Nieuws

Terugblik webinar: Flinke stijging verzekeringspremies

De afgelopen jaren stegen de aansprakelijkheidspremies voor hippische bedrijven flink. Vooral voor manegebedrijven was deze groei, soms met duizenden euro’s, het grootst. Ook voor dit jaar zijn de premies wederom exorbitant gestegen. Een flinke klap voor veel ondernemers. Veel hippische bedrijven zitten met vragen over hun verzekeringen. Om deze vragen te beantwoorden werd er een online bijeenkomst georganiseerd. Hieronder de belangrijkste onderwerpen die hierbij zijn behandeld.

Profielfoto van Robert van Almkerk
22 februari 2022 | 3 minuten lezen

Paardenbedrijven lastig te verzekeren

De laatste jaren zijn de premies voor aansprakelijkheidsverzekering fors gestegen. Dit treft vooral de manegebedrijven aangezien de aansprakelijkheid vanwege wetgeving ook deels bij de manegehouder terecht kan komen. Vooral zorgverzekeraars maken steeds vaker gebruik van deze wetgeving. Het aantal verzekeraars dat paardenbedrijven nog wil verzekeren is de afgelopen jaren gedaald. De keuze om over te stappen naar een andere verzekeraar is dan ook moeilijker. De stijging van de premies en de hoeveelheid aansprakelijkheidsstellingen is een zorgelijke ontwikkeling.

Stijging zorgkosten en toenemende claimcultuur

De zorgkosten zijn in heel Nederland de afgelopen jaren gestegen. Zorgverzekeraars zien zich genoodzaakt om zich hier tegen te wapenen. De wetgeving biedt ruimte om bij een ongeval op een manegebedrijf de schade te verhalen op de onderneming. Door de toenemende claimcultuur wordt hier beduidend meer gebruik van gemaakt. De verwachting is niet dat deze trend de komende jaren zal veranderen.

FNRS dringt aan op meer keuze in verzekeraars

Het is een complexe materie en we proberen er alles aan te doen om de situatie te verbeteren voor de hippische ondernemingen. Zo zouden we het liefst de wet willen aanpassen. De wet zegt dat: “De bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade.” Deze wet aanpassen is geen gemakkelijke en waarschijnlijk ook geen kansrijke opgave. Mede omdat een manegebedrijf het paard bedrijfsmatig inzet. Op dit moment is het echter ook zo dat de aansprakelijkheid in het geval van een schadeclaim vaak verdeeld wordt over de ruiter en de ondernemer. In de praktijk wordt de schade dan maar voor een deel verhaald op de ondernemer.

Daarnaast zijn er acties uitgezet om meer verzekeraars in de markt toe te laten treden. Meer verzekeraars zorgt voor meer keuzes voor ondernemers. FNRS is daar voorstander van. 

Wat kunnen bedrijven zelf doen?

Het is erg belangrijk om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden. Daar zal de focus van een hippische onderneming in eerste instantie op moeten liggen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende schadecijfers beschikbaar zijn zodat verzekeraars hun premies op de realiteit kunnen baseren. FNRS heeft naar aanleiding van een eerdere oproep geringe data over ongevallen ontvangen en geanalyseerd. Er vielen een aantal punten op:

  • Er gebeuren relatief veel ongelukken tijdens buitenritten, dit vaak door onervaren ruiters. Zorg dat er wordt toegezien dat de ruiter goed genoeg kan rijden om op buitenrit te gaan.
  • In bepaalde gevallen is het harnachement niet in orde of niet goed aangebracht. Plan altijd controles in voor aanvang van de les.
  • Relatief veel ongelukken gebeuren naast het paard tijdens het opzadelen en poetsen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Goede begeleiding van de ruiters kan helpen ongelukken te voorkomen.
  • Zorg dat de regels op stal duidelijk zijn voor iedereen die de stallen betreedt. Communiceer regelmatig en zie, samen met instructeurs, toe op de naleving hiervan.
  • Zorg voor een duidelijk lesplan. Hierin worden de doelen en de oefeningen van te voren vastgelegd. Een lesplan is te verkrijgen bij het volgen van een instructeursopleiding van de KNHS Academy.
  • Evalueer met de instructeurs na afloop de ongelukken. Kijk wat beter kan om dit in de toekomst te voorkomen. De lesplannen die zijn gemaakt zijn tijdens dit overleg ook te evalueren.  

Naast de veiligheid en het voorkomen van ongelukken in de stal en tijdens de lessen is het belangrijk om de administratie van de verzekering, een claim en de voorkomende ongevallen scherp te hebben.

  • Als je aansprakelijk gesteld wordt, is het altijd slim om je verzekeraar en tussenpersoon te attenderen op het feit dat de ruiter ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dit kan tot een reductie van 50% van de aansprakelijkheid zorgen.
  • Heb je een verhoging van de premie ontvangen? Vraag een alternatieve offerte op bij je tussenpersoon. Wellicht dat er een gunstiger alternatief te vinden is.
  • Zorg voor een gedetailleerde ongevallenregistratie. Door de FNRS wordt er gewerkt aan digitalisering daarvan.

FNRS volgt de ontwikkelingen rondom verzekeringen en aansprakelijkheid op de voet en zit met regelmaat aan tafel met relevante partijen. Wij vinden het belangrijk dat ook hippische bedrijven zich ook in de toekomst goed kunnen verzekeren. Wil je meer weten over dit onderwerp, ideeën uitwisselen of nuttige data met ons delen? Neem dan contact op met Robert van Almkerk via 06 22 93 47 96 of robert@fnrs.nl.