reddingius via +31 (0)6 22 56 59 61.