Financiële regelingen voor ondernemers

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Update maandag 10 januari 2022 - 16.30 uur

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Dit is bekend gemaakt tijdens de persconferentie van 14 december 2022. Het doel van de maatregelen is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Onderstaande geeft een overzicht van alle maatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 5.0 en 6.0)

  STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

 

 

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn. De NOW6, die ook al is aangekondigd, is bijna hetzelfde als de NOW5.

 

 

Wat houdt de regeling in

De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel. Om banen te behouden voor je medewerkers kun je een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Met de vergoeding kunt u lonen blijven doorbetalen. Aanvragen doe je via het UWV. De regeling bestond steeds uit tijdvakken van drie maanden. De NOW5 is voor twee maanden. De NOW6 is weer voor drie maanden.

Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/11621/wat-tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging.htm

 

 

Aanvragen regeling

 

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 is vanaf 13 december 2021 aan te vragen via het UWV. Het aanvraagloket voor de voorschotten is tot en met 31 januari 2022 geopend.

De aanvraag van NOW6 gaat open halverwege februari 2022, binnenkort wordt de precieze datum bekend gemaakt. Deze geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

De aanvragen verlopen via het UWW.

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL vanaf Q4 2021)

  STATUS: Regeling opgengesteld

 

Voor wie

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Voor kwartaal 4 van 2021 is de 30% verlaagd naar 20%. Zo kunnen meer ondernemers in het vierder kwartaal van 2021 TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.

 

 

Wat houdt de regeling in

 

Het gaat om compensatie van vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid.

 

 

Aanvragen regeling

 

Deze regeling kunt u aanvragen via de site van de RVO.

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL vanaf Q1 2022)

  STATUS: Regeling opgengesteld

 

Voor wie

 

Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen voor het 1e kwartaal van 2022 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de aanhoudende impact van coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om TVL nog eenmaal te verlengen tot en met maart 2022.

 

 

Wat houdt de regeling in

 

Het gaat om compensatie van vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid.

 

 

Aanvragen regeling

 

Deze regeling kunt u aanvragen via de site van de RVO.

 

 

Belastingmaatregelingen

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)

 

 

Wat houdt de regeling in

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, tot en met 31 januari 2022. Ondernemers die dit nog nooit hebben aangevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer bijna 0%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

 

Aanvragen regeling

Heeft u nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel door corona? Dan hoeft u niets te doen. Uitstel van betaling wordt automatisch verlengd voor belastingen die uiterlijk 31 januari 2022 betaald (hadden) moeten zijn. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Heeft u nog niet eerder bijzonder uitstel van belasting aangevraagd? Of heeft u uw belastingschuld inmiddels voldaan maar voorziet u (weer) betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 31 januari 2022 schriftelijk bijzonder uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat uw verzoek is ontvangen en goedgekeurd, krijgt u uitstel van betaling tot en met 31 januari 2022. En kunt u gebruikmaken van de soepele betalingsregeling.

 

 
Meer informatie

Meer informatie vindt u hier.

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die inkomsten mislopen door de maatregelen tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen

 

 
Wat houdt de regeling in

Omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van EZK staat via de BMKB regeling borg voor de kredieten aan ondernemers zodat deze makkelijker geld kunnen lenen.

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw eigen kredietverstrekker

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid