Nieuws

Registreer elk ongeval op het bedrijf!

Veiligheid is cruciaal op ieder hippisch bedrijf. De zorg voor de veiligheid van mens en dier moet altijd de hoogste prioriteit hebben. Een essentieel onderdeel van een effectief veiligheidsbeleid is het nauwkeurig bijhouden van de aard en frequentie van ongevallen. Door de ongevallen te registreren krijg je meer inzicht in de ongevallen die plaatsvinden en kan je mogelijk preventieve maatregelen nemen om deze situaties zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het van groot belang dat je bij een aansprakelijkheidsstelling goed kunt laten zien wat er precies gebeurd is en wie daarbij betrokken waren. Zorg dat je na lange tijd nog voldoende details van het ongeval kan herinneren. Registratie helpt daarbij!

Profielfoto van Frederieke Verhaar
25 september 2023 | 3 minuten lezen
  1. Informatie over aard en frequentie. Ongevallenregistratie zorgt voor informatie over de aard en frequentie van ongevallen die zich voordoen op het bedrijf. Door een gedetailleerd overzicht bij te houden van elk incident, inclusief de datum, tijd, locatie, betrokken personen, betrokken paarden en aard van het letsel, kunnen ondernemers (en personeel zoals instructeurs) trends en patronen herkennen. Deze informatie stelt hen in staat om gerichte maatregelen te nemen om herhaling van ongevallen te voorkomen.
  2. Verminderen aansprakelijkheidsrisico’s. Ongevallenregistratie kan bijdragen aan het verminderen van aansprakelijkheidsrisico's. In de hippische sector is er altijd een zeker risico op ongevallen, met name bij het werken met paarden. Door nauwkeurig bij te houden wat er gebeurt, wie betrokken is en hoe ongevallen plaatsvinden, kunnen bedrijven bewijs verzamelen om eventuele aansprakelijkheidsclaims te ondersteunen of te weerleggen. Dit kan van waarde zijn in situaties waarin de schuldvraag moet worden vastgesteld en kan helpen bij het beschermen van het bedrijf tegen onnodige juridische geschillen.
  3. Leermiddel. Ongevallenregistratie kan dienen als een leermiddel voor medewerkers, instructeurs en ruiters. Door regelmatig te communiceren over de ongevallen die hebben plaatsgevonden, kunnen lessen worden getrokken en kunnen richtlijnen worden opgesteld om herhaling te voorkomen. Het bewustzijn van mogelijke risico's en het begrip van de oorzaken van ongevallen kan helpen bij het creëren van een gevoel van veiligheid op het bedrijf. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de mogelijke gevaren en betrokken wordt bij het nemen van preventieve maatregelen.

Digitale ongevallenregistratie

Veel ongevallen worden op papier geregistreerd en bewaard. Maar een papieren administratie kan kwijtraken en is niet altijd direct te raadplegen. Een digitale ongevallenregistratie heeft meer voordelen op het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid, toegankelijkheid, veiligheid en analysemogelijkheden.

FNRS vindt het belangrijk dat hippische ondernemers ongevallen op een juiste wijze kunnen registreren. Om deze registratie te vergemakkelijken heeft de Stichting Veilige Paardensport (SVP) in samenwerking met de FNRS een digitaal ongevallenregister ontwikkeld waarin makkelijk en snel een ongeval geregistreerd kan worden. Een papieren administratie is hierdoor niet meer nodig.

Met een eigen account met jouw bedrijfsgegevens is het registreren van een ongeval digitaal zo gebeurd. De meeste vragen kan je beantwoorden door het aanklikken van het juiste antwoord in het keuzemenu waardoor het invullen geen tijdrovende klus meer is. 

Tips voor het registreren van een ongeval

  • Registreer online. Maak een snelkoppeling op je bureaublad zodat je een ongeval snel en eenvoudig kan registreren.
  • Registreer zo snel mogelijk na het plaatsvinden van het ongeval. Hoe sneller, hoe meer details je nog van het ongeval kan herinneren. Vaak staat je hoofd er nog niet naar, maar heb je hier later wel profijt van.
  • Noteer alle getuigen die bij het ongeval aanwezig waren. Schrijf op wie de ambulance heeft gebeld (indien van toepassing).
  • Hou bij welke paarden en pony’s de meeste ongevallen veroorzaken. Ongevallen gebeuren vaak bij verschillende instructeurs, waardoor overzicht mist.
  • Maak veiligheid een onderdeel van het medewerkersoverleg. Bespreek ongevallen en preventie. Waar kunnen we van leren? Wat kunnen we verbeteren?

Preventieve voorlichting om veiligheid te vergroten

Ook de SVP krijgt door het invullen van het ongevallenregister meer inzicht in de aard en frequentie van ongevallen welke plaatsvinden binnen de paardensport. Met deze informatie kunnen SVP en FNRS preventieve voorlichting geven om de kans op ongevallen te verkleinen. Daarnaast zijn deze gegevens belangrijk om het gesprek met de verzekeringsmaatschappijen aan te gaan over de steeds oplopende aansprakelijkheidspremies. Meer inzicht in ongevallen is dus van belang voor de hele branche.

Gebruik maken van de digitale registratie

Wil je gebruik maken van deze digitale ongevallenregistratie? Stuur dan een mail naar info@veiligpaardrijden.nl zodat SVP inloggegevens kan toesturen waarmee makkelijk en snel ongevallen geregistreerd kunnen worden. Op klik op onderstaande knop om direct in te loggen in het portal van de SVP. 

Login ongevallenregistratie SVP

 

Risico’s verzekeren

EquineRisk. Equine Risk is een verzekeringstussenpersoon gespecialiseerd in risico’s in de hippische sector. Speciaal voor maneges heeft Equine Risk een collectiviteit ontwikkeld. FNRS-leden kunnen binnen deze collectiviteit gebruik maken van de maximale korting die daarin geboden wordt. Dit betekent in veel gevallen een lager eigen risico en een korting op de aansprakelijkheidspremie. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert Equine Risk acceptatievoorwaarden. Eén daarvan is dat een bedrijf in het bezit moet zijn van het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport.

Meer informatie over EquineRisk.

Aon. Aon is ook partner op het gebied van hippische verzekeringen. Zij hebben specialistische kennis van de specifieke risico’s voor de hippische sector. Daarbij zijn overzicht, gemak en duidelijkheid over de verzekeringen een belangrijke voorwaarde. De FNRS-verzekeringspolis is een samenwerking tussen de FNRS en Aon. Als FNRS-lid profiteer je, tegen een aantrekkelijke premie, van een polis waarop jouw belangrijkste risico’s verzekerd zijn, dubbele dekkingen uitgesloten zijn, evenals onderverzekering.

Meer informatie over Aon.