Nieuws

Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die veel regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor de leefomgeving en geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
20 november 2023 | 1 minuut lezen

Wat betekent de Omgevingswet voor hippische ondernemers?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in de leefomgeving van jouw hippische bedrijf vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om een rijbaan aan te leggen, de stallen te verbouwen of een evenement wilt organiseren. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. Je kan ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in de omgeving van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld als de buren een loods willen neerzetten. Je bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet er wel voor zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning kan aanvragen, een melding kan doen of aanvullende informatie kan doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van jouw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Bekijk onderstaande video voor een uitleg over de Omgevingswet.