Nieuws

Aandachtspunten mestboekhouding

2 februari 2021 | 1 minuut lezen

Hoe zit het met de administratieve verplichting voor mest aan- en afvoer voor hippische ondernemers? Er zijn productienormen voor stikstof en fosfaat, verschillend voor pony’s en paarden. Naast de mestproductie is het van belang om te berekenen hoeveel mest u op uw eigen grond mag laten uitrijden. Door te rekenen met de juiste normen wordt duidelijk of u voldoet aan uw mestverwerkingsplicht. Onze partner, ABAB Accountants en Adviseurs, vertelt u daar in onderstaande video meer over.

Lid worden?FNRS-bedrijven