Praktijkverhaal

Hippisch Centrum Nootdorp: "Ondernemen doe je niet alleen"

Eigenaar van Hippisch Centrum Nootdorp, Tim Moesman, is naast hippisch ondernemer ook bestuurder in het KNHS-regiobestuur Zuid-Holland. Binnen het KNHS-regiobestuur behartigt Tim de belangen van FNRS-KNHS zaken. Daarnaast is hij afgevaardigde in de KNHS-ledenraad vanuit het Platform Hippische Ondernemers (PHO).

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
5 december 2023 | 2 minuten lezen

PHO is een organisatorische eenheid van de KNHS die de groep FNRS-ondernemers vertegenwoordigt. Per KNHS-regio zit tenminste één FNRS ondernemer in het platform, Tim vertegenwoordigt regio Zuid-Holland in het platform.

Functie ten behoeve van de hippische ondernemer

Toen hij zes jaar geleden gebeld werd met de vraag om de functie als bestuurder in het KNHS regiobestuur Zuid-Holland te betreden bedacht Tim zich geen moment. Ondanks de omvang van de functie besloot hij er voor te gaan. Er wordt geen half werk geleverd en dat zorgt er dan ook voor dat Tim veel uren besteed aan informatie inwinnen over onder andere de stand van zaken binnen de FNRS en KNHS. De reglementen zijn niet vreemd voor Tim en hij kent ze dan ook door en door. Dat is ook nodig als je deze rol wilt vervullen en als persoonlijke drijfveer hebt dat de sport over 25 jaar nog net zo leuk moet zijn. Tim vertelt: “Bij de intrede van deze functie was mijn grootste doel meer aansluiting te verwezenlijken tussen ondernemers, verenigingen en KNHS. Daarbij moest niet uit het oog worden verloren dat er verbinding gecreëerd moest worden en per doelgroep de belangen behartigt werden. Het begrip voor elkaar en elkaars belangen wil ik verenigen en verhelderen, iets waar ik me tot de dag van vandaag nog steeds voor inzet.” Mede door de inzet van Tim worden commerciële belangen naast de belangen van verenigingen gelegd, en wordt er gezocht naar een tussenweg die afdoende is voor beide. Als bestuurder in het regiobestuur zet Tim zich ook in om de belangen van de manegeruiters binnen de KNHS naar voren te brengen. Daarin heeft hij een adviserende rol richting de sportbond. “Ik probeer binnen onze sportbond verheldering te brengen over de behoeftes van de manegeruiter. We bespreken onder andere onderwerpen die belangrijk zijn voor een onderneming, waarbij het commercieel belang gewaarborgd blijft.”

Belangen behartigen is samenwerken

Het opkomen voor de belangen van jezelf, een ander of, in de meeste gevallen, een groep is iets wat Tim met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Als ondernemer runde hij al op jonge leeftijd samen met zijn moeder Hippisch Centrum Nootdorp. Met een duidelijke rolverdeling zorgde Lidy Moesman ervoor dat Tim al jong leerde voor zijn ideeën op te komen. Tim vertelt: “In onze onderneming hebben mijn moeder en ik een verdeling gemaakt. Lidy richt zich op het financiële overzicht van het bedrijf en ik houd me bezig met het bevorderen van onze diensten. Al vanaf jongs af aan heb ik geleerd dat als ik ter ontwikkeling van het bedrijf geld wilde uitgeven, ik met een gedegen plan aan tafel moest met mijn moeder.” Samenwerken is daarom cruciaal bij belangenbehartiging en het zorgt ervoor dat de slagkracht van je organisatie wordt vergroot.

Door een actieve rol in te nemen binnen de KNHS ledenraad is Tim in staat de andere ledenraadsleden mee te nemen in zijn gedachtegoed. Tim vertelt: “In een KNHS-ledenraadsvergadering filter ik uit de agendapunten de belangrijkste onderwerpen ten behoeve van de ondernemer. Vaak zijn dit punten die andere ledenraadsleden minder of niet belangrijk vinden omdat onze belangen verschillend zijn. Mijn focus ligt voornamelijk op recreatie en ondernemen en daar zet ik op in. Als er interessante vraagstukken zijn maak ik hierover een verslag wat ik vervolgens deel met de groep Platform Hippische Ondernemers. Als ik het belang de hippische ondernemer moet bepleiten dan gaat mijn route via de ledenraad. Vanuit de ledenraad krijg ik support als dit nodig blijkt te zijn om een standpunt te maken. Het doel is duidelijk: het overtuigen van het ingenomen standpunt aan de beslisser. Hier voorafgaand gaat een continu proces van verkennen, verdiepen, verbinden en vertegenwoordigen dat zich over een langere periode afspeelt. Maar alleen kom je er niet, je zult in dit verloop altijd moeten samenwerken.” Iets waarvan Tim overtuigd is dat het de toekomst gaat bepalen. “Samen staan we sterker en daar hebben we iedereen bij nodig.”