Nieuws

Fiscaal voordelig innoveren en investeren

Welzijn en diergezondheid zijn kenmerken die vanuit de politiek en de maatschappij steeds meer aandacht krijgen. De ethiek die samengaat met de paardensport wordt hierbij niet buiten beschouwing gelaten.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
15 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Stalhouders, fokkers, grooms en ruiters spelen een belangrijke rol in de uitstraling van de sport naar de maatschappij. Wil je zakelijk investeren in het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van je onderneming? Dan zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

Accommodatie bouwen of verbouwen

Sinds 2022 kan je voor de bouw en verbouw van je accommodatie gebruikmaken van fiscaal voordeel. Dit voordeel kan je verkrijgen door te bouwen of verbouwen volgens de eisen van de Maatlat Duurzame Paardenhouderij. Dit instrument toetst de plannen aan de hand van criteria op het gebied van onder andere dierwelzijn, diergezondheid, klimaat en brandveiligheid. De gestelde eisen hebben betrekking op afmetingen van stallen, de grootte van paddocks, maar bijvoorbeeld ook over het al dan niet hebben van zonnepanelen.
Je kan het best al tijdens de schets- of tekenfase van jouw project onderzoeken of je kunt deelnemen aan de maatlat, zodat je eventueel maatvoeringen nog kunt aanpassen.
Het voordeel bestaat uit een fiscale aftrekpost van 27% van de gemaakte kosten via de Milieu- Investeringsaftrek en Vamil (willekeurige afschrijving 75%). Op een volledig bouwproject kan het voordeel dan ook gemakkelijk oplopen tot honderdduizenden euro’s. Op deze manier wordt jouw bedrijf toekomstbestendig en voldoet het aan de hoge welzijnseisen.
Deelname is zowel mogelijk voor accommodaties met individuele huisvesting als met groepshuisvestiging.

Rijbanen

De rijbanen op jouw bedrijf zijn uiteraard een belangrijk onderdeel van de accommodatie. Wil je gaan investeren in een nieuwe buitenrijbaan? Dan kan je hiervoor in aanmerking komen voor subsidie. Je kan een fiscaal voordeel ontvangen van maar liefst 45% + Vamil 75%. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet je investeren in een rijbaan waarin regenwater van jouw bedrijfsgebouwen kan worden opgevangen met overloop in een opvangput, wadi of afgedamde sloot. Zo draag je bij aan duurzaamheid: je houdt regenwater vast op eigen terrein om in de toekomst te gebruiken.

Het oog wil ook wat: de beleving van bezoekers, of dit nu kopers of klanten zijn, is belangrijk. Je kan een vertrouwd gevoel realiseren door te zorgen voor een net en schoon erf en stallen waar de paarden er rustig, ruim en schoon bij staan. Ook de aanwezigheid van groen draagt bij aan een positieve uitstraling. Zoals een bomenlaan bij binnenkomst, boomgroepen in de paardenweide, de aanwezigheid van wellicht een poel en de aankleding van het terrein met heggen en bosschages. Voor al deze groene investeringen kan je subsidie krijgen. Dit jaar kan je maar liefst 45% van de investeringskosten fiscaal terugkrijgen als aftrek voor de te betalen belasting!

Voorwaarden

Houd bij al deze investeringen wel rekening met de voorwaarden. Iedere investering moet namelijk aan specifieke eisen voldoen. Zo kunnen een vaatwasser, oven of wasmachine ook in aanmerking komen, maar dan moet het wel gaan om specifieke, duurzame modellen. Ook moet je de subsidie aanvragen binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst. Bij maatlatstallen is het verstandig om het proces te starten voordat de bouw begint.

Personeel

Ook voor het begeleiden van leerlingwerknemers kan je subsidie ontvangen. Bijvoorbeeld via de regeling Praktijkleren. Als je bij de KVK staat geregistreerd als landbouwbedrijf ontvang je zelfs een bonus! Wil je zelf een bedrijfsschool of leermiddelen ontwikkelen voor je eigen bedrijf? Ook dan zijn er subsidiemogelijkheden. Met de SLIM-regeling kan je daarnaast tot 80% subsidie krijgen voor de kosten van ontwikkel- en loopbaanadvies voor jouw medewerkers.

Innovatie

Binnen de paardenhouderij wordt op verschillende manieren geïnnoveerd. De bekendste manier is veredeling: het bewust creëren van kruisingen om een nieuw type/model te ontwikkelen met specifieke eigenschappen die niet eerder op die manier zijn ontstaan. Onder de wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) kunt u voordeel aanvragen op de te betalen loonbelasting voor ontwikkelprojecten. De regeling is bedoeld voor iedere ondernemer met personeel die kosten maakt voor innovatie. Op dit moment loopt er een pilot voor verschillende fokkers om te onderzoeken wat de toepasbaarheid voor deze regeling is voor de sector.

Investeren met subsidie

Als je al deze facetten van uw paardenhouderij op elkaar afstemt en gebruikmaakt van de beschreven mogelijkheden, kan je fiscaal voordelig investeren en innoveren. Dit verbetert ook de uitstraling naar de maatschappij: mensen zullen dan zien dat houders en ruiters de dieren op één hebben staan.

Meer weten?

Ook fiscaal voordelig investeren en innoveren? De consultants subsidies van onze partner ABAB adviseren en begeleiden u graag. Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een mail.