Nieuws

Nieuw FNRS-kwaliteitsbeleid ambitieus maar sluit aan bij praktijk

Kwaliteit, veiligheid en welzijn staat bij FNRS-bedrijven centraal. Om deze merkfilosofie te kunnen garanderen bij alle aangesloten bedrijven was het noodzaak het kwaliteitsbeleid, eerder bekend als het FNRS-sterrensysteem, onder de loep te nemen.

Het eerste FNRS-kwaliteitsbeleid is in 1986 ontwikkeld. Ontwikkelingen in de sector zijn sindsdien continue nauwlettend gevolgd om het kwaliteitsbeleid telkens aan te laten sluiten bij de eisen van die tijd. Bij de laatste grote update in 2012, zijn verschillende managementzaken toegevoegd als vereisten. In deze laatste versie van het kwaliteitsbeleid lag de nadruk op het aantal aanwezige faciliteiten, terwijl juist de kwaliteit van het bedrijf, de veiligheid voor de gebruikers en het welzijn van de paarden centraal zou moeten staan.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
12 februari 2021 | 4 minuten lezen

Kwaliteitsbeleid maakt duidelijk waar FNRS-bedrijven voor staan

Robert van Almkerk, coördinator brancheontwikkeling, werkte de afgelopen maanden aan de ontwikkeling van dit nieuwe kwaliteitsbeleid. Hij vertelt waarom het kwaliteitsbeleid nu zo grootschalig op de schop is gegaan. “Het kwaliteitsbeleid was uit zijn jasje gegroeid en daardoor moeilijk uit te leggen aan  de ruiters, klanten of bezoekers van de FNRS-bedrijven. De punten waarop gekeurd werd, en met name de waarde die daaraan gekoppeld werd, paste niet meer bij de eerder vernieuwde merkwaarde. In onze nieuwe merkwaarde staat kwaliteit, veiligheid en welzijn centraal. Dit staat ook op ons gevelbord. Dit gevelbord moet dan wel duidelijk wat toevoegen voor een ondernemer, maar ook zeker voor hun leden, klanten of bezoekers. Het moet duidelijk zijn waar een bedrijf met een FNRS-gevelbord aan voldoet en dus voor staat.”

Dat betekent dat het nieuwe FNRS-kwaliteitsbeleid volledig gericht is op kwaliteit, veiligheid en welzijn. Robert: “Vooral welzijn krijgt een prominentere rol. De nadruk lag teveel op de faciliteiten, en daarmee geven we niet het juiste signaal af passend bij de eisen van deze tijd. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog brengen én ervoor zorgen dat ondernemers trots kunnen zijn om te voldoen aan deze kwaliteitseisen.”

 

Kwaliteit

De kwaliteit moet op ieder vlak van een hippisch bedrijf goed zijn: van de stallen tot de horeca en van de ruiteropleiding tot de bedrijfsvoering. Het hoeft niet chic te zijn, maar we vinden het wel belangrijk dat het schoon, netjes en comfortabel is, dat de veiligheid en het dierenwelzijn bovenaan staan, iedereen de juiste papieren heeft en wet- en regelgeving nageleefd wordt. Daarom vindt er elke 2,5 jaar een kwaliteitskeuring plaats. Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt of de accommodatie en bedrijfsvoering voldoen aan onze minimale eisen.

Veiligheid

Veiligheid voor mens en dier vinden wij het allerbelangrijkste. Daarom is het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport een vereiste voor het FNRS-lidmaatschap. Het veiligheidscertificaat laat de consument zien dat een accommodatie voldoet aan bepaalde basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport. Het certificaat stelt bijvoorbeeld eisen aan bouwtechnische aspecten van een accommodatie, zoals de hoogte van de rijbaan en breedte van de doorgangen. Andere voorbeelden van de eisen zijn; verplichting van het rijden met een cap, gediplomeerde instructeurs, onderhoud aan het harnachement en het hebben van een vlucht- en calamiteitenplan.

Welzijn

Dierenwelzijn is een voorwaarde voor een goedlopend bedrijf: gezonde en gelukkige dieren zijn de basis voor goede prestaties en plezier met de paarden. En met dieren werken brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zeker nu paardenwelzijn zowel binnen- als buiten de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt. Tijdens de kwaliteitskeuring wordt welzijn daarom kritisch bekeken. Onder andere het voermanagement, de gezondheidstoestand van de paarden, het stalklimaat, de mogelijkheden tot contact met andere paarden, weidebeheer en beweging worden hierbij beoordeeld.

 

Geen concessies op basiseisen zoals dierenwelzijn

Henk Berghuis is voormalig bestuurslid en FNRS-lid met zijn bedrijf Manege de Fruithof. Hij werkte de afgelopen maanden nauw samen met de werkorganisatie en verschillende ondernemers om het nieuwe kwaliteitsbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk. Henk: “Dierenwelzijn moest in het nieuwe kwaliteitsbeleid veel meer naar voren komen. Op de basiseisen moet je als bedrijf geen concessies doen, dit moet voor alle dieren gewoon goed zijn. De standaard gaat nu dus voor alle bedrijven omhoog. Elk bedrijf moet kritisch naar de eigen bedrijfsvoering kijken hoe ze hier aan kunnen voldoen. Voor de FNRS is het belangrijk dat de aangesloten bedrijven ook echt aansluiten bij de basiseisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en welzijn.”

Basiseisen afgestemd en getoetst in de praktijk

De basiseisen zijn nauwkeurig afgestemd en getoetst in de praktijk. Henk: “Door middel van ongeveer 30 proefkeuringen hebben wij verschillende hippische bedrijven onder de loep genomen. Op basis hiervan is er veel geschrapt en geschaafd om het nieuwe kwaliteitsbeleid in te vullen. Het is belangrijk dat het aansluit bij de praktijk, maar het mag wel ambitieus zijn. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wij verwachten dat een ondernemer wel bereid is zijn bedrijf, waar nodig, aan te passen naar de eisen die aansluiten bij deze tijd.”

“Tijdens mijn functie als bestuurslid heb ik vol enthousiasme meegewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe kwaliteitsbeleid. Mijn belangrijkste drijfveer is dat er over 20 jaar ook nog paardensport bedreven moet kunnen worden. Daarom vind ik dit zo belangrijk. Het is een uitdaging om de doelen rondom kwaliteit, veiligheid en welzijn op hippische bedrijven in één vat te gieten. Maar daarvoor zijn ook veel discussies gevoerd, proefkeuringen gedaan en is er uitvoerig gesproken met mensen uit de praktijk.”

Lat moet omhoog, maar wel haalbaar zijn in de praktijk

Rianne Sibma, bestuurslid en FNRS-lid met haar bedrijf Stal Sibma, werkte onder andere met Henk en Robert samen aan de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitsbeleid. Rianne: “Wij hebben heel goed naar het draagvlak gekeken. We zijn in 2019 al begonnen met de vernieuwing. Mede door de coronacrisis, maar vooral omdat we alle onderdelen heel secuur wilden uitwerken, heeft het veel tijd gekost om tot een definitief nieuw kwaliteitsbeleid te komen. Het bestuur, de ledenraad, onze keurmeesters, werkorganisatie en een speciale werkgroep met betrokken leden zijn hier mee bezig geweest. De lat op het gebied van kwaliteit, veiligheid en welzijn moet omhoog, maar het moet wel haalbaar zijn in de praktijk. Het is daarom uitvoerig afgestemd met ondernemers, om te voorkomen dat het alleen vanaf de tekentafel wordt bedacht. Als FNRS nemen we hierin een voorbeeldrol door voor te sorteren op maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van het ons te laten overkomen.”

Handboek biedt leidraad voor ondernemers

“Uiteraard moet de lat wel hoog genoeg liggen om aan te sluiten bij de ontwikkelingen, maar wij vinden het wel belangrijk ondernemers te kunnen ondersteunen die hierdoor dreigen vast te lopen. Een uitgebreid handboek met een duidelijke uitleg, voorbeeld, tips en waarschuwingen moet de ondernemer een leidraad bieden om het bedrijf waar nodig aan te passen. Laten we kritisch naar onszelf zijn en onze houding veranderen. We moeten samen inzien dat in de toekomst sommige zaken niet meer kunnen. Uiteraard werken we wel met een groeimodel, zodat bedrijven die kans wel krijgen. Het is de bedoeling dat ondernemers hier wel enthousiaster over worden om zaken anders aan te pakken.”

Meer informatie over het kwaliteitsbeleid

De komende maanden besteden we in elke nieuwsbrief aandacht aan het nieuwe kwaliteitsbeleid. We gaan dieper in op de basiseisen van kwaliteit, veiligheid en welzijn. Praktische zaken worden verder uitgelicht, bijvoorbeeld wat dit betekent voor uw als hippisch ondernemer. Met praktijkvoorbeelden en keuringsverslagen laten wij u zien hoe het nieuwe kwaliteitsbeleid toegepast wordt.

Heeft u vragen over dit vernieuwde kwaliteitsbeleid? Mail ze naar r.van.almkerk@fnrs.nl en wij zorgen ervoor dat het behandeld wordt in een van de volgende nieuwsbrieven.