Nieuws

Succes met kwalitatief personeel

Kwaliteit is cruciaal voor het succes van een hippische organisatie. Het gaat niet alleen over de kwaliteit van de aangeboden diensten maar ook om de kwaliteit van de service en in dit geval, personeel. Het personeel fungeert vaak als het levende visitekaartje van een bedrijf. De manier waarop ze klanten behandelen en de kwaliteit van hun werk beïnvloeden direct het beeld dat anderen van het bedrijf krijgen.

Profielfoto van Han Aalmans
12 juni 2024 | 3 minuten lezen

Gemotiveerd, goed opgeleid personeel draag bij aan de algehele kwaliteit van de diensten die worden aangeboden. Een hippische organisatie die bekend staat om goed opgeleid personeel en kwalitatieve diensten, presenteert zichzelf als een betrouwbaar en professioneel bedrijf in de markt.

Investeren in de opleiding en ontwikkeling van je personeel is een belangrijke beslissing die op lange termijn positieve effecten kan hebben op de algehele prestatie en groei van het bedrijf. Het bijhouden van de vaardigheden en kennis van je personeel geeft aan dat je hippische organisatie aandacht besteed aan de professionele groei van medewerkers. Maar het vinden van kwalitatief personeel met de juiste basis vaardigheden is een uitdagende taak. Met tekorten aan werknemers in de hippische arbeidsmarkt is investeren in opleiding en ontwikkeling van het bestaande personeelsbestand belangrijker dan ooit.

“Gemotiveerde medewerker opleiden tot instructeur”

Het is een unicum: vijf cursisten die tegelijk op hetzelfde bedrijf de opleiding tot Instructeur Bassisport Manege volgen. Bij Les Chevaux in het Drentse Buinen volgen Nienke, Estelle, Janouk, Britt en Marie bij praktijkbegeleider Renee Bottelier de opleiding, die in totaal 18 maanden duurt.

“De instructeursopleidingen brengen ons als hippische sector instructeurs met de juiste kennis, betrokkenheid en professionele houding. En dat is heel belangrijk, want ik zie om me heen dat ondernemers op zoek zijn naar goed opgeleide instructeurs. Die instructeurs lopen blijkbaar niet in het wild, dus een gemotiveerde medewerker opleiden tot instructeur kan dan een goede oplossing zijn. Bij ons op het bedrijf zijn vijf meiden gestart met de opleiding instructeur bassisport. Als ze allemaal slagen, zitten wij voorlopig dus wel even goed? Het belang van goede manege-instructeurs wordt steeds serieuzer genomen”.

Nieuwe opleiding Manege Instructeur

Naar aanleiding van een grondige evaluatie door FNRS, KNHS, ORUN, manegehouders en cursisten zijn er in 2024 aanpassingen doorgevoerd in de opleidingen voor Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2) en Instructeur Basissport Manege (ORUN 3). Bij deze veranderingen is specifiek aandacht besteed aan de voorbereiding op het praktijkexamen. Voorheen bleek deze voorbereiding vaak ontoereikend te zijn, wat resulteerde in teleurstellende examenresultaten.

Werkgroep FNRS, KNHS, ORUN

De werkgroep (FNRS, KNHS, ORUN) heeft kritisch gekeken naar de opleidingen Aspirant Instructeur Manege en Instructeur Basissport Manege ORUN 2 en ORUN 3. Er is o.a. gekeken naar de inhoud van de opleidingen, het lesmateriaal, de vorm van de opleidingen, het examen met de daarbij behorende exameneisen en protocollen en het gebruik van een manegepaard tijdens de opleidingen en de examens.

In een aantal sessies in 2023 heeft de werkgroep wijzigingsvoorstellen gedaan die overgenomen zijn door FNRS, ORUN en KNHS Academy. De voorstellen gelden dus voor alle instructeursopleidingen die een ORUN-examen aanbieden.

Wijzigingen per 2024

  • Praktijkbegeleider. Er wordt vanaf 2024 een praktijkbegeleider van het manegebedrijf aangesteld op tenminste ORUN 3 niveau die de kandidaat een half jaar lang zal begeleiden om tot het niveau te komen van de Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2). De praktijkbegeleider moet minimaal de instructeursopleiding op niveau 3 hebben afgerond en een actieve HI-licentie hebben.
  • Niveau blijft gelijk. Het niveau dat de instructeur/examenkandidaat tijdens het examen moet laten zien is gelijk gebleven. Het kwaliteitsniveau van het examen blijft gewaarborgd.
  • Praktijkervaring op eigen manege. Het traject richting het examen is gewijzigd. Voor de zelfstudie variant Aspirant Instructeur Manege moet de kandidaat betrokken zijn bij een manegebedrijf waar hij of zij de praktijkervaring op gaat doen. Een cursist volgt de opleiding dus op de eigen manege, met de vertrouwde omgeving als leerplek en een eigen praktijkbegeleider.
  • Intake. De opleiding start voortaan met een intake voorafgaand aan de opleiding. j De cursist krijgt hierbij adviezen waar richting de praktijkbeoordelingen samen met de praktijkbegeleider aan kan worden gewerkt.
  • Doorstroomcijfer vervalt. Tot 1 januari 2024 moest voor zowel: ‘Het geven van Lessen’ als voor ‘Het trainen van een paard’ minimaal een 7 worden behaald om meteen te kunnen doorstromen naar de opleiding Instructeur Basissport, ORUN 3. Vanaf 2024 is dit niet meer nodig. Iedereen met een diploma Aspirant Instructeur ORUN 2 mag starten in de opleiding Instructeur Basissport. Op het examenprotocol ORUN 2 wordt een extra blok met doorstroomadvies opgenomen. Hierin geeft de examinator een advies voor de vervolgopleiding.
  • Extra examinatoren. Er zijn ORUN-examinatoren met manege ervaring en dit aantal is recentelijk uitgebreid.
  • Protocollen verduidelijkt. Het examenonderdeel ‘Het trainen van een paard’ is verduidelijkt zodat voor zowel cursist als praktijkbegeleider duidelijk is wat er gevraagd wordt tijdens de opleiding en het examen.

Nieuwe opleiding Manege instructeur Compleet

Op basis van de evaluatie is er ook een nieuwe opleiding: Manege Instructeur Compleet ontwikkeld. Deze volledige opleiding tot zelfstandig instructeur combineert de Aspirant Instructeur Manege (ORUN 2) met de Instructeur Basissport Manege (ORUN 3) in een doorlopend traject. Het eerste half jaar volgt deze opleiding hetzelfde traject als de opleiding Aspirant Instructeur Manege in zelfstudie. Na ca. 8 maanden vindt er een tussenbeoordeling plaats, dit is in de vorm van de praktijkbeoordelingen zoals in de Aspirant Instructeur Manege ORUN 2 opleiding. Na de tussenbeoordeling volgt de opleiding het traject van de huidige opleiding Instructeur Basissport Manege. Aan het einde van het opleidingstraject kan het examen Instructeur Basissport Manege ORUN 3 afgelegd worden.