Nieuws

Corona: meer lokale en regionale maatregelen

11 augustus 2020 | 4 minuten lezen

Door het volhouden van de 1,5 meter afstand en de overige basisregels blijft het mogelijk om te sporten, uit eten te gaan en kunnen er zelfs weer evenementen plaatsvinden. De regels die nu gelden zijn toepasbaar voor alle sectoren. Het onderscheid is vooral tussen activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Het geeft lucht aan ondernemers en het maakt ook de handhaving makkelijker. Hippische bedrijven en verenigingen nemen maatregelen passend bij hun bedrijfssituatie om zo te voldoen aan de algemene regels.

Elk (hippisch) bedrijf is anders, het is daarom onmogelijk om met een paar besluiten of maatregelen vanuit de overheid voor elk bedrijf een oplossing te vinden. De FNRS denkt met haar leden mee en probeert op zoveel mogelijk vragen antwoorden te geven. Maatwerk per bedrijf is nodig, waarbij de FNRS klaar staat om mee te denken en te helpen waar mogelijk.

Nieuwe maatregelen per 10 augustus voor hippische bedrijven mét horeca:

Ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, moet er voor binnen én buiten gewerkt worden op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

 • Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis wil gaan.
 • Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van gasten te noteren voor een eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis.
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
 • Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd.
 • Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, worden die 14 dagen  bewaard voor eventueel het bron- en contactonderzoek.

Wij adviseren sportkantines zich ook te houden aan de maatregelen die gelden voor de horeca. Indien uw kantine alleen benut wordt voor het afhalen van eten en/of drinken moet u ervoor zorgen dat uw personeel en bezoekers 1,5 afstand houden. Een gezondheidscheck en registratie is dan niet nodig.

Sluiting bij constatering bronbesmetting

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting (“herstelperiode”) van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op. Een hippisch bedrijf is geen recreatieve instelling, maar lokaal hebben voorzitters van de veiligheidsregio’s de mogelijkheid om mogelijke brandhaarden van het coronavirus te sluiten of andere maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan, ongeacht de aard van het bedrijf of instelling. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt. Zorg er dus nadrukkelijk voor dat de basisregels op uw bedrijf goed nageleefd worden.

Lokale maatregelen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Hou hier bijvoorbeeld rekening mee als u dit jaar uw bedrijf openstelt voor publiek tijdens de Open Manegedagen. Het kan per gemeente verschillen of u dit evenement moet melden of een vergunning voor moet aanvragen. Lokale autoriteiten mogen evenementen of samenkomsten verbieden op grond van risico’s voor de publieke gezondheid.

Een opfrisser: de geldende regels

Regels voor 'binnen'

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand, tenzij het een gezamenlijke huishouding betreft.

 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht, ongeacht de aantallen bezoekers.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

 

De regels voor ‘buiten’

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.
 • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
 • Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting
 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de rijbaan.

Lees ook de informatie van de Rijksoverheid per 10 augustus

Rijksoverheid.nl: Regels voor binnen en buiten

Lid worden?FNRS bedrijven