Nieuws

Financieel inzicht om tijdig bij te sturen

Financieel inzicht is één van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol ondernemerschap. Zo houd je als (hippisch) ondernemer grip op je zaak, ben je voorbereid op onverwachte situaties en kan je tijdig schakelen voor toekomstige keuzes.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
16 mei 2022 | 3 minuten lezen

Inzicht in cijfers, een onmisbare schakel in succesvol ondernemerschap

Hippische ondernemers runnen hun bedrijf met passie voor paard en mens. Een hippisch bedrijf is arbeids-intensief: fysiek lange werkdagen zijn vaak geen uitzondering. Het bijhouden van de (financiële) administratie staat niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst. Maar een hippisch bedrijf is vaak ook kapitaalintensief door het grote paardenbestand en de benodigde materialen en machines. Belangrijk om je niet te laten leiden door de waan van alledag, maar te zorgen dat je zelf voldoende financieel inzicht in je onderneming hebt. Alleen dan kan je tijdig inspelen op (onverwachte) ontwikkelingen.

Éénmaal per jaar inzicht niet voldoende

Éénmaal per jaar worden het jaarverslag en de fiscale aangiften opgesteld voor een onderneming. In het jaar- verslag wordt teruggekeken naar de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar en geeft aan hoe het er financieel aan toe is gegaan in het bedrijf. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en bijbehorende toelichtingen en specificaties. Dit jaarlijks opstellen is zinvol, maar niet voldoende. Houd je voortdurend je financiën in de gaten, dan zie je afwijkingen veel sneller en weet je continu hoe je bedrijf er op dat moment voor staat. Hippische ondernemers die hun cijfers tussentijds inzichtelijk hebben, kunnen hier voordeel uit halen in hun dagelijkse ondernemerschap.

Financieel inzicht leert je om vooruit te kijken. Mogelijke risico’s zie je eerder aankomen en je kan tijdig bijsturen. Alleen het saldo op je bankrekening geeft niet het juiste inzicht om keuzes voor de korte én langere termijn te maken. Afschrijvingen en eventuele aflossingen moeten ook meegenomen worden. Afschrijvingen zijn kosten, maar geen uitgaven. Deze gaan ten laste van het resultaat. Het is raadzaam om maandelijks of minstens per kwartaal naar de opbrengsten en kosten te kijken. Hiermee kan gekeken worden of de omzet vergelijkbaar is met vorige maand, dezelfde periode vorig jaar en hoe groot de marge is.

Prijzen durven aanpassen

De huidige cijfers en ontwikkelingen laten zien dat alles fors duurder wordt. Wat zie je daarvan straks terug op de jaarrekening? Door de stijgende kosten voor energie, voer en brandstof zijn de gevraagde tarieven misschien niet meer toereikend. Het drukken van kosten is niet altijd mogelijk. Een oplossing kan zijn om te werken met een eenmalige prijstoeslag of -verhoging.

Tip: Aanpassen van de financiële structuur kan op verschillende manieren. Prijsverhoging is één ding, maar misschien kun je ook op kosten besparen. Door eenmalige investeringen kun je mogelijk besparen op terugkerende kosten.

Hippische ondernemers zijn vaak terughoudend om de prijs evenredig aan te passen, maar als ze kritisch met regelmaat hun financiën in de gaten houden, is het in veel gevallen snel duidelijk dat het wel noodzakelijk is. Bekijk goed je overeenkomsten met klanten om te zien wanneer en hoe vaak een prijs verhoogd mag worden.

Toekomstplannen kunnen realiseren

Kennis van de noodzakelijke financiële zaken van je hippische onderneming is een vereiste, maar om op lange termijn financieel gezond te blijven is het zaak om toekomstgerichter naar het financiële plaatje te kijken. Langetermijninzicht verdient meer aandacht om toekomstplannen, zoals een  investering  of overdracht, te realiseren. Wil je op termijn een nieuwe binnenrijbaan bouwen, dan kijkt de bank voor een financiering naar de risico’s en zekerheden. Daarnaast controleert de bank of er voldoende rendement is om de rente en aflossing te betalen. Waar eerder nog veel geregeld kon worden met een goed onderpand (zoals het onroerend goed), zien we een ontwikkeling waarin de liquiditeit van het bedrijf steeds belangrijker wordt: een bank wil zekerheid dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden. Ditzelfde geldt voor een mogelijke overname of verkoop: het financiële plaatje van een bedrijf is erg belangrijk voor een overnemende partij. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn voor de toekomst. Bij een tegenvallend resultaat is het bedrijf minder interessant voor investeerders of financierders. Dat krijg je niet in drie maanden veranderd. Daar moet je tijdig op voorsorteren.

Bijvoorbeeld: je verkoopt een paard voor € 10.000. Je ziet dan jouw bankrekening stijgen met € 10.000. Echter, als dit paard ook reeds voor € 10.000 op jouw balans gewaardeerd stond, heb je boekhoudkundig een resultaat van nihil.

Weet waar je mee bezig bent!

Door het regelmatig bijhouden van je financiële situatie krijgen cijfers een voorspellende waarde. Het lezen en begrijpen van financiële rapportages is essentieel om je bedrijfsvoering te sturen. Een financieel gezond bedrijf is een randvoorwaarde voor een investeringsbeslissing. Het is belangrijk om te weten waar je mee bezig bent en dat je planmatig gaat denken. Blijf als hippisch ondernemer doen waar je goed in bent, maar vergeet niet om je financiën regelmatig bij te houden. Dan blijft het behapbaar en inzichtelijk. Maak er een regelmatige gewoonte van, zodat het in totaal ook minder tijd kost.

Dit artikel verscheen in de FNRS Zaken - editie 1 - 2022 en is geschreven in samenwerking met Jo-Anny Schoppink van FNRS-partner ABAB Accountants en Adviseurs