Nieuws

Het belang van BHV

In Nederland gebeuren ieder jaar bedrijfsongevallen, zo ook in de paardensport. Daarom is het belangrijk dat instructeurs, bedrijfsleiders, werknemers op manegebedrijven, maar ook vrijwilligers van wedstrijden weten hoe zij moeten handelen bij ongevallen. Ook de overheid ziet het belang van goed opgeleide bedrijfshulpverleners in en daarom is ieder bedrijf en vereniging verplicht voldoende bedrijfshulpverleners op te leiden die in staat zijn om bij calamiteiten adequaat te handelen.

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
19 mei 2022 | 1 minuut lezen

Het hebben en behouden van een BHV-diploma is vaak een ondergeschoven kindje. Veel mensen hebben ooit een BHV-cursus gevolgd, maar vergeten vaak dat het noodzakelijk is om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om het diploma geldig te houden. En dat is jammer, want het ontbreken van voldoende BHV’ers op je bedrijf kan leiden tot problemen.

Verplicht

Het hebben van BHV’ers op het bedrijf is voor elke werkgever in Nederland verplicht. In de Arbowet is vastgelegd dat een bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit zoals brand, ongevallen of ontruiming van het gebouw. Dit houdt in dat er altijd een werknemer op het bedrijf aanwezig dient te zijn die beschikt over een BHV-diploma. Een werknemer mag daarom ook nooit het volgen van een BHV-cursus weigeren.

Arbowet

Voorheen stond in de Arbowet beschreven over hoeveel BHV’ers een bedrijf moest beschikken. De Arbowet is in 2007 aangepast en daarmee is deze regel komen te vervallen. Nu staat in de wet beschreven dat een bedrijf verplicht is om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. De manier waarop een bedrijf dit doet kan daardoor verschillen. Het is hierbij vooral belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de grootte van het bedrijf en de risico’s die het bedrijf met zich meebrengt. Deze risico’s worden inzichtelijk gemaakt met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Voor FNRS-leden is het hebben van een RI&E een minimale eis voor het lidmaatschap.

Cursus

De FNRS heeft al jaren een vaste partner als het gaat om het organiseren van BHV-cursussen. Kompas Veiligheidsgroep is gespecialiseerd in het geven van BHV-cursussen aan (hippische) bedrijven. Het is mogelijk om een BHV-cursus te organiseren op jouw bedrijf met je eigen medewerkers of je kunt je aansluiten bij een cursus bij jou in de buurt. Interesse in het organiseren van een cursus, wij vertellen je graag meer over hoe je dat aanpakt. In de agenda op onze website vind je eventuele cursussen bij jou in de buurt die openstaan voor inschrijvingen van buitenaf.