Nieuws

Vaccineren van paarden basiseis voor het FNRS-lidmaatschap

In het nieuwe kwaliteitsbeleid van de FNRS heeft paardenwelzijn een prominentere rol gekregen. In de basiseisen gaan wij er vanuit dat de ondernemer toeziet dat het welzijn van alle paarden op het bedrijf wordt gewaarborgd. Dat betekent ook dat wordt toegezien op paarden die niet van de ondernemer zelf zijn. Hieronder valt ook het voorkomen van besmettelijke ziektes bij paarden.

7 juli 2022 | 2 minuten lezen

Het vaccineren van mensen en dieren levert een steeds vaker een discussie op. Tijdens de coronacrisis kwam dit goed naar voren dat er verschillende meningen zijn over het vaccineren van gezonde mensen of mensen die niet in een risicogroep vallen. Ook bij eigenaren van paarden zien we voor- en tegenstanders van vaccineren. Eigenaren vinden de risico’s soms niet opwegen tegen de kosten voor het inenten van de paarden.

Vaccinatie als basiseis

De FNRS vindt dat het jaarlijks vaccineren van paarden behoort tot het waarborgen van het welzijn van de dieren. Daarom is het jaarlijks vaccineren van paarden op FNRS-bedrijven een basiseis voor het FNRS-lidmaatschap. Dit geldt voor alle FNRS-bedrijven, dus ook voor bedrijven die nauwelijks tot geen mensen of paarden van buitenaf ontvangen en voor bedrijven waar paarden het erf niet verlaten. Alle paarden die op een FNRS-bedrijf gestald zijn dienen gevaccineerd te zijn. Tijdens de kwaliteitskeuring zal de inspecteur een steekproef nemen van de paspoorten en zo controleren op geldige inentingen.

Risico’s van niet vaccineren

Het niet vaccineren van paarden brengt risico’s mee voor de dieren. Welzijnsdeskundige van de FNRS, dierenarts Gerard van Essen, vertelt zijn wetenschappelijke visie over het vaccineren van paarden en de risico’s die erbij komen kijken wanneer men niet laat vaccineren:

“Er bestaan in mijn ogen geen valide argumenten om niet te vaccineren. Daarentegen zijn er zwaarwegende argumenten om dat wel te doen. Iedere houder van dieren heeft een wettelijke zorgplicht. Dat omvat niet alleen de zorg voor goede huisvesting en adequate voeding, maar ook het voorkomen van lichamelijk lijden, letsel en ongerief. Dat betekent dat een dierhouder alles wat praktisch uitvoerbaar is moet doen om ook ziekte bij zijn/haar dieren te voorkomen.

Het influenza (griep) virus veroorzaakt bij paarden een infectie van de luchtwegen die gepaard gaat met hoge koorts en algehele malaise (sloomheid, anorexie en algeheel ziek zijn). Het virus is zeer besmettelijk en alle onbeschermde (niet gevaccineerde) paarden op een stal worden ziek. Het herstel duurt weken en volledig herstel is niet gegarandeerd. Er kunnen complicerende infecties bij komen of er kunnen restverschijnselen, met name chronische luchtwegproblemen, door ontstaan.

Noodzakelijk om ernstig lijden te voorkomen

Naast influenza zijn paarden ook zeer gevoelig voor een infectie met de Tetanus bacterie, Clostridium tetani. De bacteriën maken een gifstof die spierkramp en spierverstijving veroorzaakt. Alle spieren worden aangetast en een geïnfecteerd paard kan niet meer slikken, bewegen en of staan. Het is een afschuwelijk ziektebeeld, paarden raken in paniek en in shock en de angst in hun ogen is hartverscheurend. Euthanasie is de beste en helaas de enige mogelijkheid om dit ernstige lijden te beëindigen. Een wondinfectie of een hoefzweer kan al leiden tot deze desastreuze aandoening. Als praktiserend dierenarts heb ik paarden (geïnfecteerd vanuit een zoolzweer), ezels (geïnfecteerd vanuit eenvoudige verwondingen) en bokjes (geïnfecteerd vanuit castratiewonden) met Tetanus moeten euthanaseren terwijl dit voorkomen had kunnen worden door middel van een eenvoudige vaccinatie. Vaccineren van paarden (en ezels) tegen Influenza en Tetanus is niet alleen vanzelfsprekend, maar ook noodzakelijk om ernstig lijden te voorkomen.”

Op pagina 20 in ons kwaliteitshandboek vind je terug welke entingen verplicht worden gesteld vanuit de FNRS en welke vaccinaties extra punten opleveren. Je kunt het handboek downloaden vanaf onze website. 

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop