Nieuws

Tim Moesman nieuw bestuurslid FNRS

Afgelopen week is tijdens de FNRS-ledenraadsvergadering Tim Moesman unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid van de FNRS. Tim neemt hiermee het stokje over van Fenna Elzinga, die na tweeënhalf jaar haar bestuursperiode beëindigd. Nico Bezemer, voorzitter van de FNRS, bedankt Fenna voor haar enthousiaste inzet met name op het gebied van welzijn en verwelkomt Tim.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
7 december 2023 | 2 minuten lezen

Nico: “Met de inspanning van Fenna hebben we met name op het gebied van welzijn weer flinke stappen kunnen zetten. Gelukkig blijft ze vanuit de FNRS betrokken bij de commissie welzijn van de Sectorraad Paarden, een rol die goed bij haar past vanuit haar professie. Namens de gehele organisatie van de FNRS bedank ik Fenna voor haar bijdrage.”

 “Aansluiting houden bij alle niveaus”

We verwelkomen Tim Moesman van Hippisch Centrum Nootdorp als nieuw bestuurslid. Nico: “Met de komst van Tim in het bestuur hebben we een bevlogen ondernemer en ervaren bestuurder waarmee we de samenwerking tussen FNRS en KNHS ‘Partners in Paardrijden’ verder kunnen ontwikkelen en verstevigen. Naast zijn kennis en kunde van opleidingen, ondernemerschap en instructie heeft Tim een enorm netwerk in alle lagen van de hippische sector. Als sector moeten we aansluiting houden op alle niveaus en daarvoor kan Tim een brug slaan.”

Tim start in december direct met zijn bestuursfunctie bij de FNRS. Hij licht toe waarom hij graag plaatsneemt in het bestuur. “Sectoraal denken is mijn passie. In onze sector moeten we echt leren verder te denken dan ons eigen bedrijf of vereniging. We staan de komende jaren voor verschillende uitdagingen die we alleen mét elkaar kunnen omdraaien naar iets positiefs om onze sector gezond te houden. Probeer niet te oordelen over elkaar, maar zoek naar de vergelijkingen. Er is namelijk veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Het is niet zo zwart-wit zoals het vaak geschetst wordt. Ik wil met mijn bestuursfunctie bij de FNRS werken aan die verbinding tussen manege, recreatie en sport. Ik heb een groot netwerk in de breedte van onze sector en sta open om met iedereen in gesprek te gaan. Toegankelijkheid en begrip zijn mijn sleutelwoorden.”

“Samen werken naar verbinding”

Tim heeft veel ervaring met hippisch ondernemerschap. Hij is sinds 2004 samen met zijn moeder ondernemer van een veelzijdig manegebedrijf. Daarnaast is besturen zijn hobby geworden. Hierin heeft hij zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld o.a. in het KNHS-regiobestuur Zuid-Holland, het Platform Hippisch Ondernemen (PHO) en de KNHS-ledenraad. Tim: “Door de combinatie van ondernemerschap en besturen kan ik op verschillende niveaus bijdragen. Met mijn toetreden tot het bestuur van de FNRS kan ik nu ook daadwerkelijk aan de knoppen gaan draaien. Dat is een grote verantwoording en ik voel me vereerd dat deze mij nu is toevertrouwd. Mijn belangrijkste taak is om de verbinding tussen FNRS en KNHS en haar doelgroepen te verstevigen. Ik zie dat steeds meer mensen op zoek zijn naar plezier in plaats van prestatie. Dat is een goede ontwikkeling waar we in moeten investeren.  Ik kijk er naar uit om samen met de ledenraad, werkorganisatie, de FNRS-leden én eigenlijk de hele sector te werken naar deze verbinding.”

Ondernemen doe je niet alleen

Lees meer over Tim en zijn visie op samenwerken in de hippische sector in dit artikel dat onlangs in de FNRS Zaken verscheen.