Financiële regelingen voor ondernemers

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Update vrijdag 7 juli 2020 - 16.00 uur

Op dinsdagavond 17 maart kondigde het kabinet enkele nieuwe en gewijzigde noodmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aan. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Bereken met de Corona Calculator hoe corona-regelingen uw onderneming kunnen helpen. U krijgt direct inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 2.0

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober en is toe te passen door ondernemers die over deze vier maanden (juni t/m september) een omzetverlies van ten minste 20% verwachten als gevolg van de coronamaatregelen.

 
Wat houdt de regeling in

Tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies) voor een periode van vier maanden. De werkgever moet in deze periode 100% loon doorbetalen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

 
Aanvragen regeling

Aanvraag voor de NOW 2.0 regeling moet worden ingediend bij het UWV (zie onderstaande link). Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf maandag 6 juli 2020. Voor deelname aan NOW 2.0 die per 1 juni geldt, maakt het niet uit of je wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei)

 

 

Meer informatie

 

Actuele informatie overde NOW regeling en het aanvragen daarvan kan via de website van het UWV.

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  STATUS: Regeling opgengesteld

Voor wie

 

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

 

 

 
Wat houdt de regeling in

Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling kunt u aanvragen via de site van de RVO.

Om gebruik te maken van de regeling dient u aan enkele voorwaarden te voldoen. De voorwaarden treft u via onderstaande link.

 

 

Meer informatie

 

Meer informatie en veelgestelde vragen over deze regeling kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Belastingmaatregelingen

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Ondernemers die aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)

 

 
Wat houdt de regeling in

Belastingdienst stoptde invorderingen en eventuele verzuimboetes voor een periode van drie maanden. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Deze uistelregeling loopt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

 
Aanvragen regeling

Hoe u deze regeling aanvraagt is afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het aanvragen van deze regeling.

 

 
Meer informatie

Meer informatie over hoe u hier gebruik van kan maken is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die inkomsten mislopen door de maatregelen tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen

 

 
Wat houdt de regeling in

Omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van EZK staat via de BMKB regeling borg voor de kredieten aan ondernemers zodat deze makkelijker geld kunnen lenen.

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw eigen kredietverstrekker

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid

 

Banken geven MKB bedrijven een half jaar uitstel

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die een financiering tot maximaal 2,5 miljoen euro hebben bij één van de deelnemende banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank)

 

 
Wat houdt de regeling in

Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro.

 

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw bank. U moet aantonen dat uw bedrijf gezond is, zorg er daarom voor dat uw jaarcijfers zoveel mogelijk op orde zijn.

 

 

Meer informatie

 

Neem contact op met uw eigen bank voor uitgebreidere informaiten. Op de website van de Kamer van Koophandel is een korte uitleg van de regeling beschikbaar

 

 

Rentekorting op microkredieten Qredits

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De rentekorting op microkredieten geldt voor kleine ondernemers die gebruik maken van kredieten van Qredits of gebruik willen gaan maken van kredieten van Qredits

 

 
Wat houdt de regeling in

Het kabinet ondersteund Qredits waardoor de aflossing op kredieten 6 maanden wordt uitgesteld en het rentepercentage tijdens deze periode wordt verlaagd tot 2%.

 

 
Aanvragen regeling

Voor rentekorting op uw bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kunt u rechtstreeks bij Qredits terecht. 

 

 
Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website van Qredits

 

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De regeling GO is voor (middel) grote bedrijven die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met de GO regeling helpt de overheid bedrijven door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanteis vanaf 1.5 miljoen euro tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming.

 
Aanvragen regeling

De GO loopt via geaccrediteerde financiers, in dit gval de bank. 

 

 
Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen terwijl de vaste lasten doorlopen.

 

 
Wat houdt de regeling in

De overheid stelt éénmalig een gift van 4.000 euro voor een periode van drie maanden beschikbaar. Hiervoor moet u als bedrijf wel aan bepaalde voorwaarde voldoen (zie onderstaande link).

 

 
Aanvragen regeling

De TOGS is aan te vragen via de website van de RVO. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni 2020 17.00 uur.

Om gebruik te maken van de regeling dient u aan enkele voorwaarden te voldoen. De voorwaarden treft u hier.

 

Meer informatie

 

Meer informatie en veelgestelde vragen over deze regeling kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. 

 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 

 

STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Maximaal 4 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor het bedrijfskapitaal worden aangevraagd (maximaal €10.157).

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De aanvraag kan dus worden gedaan bij uw eigen gemeente. Let op, het gaat hier om de woongemeente, niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Kijk op onderstaande link of in aanmerking komt voor deze regeling.

 

 

Meer informatie

 

De Rijksoverheid heeft een vraag en antwoord online gezet.

 

Lid worden?FNRS bedrijven