Nieuws

Eerlijke verzekeringspremies voor hippische bedrijven

In de afgelopen jaren zijn de aansprakelijkheidspremies flink gestegen. Voor manegebedrijven zijn de premies met duizenden euro’s gestegen. FNRS is al jaren op zoek naar een oplossing voor dit probleem en voert met verschillende verzekeringsmaatschappijen gesprekken om een verdere stijging te voorkomen en waar mogelijk de premies zelfs weer te verlagen. Hiervoor is het noodzakelijk om het probleem bij de oorzaak van de stijgingen aan te pakken.

9 september 2021 | 1 minuut lezen

Zonder inzicht in schadecijfers blijven premies stijgen

Een van de belangrijkste oorzaken van de hoge premies zijn de schadecijfers. FNRS is van mening dat de maatregelen die door FNRS-bedrijven worden genomen omtrent veiligheid op de bedrijven zorgt voor substantieel minder schadeverloop. Helaas zijn deze nog onvoldoende inzichtelijk voor de verzekeraars, waardoor zij hun premies niet op realiteit kunnen baseren. Om tijdens de gesprekken met de verzekeraars goed beslagen ten ijs te komen heeft de FNRS duidelijke statistieken van de voorkomende schadegevallen nodig. Bent u bereid uw schadecijfers te delen en hiermee hippisch Nederland verder te helpen naar eerlijke verzekeringspremies?

Wat hebben we nodig?

  • Schadecijfers van de afgelopen vijf jaar. Deze kunt u opvragen via uw verzekeraar of tussenpersoon.
  • Uw verzekeringspolis voor uw aansprakelijkheidsverzekering. Welke afspraken heeft u met uw verzekeraar gemaakt? Wat wordt onder welke voorwaarden wel en niet gedekt? Dit staat aangegeven op uw verzekeringspolis en is, gecombineerd met het tarief, handige informatie voor de FNRS.

Deel uw data voor een juiste dekking!

Deze cijfers en inhoudelijke informatie helpt de FNRS enorm in haar lobby om voor hippische bedrijven een goede verzekeringsdekking te behouden in de toekomst.
Kortom: wilt u zich verzekeren ook voor de toekomst? Deel dan uw informatie voor 1 oktober 2021. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. 

Neem contact op met Robert van Almkerk via 06 22 93 47 96 of r.van.almkerk@fnrs.nl voor meer informatie of het doorgeven van de benodigde gegevens.

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop