Nieuws

Tijd om bij te praten tijdens regiobijeenkomsten voorjaar 2022

De afgelopen weken stonden in het teken van de FNRS-regiobijeenkomsten. Eindelijk weer tijd om elkaar te zien, bij te praten en elkaar te inspireren. De ondernemers waren te gast op verschillende gastvrije bedrijven door het hele land.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
3 mei 2022 | 3 minuten lezen

En aan bijpraten was duidelijk behoefte bij de ondernemers. Haike Blaauw, directeur, en Robert van Almkerk, coördinator brancheontwikkeling reisden het land af naar alle bijeenkomsten en spraken met de leden. Robert: “We informeren onze leden gedurende het jaar altijd zo snel en volledig mogelijk over de ontwikkelingen in de sector, ons lobbywerk en lopende projecten via onze website, mail, social media en persoonlijk contact. Dat wordt gelukkig enorm gewaardeerd. De regiobijeenkomsten zijn daarop een waardevolle aanvulling. We kunnen dan net iets dieper ingaan op bepaalde onderwerpen en met elkaar in discussie gaan over relevante en actuele zaken.”

Haike: “Het is vooral prettig om uitgebreid te kunnen vertellen over de werkzaamheden die we achter de schermen uitvoeren. Veel daarvan leent zich perfect om te bespreken tijdens de regiodagen.”

Wat is er besproken?

Tijdens de regiodagen werd uitgebreid gesproken over de aansprakelijkheid en stijgende verzekeringspremies. “Door de stijgende premies maken voornamelijk manegehouders zich terecht zorgen. We zijn vanuit de FNRS al jaren bezig om eerlijke verzekeringspremies voor hippische bedrijven te behouden. Het is belangrijk dat leden weten dat wij, hoe moeilijk ook, streven naar gunstige premies omdat FNRS-leden voldoen aan de gestelde eisen in ons kwaliteitsbeleid.”

Er werd kort gesproken over het recent aangepaste kwaliteitsbeleid. Een deel van de ondernemers is inmiddels volgens deze nieuwe normering gekeurd. De geluiden hierover zijn overwegend positief. Met name het uitbreiden van de eisen rondom welzijn wordt goed ontvangen. Robert: “Men is het er wel over eens dat we hierin nog een lange weg te gaan hebben, maar zijn over het algemeen blij met onze pragmatische aanpak. Als ondernemer kan je niet van de een op de andere dag je bedrijfsvoering omgooien of grote investeringen doen terwijl stallen nog niet afgeschreven zijn. Verandering kost tijd en daar begeleiden wij ze graag stapsgewijs bij. Het handboek geeft ze voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. De FNRS werkt intussen door aan de toekomstvisie over paardenwelzijn, want dit onderwerp zal altijd in ontwikkeling blijven.”

Naast de toenemende prijzen voor verzekeringen nemen ook andere kostprijzen drastisch toe. Haike: “Dat is wel het gesprek van de dag, het baart ondernemers grote zorgen hoe hiermee om te gaan. Veel bedrijven komen al niet meer uit de kosten en leggen elke maand geld bij. Ze willen paardrijden toegankelijk houden, maar ontkomen er niet aan om hun prijzen aan te passen naar gelang de stijgende kostprijzen. We hebben tijdens de bijeenkomsten benadrukt dat de FNRS kan ondersteunen in de (kost)prijsberekeningen en het bepalen van een goede prijs voor een gezonde bedrijfsvoering.”

Werving en behoud van personeel is ook bij alle dagen ter sprake gekomen. Robert: “Bijna al onze leden hebben te maken met personeel en ervaren, vooral na de coronaperiode, hier moeilijkheden mee. Onder andere bij de werving en het behoud van personeel, maar ook bij het vinden van de juiste opleiding en kwalificaties passend bij de functie. Een onderwerp wat we in ieder geval daarom uitgebreid gaan behandelen in onze eerstvolgende FNRS Zaken die eind juni weer zal verschijnen.”

Elke regiobijeenkomst werd afgesloten door een toelichting van Gert Naber, teammanager KNHS Academy, over de instructeursopleiding. Ondernemers konden vragen stellen en aangeven hoe zij de instructeursopleiding(en) ervaren en waar zij ruimte zien voor verbetering.

Waardevolle en informatieve dagen

De regiodagen dit voorjaar werden goed bezocht en gewaardeerd door de leden. Zij waren te gast bij:

Haike en Robert: “De geluiden waren goed. Het was prettig om onze leden weer op locatie te ontvangen. De ontvangst bij de bedrijven was enorm gastvrij. Wij hopen iedereen voldoende geïnformeerd én geïnspireerd te hebben om op het eigen bedrijf weer een aantal zaken te kunnen gebruiken in de bedrijfsvoering.”