Vacature algemeen bestuurslid FNRS

FNRS zoekt per direct een nieuw algemeen bestuurslid.

Iets voor jou?

Zet je graag richting uit vanuit visie en verbinding? Werk je vanuit hoofdlijnen, stel je kaders en heb je oog voor de ontwikkelingen in de hippische sector? En wil jij je inzetten om de sector te verbeteren en de FNRS als brancheorganisatie te versterken? Dan zien we graag jouw reactie op de functie van ‘algemeen bestuurslid’ tegemoet.

Het bestuur van de FNRS is een diverse en enthousiaste groep van vijf bestuursleden. Wat hen bindt is duidelijk: stuk voor stuk zetten zij zich actief in om de belangen van FNRS-leden en hippische ondernemers te behartigen. Samen vormen zij een team dat aandacht heeft voor de belangen van hippische ondernemers. In onderlinge afstemming geeft het bestuur leiding aan de directie en de werkorganisatie.

Als algemeen bestuurslid weet je als geen ander wat er speelt in het werkgebied van de FNRS. Je bent transparant en voorspelbaar in je communicatie en je hakt, als het moet samen met het complete bestuur, knopen door. Je bouwt aan en onderhoudt het netwerk, ten gunste van de FNRS en haar leden. Samen zetten jullie lijnen voor de korte en lange termijn uit, rekening houdend met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je stuurt op een stabiele organisatie en vraagt het bestuur en ledenraad advies te geven op het voorgenomen beleid. Je kijkt met een frisse blik naar ingewikkelde vraagstukken zoals de welzijnsdiscussie.

Wat zoeken wij in een algemeen bestuurslid van de FNRS?

 • is onafhankelijk;
 • kan en wil in het belang van het collectief werken;
 • is ondernemend;
 • heeft uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • heeft kennis van en affiniteit met de paarden(sport)sector in Nederland;
 • heeft bij voorkeur werkervaring/bestuurservaring in de paarden(sport)sector;
 • heeft bij voorkeur ervaring in het werken met overheden, hippische ondernemers en aanverwant bedrijfsleven;
 • heeft bestuurs-sensitiviteit;
 • is in staat netwerken te onderhouden.

Wat wordt er van je verwacht als algemeen bestuurslid van de FNRS?  

De functie van algemeen bestuurslid brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee richting de FNRS. Van een algemeen bestuurslid wordt een actieve invulling van de functie verwacht. Als algemeen bestuurslid wordt actief deelgenomen aan het bestuur. Een algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevormde beleid. Hij/zij is bereid om voor de functie de benodigde tijdsinvestering te doen.

Een algemeen bestuurslid van de FNRS heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • voorbereiden van de bestuurs- en ledenraadsvergaderingen;
 • neemt actief deel aan het bestuur;
 • bepaalt mee met het door het bestuur gevormde beleid
 • vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid;
 • onderhoudt proactief contact met de FNRS leden.

Gevraagde tijdsinvestering

 • De gevraagde inzet betreft 8 vergaderingen per jaar en ongeveer 2 uur per week voor voorbereiding en lopende projecten.
 • De functie van bestuurslid is voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan men zich nog twee keer herkiesbaar stellen.

Wat bieden wij jou als algemeen bestuurslid?

Als algemeen bestuurslid bieden wij jou een unieke positie in de hippische sector. Je bepaalt mede de strategische beleidsplannen en jaarplannen. Je kan je kennis verbreden en je persoonlijk ontwikkelen. Je krijgt een echte stem in een organisatie die er voor hippische ondernemers toe doet. Je bouwt een interessant netwerk op door de diversiteit aan bestuurs- en ledenraadsleden en hun brede kennis.

Vergoeding

Een algemeen bestuurslid heeft recht op een reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) en een vaste onkostenvergoeding per jaar.

Geïnteresseerd of ken je iemand?

Is beleid bepalen, visie uitzetten en beslissen iets voor jou? Ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen in de hippische sector? Dan ben jij onze kandidaat! We zien jouw motivatiebrief en CV graag tegemoet. Deze kan je voor 15 september 2022 toesturen via dit formulier.

Ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Deel dan deze pagina met hem/haar. We zien zijn/haar motivatiebrief en CV ook graag tegemoet voor 15 september 2022.

En dan?

Na een eerste selectie op basis van jouw motivatiebrief en CV wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de ledenraad. Een sessie met een coach om een Q4Profiles-profiel op te stellen hoort bij het vervolg van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Haike Blaauw, directeur FNRS, via 06-30909918.

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

De FNRS is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema's zijn kwaliteit, veiligheid en welzijn. Klant, paard en ondernemer staan daarbij centraal.

De FNRS probeert haar doel onder meer te bereiken door:

 • het behartigen van de nationale en internationalebelangen van de leden, zowel collectief als individueel;
 • het vertegenwoordigen van de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties;
 • het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector;
 • gebruik te maken van alle andere wettige middelen, die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel.

De leden van de FNRS zijn hippische ondernemers of verenigingen met een eigen accommodatie met volledige rechtsbevoegdheid. De leden zijn ondernemers van manege’s, pensionstallen, IST- en opfokbedrijven.

De FNRS kent een werkorganisatie met 12 werknemers, die belast is met de werkzaamheden van de FNRS.

Het bestuur van de FNRS bestaat uit vijf leden, die worden benoemd door de Ledenraad. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  De bestuursleden worden voor drie  jaar verkozen, waarna een aftredend bestuurslid weer hernoembaar is, eenmalig vooreen termijn van drie jaar.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het (meerjaren) beleid van de vereniging. Zij geven de werkorganisatie opdracht om het jaarplan en de begroting op te stellen en ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.