Nieuws

Voorbereiden op de kwaliteitskeuring

De ontwikkelingen in  de maatschappij gaan snel, zo ook in de hippische wereld. De afgelopen jaren heeft dierenwelzijn steeds meer aandacht gekregen. Het is belangrijk dat ondernemers laten zien dat zij goed voor hun paarden zorgen, veiligheid hoog in het vaandel hebben staan en dat hun bedrijf professioneel gerund wordt.

Profielfoto van Jannie van den Brink
19 januari 2022 | 2 minuten lezen

Kwaliteit hippische sector moet omhoog

Met het FNRS-gevelbord laat een bedrijf zien dat ze voldoen aan de basiseisen van kwaliteit, veiligheid en welzijn. Voor bezoekers en consumenten is het belangrijk dat iedere ondernemer duidelijk kan uitleggen wat deze kernwaarden op hun bedrijf betekenen.  Iedereen mag erop vertrouwen dat een FNRS-bedrijf de zaken goed voor elkaar heeft, voor zowel mens én dier. In 2021 is het FNRS-kwaliteitsbeleid aangepast en volledig gericht op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en welzijn. Vooral welzijn heeft een prominentere rol gekregen. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog brengen én ervoor zorgen dat ondernemers trots kunnen zijn om te voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Voorbereiding vergt andere aanpak

De vernieuwingen van het kwaliteitsbeleid vergen een andere voorbereiding op de keuring dan voorheen. Eind 2021 organiseerde de FNRS een online bijeenkomst om de eerste leden voor te bereiden op een keuring volgens de nieuwe normen. Marc Janssen van Manege Thielen was een van de aanwezigen. Marc “Het was voor mij door de bijeenkomst heel duidelijk hoe ik me nu voor moest bereiden voor een keuring met het vernieuwde kwaliteitsbeleid. Het is prettig dat ik precies wist wat nodig was zodat ik de tijd kon nemen voor de voorbereiding. De boxensheet om de boxmaten in te vullen vond ik bijvoorbeeld erg handig, zo liepen we tijdens de keuring sneller door het bedrijf heen én heb ik voor mezelf nu ook een duidelijk overzicht van mijn bedrijf. Ik had de benodigde documentatie overzichtelijk klaargemaakt voor de keuring, waardoor de inspecteur op de dag zelf alles eenvoudig door kon nemen. Het bijwonen van de bijeenkomst heeft er zeker voor gezorgd dat ik precies wist hoe ik me op de keuring kon voorbereiden. Met een fijn resultaat voor beide partijen!”

Online bijeenkomst ‘voorbereiden op de keuring’

Op 8 februari 2022 organiseert de FNRS weer een online bijeenkomst voor leden die binnenkort gekeurd worden. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste vernieuwingen toegelicht en wordt aangegeven hoe ondernemers zich voor kunnen bereiden zodat de keuring soepel verloopt. Tijdens deze bijeenkomst is er ook voldoende tijd voor het stellen van vragen.

Aanmelden online bijeenkomst

Download het handboek en bekijk de video’s

Alle punten die tijdens de kwaliteitskeuring worden beoordeeld zijn uitgewerkt in het ‘Handboek FNRS-kwaliteitsbeleid’. Voorafgaand aan de bijeenkomst (en de keuring) is het verstandig het handboek door te nemen en de beschikbare video’s over het kwaliteitsbeleid te bekijken. In het handboek, alleen beschikbaar voor leden, staan nuttige tips en adviezen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Bent u geen lid, maar wel benieuwd naar de eisen? Lees dan in een eerder verschenen artikel meer over deze onderdelen.

Download het handboek

Bekijk de video's