Nieuws

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Wilt u investeren in hernieuwbare energie? Of een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot? Vanaf 24 november 2020 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie).

26 oktober 2020 | 3 minuten lezen

CO2-uitstoot moet met 49% omlaag

Duurzaamheid blijft hoog op de overheid-agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. En in 2050 met 95%. De nieuwe SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie.
 

Eerste rond opent 24 november

De SDE++ is een verbreding van de huidige SDE+. Hiermee stimuleert de overheid naast duurzame energieproductie ook CO2 -reductie. De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9:00 uur tot donderdag 17 december, 17:00 uur. Voor deze openstelling is € 5 miljard beschikbaar gesteld.


In de voorlichtingsfilm SDE++ van RVO ziet u in heldere stappen hoe de SDE++ werkt. 

 

SDE++ najaar 2020

Fasegrenzen € / ton CO2

Fase 1: 24 november, 9.00 uur 

65

Fase 2: 30 november, 17.00 uur

85

Fase 3: 7 december, 17.00 uur

180

Fase 4: 14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur

300

 

Categorieën

De beschikbare opties gaan, naast de al bekende opties vanuit de SDE+, ook over CO2- arme warmte en CO2- arme productie. Als u SDE++- subsidie ontvangt, wordt die voor 12 of 15 jaar toegekend. Per ronde kunt u één aanvraag per categorie indienen.  Let op: wilt u een aanvraag indienen voor de SDE++-regeling, dan moet u de benodigde vergunningen voor de bouw van uw installatie al in uw bezit hebben.

 

In de SDE++ komen de volgende hoofdcategorieën in aanmerking:

 

Hoofdcategorie

Hernieuwbare electriciteit  (zonnepanelen, windmolens en waterkracht)

Hernieuwbare warmte WKK (o.a. vergisting en verbranding)

Hernieuwbaar gas (o.a. vergisting en vergassing)

CO2- arme warmte

CO2- arme productie


In onderstaande tabel staan de hoofdcategorieën en subcategorieën waar subsidie voor kan worden aangevraagd. Een aantal categorieën zijn interessant voor hippische bedrijven.

 

Hoofdcategorie

Subcategorie

Hernieuwbare elektriciteit

Osmose

Waterkracht

Wind

Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

Biomassa (vergisting en verbranding)

Compostering champost

Geothermie (ultra)diep

Zonthermie

Hernieuwbaar gas

Biomassa (vergisting en vergassing)

CO- reducerende warmte

Aquathermie (TEO en TEA)

Daglichtkas

E-boiler

Geothermie (ondiep)

Restwarmte

Warmtepomp

CO- reducerende productie

 

CO2 - afvang en -opslag

Waterstof door elektrolyse

 

Vergroten slagingskans

Door het verbreden van de SDE++-regeling komen meer aanvragen in aanmerking voor subsidie en zal het budget sneller overschreden worden. Houdt u er daarnaast rekening mee dat de aanvragen gerangschikt worden op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2. En ook dat heeft effect op de slagingskans van uw aanvraag.

Meer informatie over SDE++

Meer weten over de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)? Wilt u uw kans op een succesvolle aanvraag vergroten en maximaal rendement realiseren op uw investering? Maak dan gebruik van de expertise en ervaring van Subsidiefocus met deze regeling. ABAB is een partner van de FNRS. Zij bieden met Subsidiefocus begeleiding bij subsidietrajecten. 

Neem contact op met Dennis Timmermans, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Dennis een e-mail.

Lid worden?FNRS bedrijven