Nieuws

Onze jeugd, onze toekomst

Over de jaren heen is de paardensport, maar ook het houden van paarden, veranderd. Door nieuwe (wetenschappelijke) inzichten verandert de wijze waarop paarden worden gehouden, verzorgd en bereden. Ook het beeld over dierenwelzijn verandert. De maatschappelijke druk op de hippische sector neemt toe. Er wordt als sector hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we paarden kunnen blijven houden én rijden. De potentiële paardenhouder van de toekomst, onze jeugd anno nu, speelt daarin een cruciale rol. Een belangrijke functie voor onze huidige paardenprofessionals om ervoor te zorgen dat de jeugd voldoende kennis ontwikkelt en relevante praktijkervaring opdoet. 

Profielfoto van Frederieke Verhaar
20 februari 2023 | 3 minuten lezen

Eerste aanraking met paarden

Niet iedereen krijgt de liefde voor paarden, én de bijbehorende kennis, met de paplepel ingegoten. Veel mensen komen op een andere manier in aanraking met paarden. De echte paardenliefhebbers zoeken vaak een manege of vereniging in de buurt om te leren rijden. Maar naast het rijden is het management rondom het paard, de verzorging en het houden, een veel belangrijker aspect om toekomstbestendig te kunnen genieten van de onze liefhebberij. Een gebrek aan deze kennis kan op termijn zorgen voor blessures, verkeerde trainingsmethodes en gezondheidsproblemen bij paarden. Maar het kan er ook voor zorgen dat er andere, tegenstrijdige, ideeën ontstaan over onze sector. Het is zaak om te zorgen dat het kennisniveau buiten, maar ook binnen, onze sector al op jonge leeftijd op peil is om de betrokkenheid en het enthousiasme over paarden te vergroten.

Hippisch bedrijf voor kennisontwikkeling

Professionals met een hippisch bedrijf, zoals een manege, kunnen regionaal een rol spelen in de kennisontwikkeling over de omgang, het houden en het trainen van paarden. Door regionale samenwerkingen met basisscholen en onderwijsinstellingen kan een interessante leeromgeving ontstaan waarbij kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met paarden. Dichtbij op een speelse manier laten ervaren hoe paarden leven, wat ze nodig hebben, maar vooral wat paarden voor mensen en wij voor paarden kunnen betekenen, zal het begrip en respect doen toenemen.

Maar dan zijn we er nog lang niet. De fanatiekelingen die vervolgens starten met paardrijlessen zijn mogelijk de paardenhouders van de toekomst. Zij leren veel over paarden en paardrijden tijdens de verschillende ruiteropleidingen die beschikbaar zijn. Waar vroeger menig liefhebber uren op de manege bleef hangen om te helpen met allerhande klusjes, worden veel kinderen nu vlak voor de les afgezet en na afloop direct weer opgehaald. Naast het uurtje rijden zijn er nog 23 uren in een dag waarbij er voor een paard gezorgd moet worden. Menig manegeruiter heeft geen idee wat de manegehouder de rest van de dag moet doen om de paarden gelukkig, gezond en fit te houden. Een must voor professionals om ervoor te zorgen dat de kennisverrijking verder gaat dan alleen opzadelen, rijden, afzadelen en op stal zetten. Stimuleer en betrek ze, waar mogelijk, bij de bedrijfsvoering en het management van de paarden. Laat zien wat het houden van paarden inhoudt, wat je ervoor moet doen en laten, maar vooral ook wat het je als professional en liefhebber oplevert: betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een meerwaarde in de ontwikkeling van de jeugd. Dit kan je fysiek laten zien op het bedrijf, meenemen in de ruiteropleiding, maar natuurlijk ook voor een breder publiek online delen.

 

Voorbeelden: hoe betrek je de jeugd?

  • Betrek de jeugd op jouw bedrijf of in jouw omgeving bij plannen en activiteiten. Door ze mee te laten denken creëer je betrokkenheid. Maak bijvoorbeeld een vrijwilligersteam en geef hen verantwoordelijkheden. Het Young Leaders Program van de KNHS past daar bijvoorbeeld bij.
  • Deel transparant met jouw leden, bezoekers en omgeving wat je doet op jouw bedrijf om de paarden dag-in-dag-uit te verzorgen en in goede conditie te houden. Geef een inkijkje in het dagelijkse leven van jouw paarden middels nieuwsbrief, social media of andere kanalen. Maak een communicatieplan waarin je periodiek wat deelt. Zorg dat je zelf op je website ook informatie hebt staan over wat er komt kijken bij het houden en verzorgen van paarden.
  • Bedenk lessen/programma’s voor ruiters om de zaken die je de jeugd wil leren in te passen in je lesprogramma. Integreer theorietoetsen in de lessen om de jeugd meer over paardenwelzijn te leren.
  • Neem kinderen tijdens pony- of dagkampen de hele dag mee in het reilen en zeilen van een hippisch bedrijf. Laat ze zelf nadenken wat er nodig is om de paarden de hele dag goed te verzorgen.
  • Organiseer informatie-avonden voor ouders over omgang met paarden en welzijn. Niet alleen leuk voor de betrokkenheid maar ook om hen ambassadeur te maken van wat paard(rijd)en allemaal doet met mensen.

Toekomstperspectief

Naast het verrijken van kennis vanuit professionals uit de sector, is het ook belangrijk dat we als sector ontvankelijk zijn voor de opvattingen van onze jeugd en mensen buiten de sector. Luister goed naar de argumenten en vragen en reflecteer dit op de eigen bedrijfssituatie. Zorg voor transparantie in het management en bedrijfsvoering. Motiveer jonge liefhebbers om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van onze sector. Omarm hun ideeën en innovaties om samen het toekomstperspectief van onze sector te bepalen. De invloed van alle betrokkenen in onze sector is groot, maar ook individuele paardenhouders kunnen hieraan bijdragen. Laten we er samen voor zorgen dat we op verantwoorde wijze onze jeugd een kans te geven om in de toekomst ook nog paarden te houden en te rijden.