Nieuws

Exacte kosten per paard declareren

Het verzorgen en trainen van paarden is maatwerk. Elk dier heeft een andere voerbehoefte, wordt op een andere wijze of intensiteit getraind en sommige behoeven ook nog (extra) medische aandacht. Dit vraagt extra inkoop van voer en materialen en extra inzet van de ondernemer en/of het personeel. Naast een basis kostprijs per box komen er per paard dus vaak nog veel aanvullende kosten bij. Bedrijven die paarden stallen en/of trainen voor klanten doen er goed aan om deze kosten inzichtelijk te krijgen om ze exact te kunnen declareren.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
15 juni 2023 | 2 minuten lezen

Per paard maatwerk

Patrick Marsman, accountmanager van de FNRS, voert veel kostprijscalculaties uit bij verschillende hippische bedrijven. “Ik zie vaak dat pension- en trainingsstallen een vast tarief hanteren voor de verzorging en training van de paarden. Vaak wordt het gemiddelde van de totale kosten (arbeid, voer, strooisel etc.) gedeeld over het aantal paarden of boxen. Bij trainingsstallen worden vaak kosten voor training en verzorging ook op deze manier over de boxen verdeeld.

Maar de handelingen per paard zijn juist maatwerk. Denk bij een pensionstal aan het op- en afdoen van dekens of peesbeschermers bij sommige paarden of het toedienen van medicatie. Bij een trainingsstal wordt bijvoorbeeld het ene paard om de dag een uur gereden, het andere paard twee keer per dag een half uur en het derde paard wordt naast de training ook nog dagelijks aan de hand gestapt. Daarnaast worden de paarden wellicht ook gestart op concours. Dat brengt ook weer aanvullende kosten, zoals afschrijving van de vrachtwagen, met zich mee.”

Specifieke kosten inzichtelijk

“Het is voor de ondernemer en de klant juist fijn om de specifieke kosten per paard inzichtelijk te krijgen. Het is transparant voor de klant om met een basisprijs te werken en de aanvullende kosten apart te berekenen. Een gespecificeerde rekening per paard is eerlijker voor de klant omdat hij dan precies weet waar hij voor betaald. Het geeft je als ondernemer ook meer inzicht in de werkzaamheden en bijkomende kosten per paard. Op deze manier weet je dat alle ‘declarabele uren’ worden meegeteld en kan je de inzet van je personeel beter aanpassen op de verschillende behoeftes per paard.”

Kostprijs goed door laten rekenen

Om deze specifieke werkzaamheden per paard eenvoudig bij te houden, om naderhand een gespecificeerde rekening te kunnen maken, is het raadzaam om een managementsysteem (zoals Horse Manager, zie kader) specifiek voor hippische bedrijven te gebruiken. Een dergelijk systeem maakt het eenvoudig om alle handelingen per paard goed te registreren. Patrick vult aan: “Het is wel verstandig om eerst de (basis)kostprijs per paard voor jouw bedrijf goed door te rekenen. Met de FNRS-kostprijscalculatie berekenen we de kostprijs per type stal: pension-, manege- of trainingsstal (of een combinatie hiervan). Deze kostprijs voor jouw bedrijf kunnen we daarna aanvullen met veel specifieke data voor de (extra) diensten die jij aanbiedt op jouw bedrijf. Je kan er als ondernemer dan voor kiezen om één all-in prijs te hanteren, maar ik adviseer wel steeds vaker om meer naar maatwerk te kijken per paard. Op deze manier krijg je als ondernemer namelijk je inspanningen het meest eerlijk vergoed.”

Kosteloze kostprijscalculatie voor FNRS-leden

FNRS-leden kunnen kosteloos een kostprijscalculatie laten uitvoeren op hun bedrijf. Neem hiervoor contact op met de Ondernemersdesk van de FNRS. Of kijk op deze pagina voor meer informatie.