Nieuws

Stikstof zal gemoederen bezig houden

Helaas is er nog geen duidelijk zicht op waar het heen gaat in het stikstofdossier maar wat we inmiddels wel weten is dat er nieuwe tegenvallers dreigen die wellicht ook paardenbedrijven zullen raken.

Profielfoto van Haike Blaauw
26 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Het laatste nieuws is dat de stikstofcrisis om veel drastischer maatregelen vraagt dan onlangs voorgesteld door stikstofbemiddelaar Remkes. Het plan om 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen blijkt onvoldoende te zijn om het probleem effectief aan te pakken. Minister van stikstof Van der Wal werkt nu aan een plan om 3.500 piekbelasters in de directe omgeving van natuurgebieden via vrijwillige uitkoop te laten vertrekken. De stikstofruimte die op deze manier ontstaat zou dan gebruikt kunnen worden om PAS-melders te legaliseren. Uit een ambtelijke notitie van vorige week is gebleken dat het plan van Remkes onvoldoende is om al de PAS-melders te kunnen legaliseren. Bovendien is er ruimte nodig voor wegenbouw en woningbouw en die is ook niet te realiseren op basis van het gepresenteerde plan.

Boerenbedrijven illegaal na PAS-melding

Ambtenaren concludeerden vorige week in een eerste analyse dat met de stikstofruimte van 700 piekbelasters in het beste geval slechts iets minder dan de helft van de PAS-melders te legaliseren is. Uit de stukken van het ministerie van LNV is gebleken dat er 3.176 PAS-melders zijn, meer dan de 2.500 die Remkes in zijn rapport opnam. Het grootste deel is boer (93%), de rest bestaat uit kleine industriële bedrijven.

In 2019 zette de Raad van State een streep door de PAS-meldingen constructie waardoor deze boerenbedrijven sindsdien illegaal zijn. Veel boeren dachten dat ze na een PAS-melding geen natuurvergunning meer nodig zouden hebben en dat ze konden uitbreiden.

Voorbereiding noodzakelijk op toekomstige ontwikkelingen

Wat dit alles voor paardenbedrijven gaat betekenen is nog niet te voorspellen maar het lijkt verstandig dat ook paardenbedrijven zich goed voorbereiden om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Op bedrijfsniveau is het van groot belang om na te gaan of jouw bedrijf beschikt over alle relevante vergunningen, in dit geval met name de natuurvergunning.

Bedrijven die de vergunningen op orde hebben hoeven zich veel minder zorgen te maken. Beschik je niet over de juiste vergunningen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk een specialist in te schakelen om je hierin te laten begeleiden. Onze partner Van Dun Advies is hierin gespecialiseerd en heeft veel ervaring in deze materie.

Nationaal onderzoeksprogramma ammoniak-emissie paardenbedrijven

De FNRS wil uiteraard ook een rol spelen in dit belangrijke dossier en werkt aan het opstarten van een nationaal onderzoeksprogramma met relevante partijen met als doel de grote onzekerheid bij paardenbedrijven over de berekening van emissie, verspreiding, en depositie van reactief stikstof te verkleinen. Hiertoe zal budget en capaciteit bijeengebracht moeten worden voor ammoniak meetopstellingen in en rond enkele paardenbedrijven om tot een genuanceerder en nauwkeuriger beeld te komen van de daadwerkelijke ammoniak-emissie van paardenbedrijven.

De emissiefactor voor paarden op stal is 5 kg ammoniak/jaar. Weidegang van paarden zal een voorspelbare daling van de ammoniak-emissie veroorzaken omdat er nauwelijks contact tussen mest en urine optreedt in een weiland met gemiddelde weidebezetting. De daadwerkelijke ammoniak-emissie van paarden in het land is niet bekend en dient op een betrouwbare wijze te worden gemeten. Ammoniak uit beweiding is slechts op één emissiemeting in 1990 gebaseerd. Gezien de grote rol die beweiding lijkt te spelen in de stikstofdiscussie is experimenteel veldonderzoek nodig om de inzichten te verbeteren.

Ondersteuning FNRS-leden

Naast dit onderzoek houdt de FNRS zich ook bezig met de bemiddeling tussen beleidsmakers op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en ondernemers en zorgt het voor inhoudelijke ondersteuning van ondernemers in de ontwikkeling van natuurinclusieve paardenhouderij door het instellen van een stikstof adviescommissie;

Dit dossier zal alle partijen in de hippische sector nog wel even bezighouden. De FNRS zal haar leden op regelmatige basis blijven informeren over dit onderwerp en bijstand leveren aan bedrijven die daar behoefte aan hebben.