Nieuws

Weet met wie je zaken doet bij (ver)koop paard!

Bij sluiten van een (ver)koopovereenkomst voor een paard is het belangrijk om te weten met wie je zaken doet. Er wordt vaak weinig onderzoek gedaan naar de persoon of bedrijf achter de naam. Advocaat hippisch recht Wibe Reddingius van FNRS-partner Langelaar Klinkhamer Advocaten legt uit: “Je kan niet volstaan met het sluiten van een koopovereenkomst zonder dat je de wederpartij  hebt geïdentificeerd. Vraag altijd om een paspoort of uittreksel van de KvK. Als het fout gaat moet je ergens terecht kunnen. Er wordt ook vaak een handelsnaam gebruikt in plaats van een echte naam.”

Profielfoto van Frederieke Verhaar
12 juli 2023 | 2 minuten lezen

Als professional is het essentieel om te weten of je zaken doet met een bedrijf (andere professional) of een particulier (consument). “Een consument is namelijk veel beter beschermd. Bij een consumentenkoop geldt (nu nog) een termijn van 1 jaar na het moment van afleveren voor het ontbinden van de koop op basis van non-conformiteit. Non-conformiteit betekent dat een paard niet voldoet aan de koopovereenkomst. Een paard is eigenlijk pas definitief verkocht door een professional aan een consument als de termijn van een jaar is verstreken. In de Tweede Kamer ligt wel een wetsvoorstel om dit weer terug te brengen naar 6 maanden. FNRS, pleit via de SRP, ervoor om deze termijn nog verder te verlagen omdat dit wetsvoorstel geldt voor koop van alle roerende zaken maar je met paarden te maken hebt met levende have, waarbij op elk moment iets kan gebeuren buiten de macht van (ver)koper.”

Beantwoordt het paard niet aan de koopovereenkomst?

Na aflevering kan het voorkomen dat het paard niet (meer) beantwoordt aan de koopovereenkomst doordat het iets mankeert of doordat het niet gebruikt kan worden voor het beoogde doel. Ongeacht of de koper een professional of consument is kan de koopovereenkomst ontbonden worden op grond van non-conformiteit of vernietigd worden door dwaling over bijvoorbeeld onduidelijkheid over de capaciteiten van het paard.

Paard voldoet niet aan de verwachting

He kan ook voorkomen dat een paard na aankoop niet voldoet aan de verwachting. Wibe adviseert: “Als verkoper is het verstandig om zo gedetailleerd mogelijk in de advertentie én koopovereenkomst te omschrijven wat een paard gepresteerd heeft en met wie. Neem daarbij op dat je geen enkele garantie kan geven dat het paard met een andere ruiter dezelfde resultaten kan bereiken. Omschrijf heel goed wat het paard kan en niet kan, dit is vaak duidelijker dan het een paard bijvoorbeeld te omschrijven als een ‘beginnerspaard’. Dit kan leiden tot interpretatiefouten.

Ditzelfde geldt voor het vermelden van veterinaire behandelingen uit het verleden, ook al zijn die genezen. Dan kan de koper op grond hiervan geen beroep meer doen op ontbinding of dwaling. De mededelingsplicht van een verkoper weegt veel zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Als verkoper kan je maar beter zo compleet mogelijk zijn over het verleden van een paard.”

Paard mankeert iets

In het eerste jaar na aflevering geldt bij consumentenkoop een bewijsvermoeden; de koopovereenkomst kan ontbonden worden zonder dat een koper iets hoeft te bewijzen. De verkoper zal wél moeten bewijzen dat het paard bij aflevering conform was. Dat is vaak onmogelijk om te bewijzen. Het gaat vaak om gezondheidsproblemen, dit hoeven niet altijd gebreken te zijn. Een DA kan vaak wel een en ander antedateren. Het advies van Wibe luidt daarom als volgt: “Laat een paard voorafgaand aan de aflevering als verkoper ook veterinair keuren. Niet alleen klinisch, maar ook röntgenologisch. Op die manier kan je als verkoper mogelijk bewijzen dat een probleem pas na aflevering is ontstaan.”

Verstrijkt de termijn van een jaar: dan is het aan de koper om bewijs te leveren dat het paard voor aflevering al wat mankeerde.

Stel altijd een overeenkomst op

Wibe benadrukt dat het sluiten van duidelijke overeenkomsten cruciaal is bij de (ver)koop van paarden. “Bij de verkoop van paarden gaat het vaak over serieuze bedragen. Stel altijd een overeenkomst op en laat, indien mogelijk, deze ook altijd nog even controleren door een advocaat. Zo voorkom je naderhand vervelende verrassingen.”

FNRS heeft up-to-date koopovereenkomsten in het Nederlands en Engels beschikbaar. Deze overeenkomsten voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.  Heb je vragen over deze overeenkomst? Neem dan contact met op de ondernemersdesk. Heb je een juridische vraag rondom de (ver)koop van een paard? FNRS-leden kunnen kosteloos gebruik maken van een eerstelijns juridische helpdesk bij FNRS-partner Langelaar Klinkhamer Advocaten. Het eerste half uur is gratis. Neem hiervoor contact op met Wibe Reddingius via 06 22 56 59 61.