Financiële regelingen voor ondernemers

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Update vrijdag 22 januari 2021 - 09.30 uur

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Dit is bekend gemaakt tijdens de persconferentie van 21 januari 2021. Het doel van de maatregelen is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Onderstaande geeft een overzicht van alle maatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)

  STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

 

 

De NOW 3.0 is voor ondernemers met personeel die verachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt. Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 -  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

 

 

Wat houdt de regeling in

 

De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt. Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 -  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

 

 

Aanvragen regeling

 

Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen, gaat naar verwachting 15 februari open tot en met 14 maart. De aanvraag doet u via het  UWV.

 

Meer informatie

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL vanaf Q4 2020)

  STATUS: Regeling opgengesteld

 

Voor wie

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

 

 

Wat houdt de regeling in

 

Het gaat om compensatie van vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid.

 

 

Aanvragen regeling

 

Deze regeling kunt u aanvragen via de site van de RVO.

 

 

Meer informatie

 

 

Belastingmaatregelingen

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)

 

 

Wat houdt de regeling in

De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden. 

 

Aanvragen regeling

Aanvragen van deze regeling of verlenging kan tot en met 30 juni 2021 via de Belastingdienst

 
Meer informatie

Meer informatie over hoe u hier gebruik van kan maken is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Klein Krediet Corona (KKC) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

 

Wat houdt de regeling in

 

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

 

Aanvragen regeling

 

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun eigen kredietverstrekker. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid

 

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die inkomsten mislopen door de maatregelen tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen

 

 
Wat houdt de regeling in

Omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van EZK staat via de BMKB regeling borg voor de kredieten aan ondernemers zodat deze makkelijker geld kunnen lenen.

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw eigen kredietverstrekker

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid

 

Rentekorting op microkredieten Qredits

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De rentekorting op microkredieten geldt voor kleine ondernemers die gebruik maken van kredieten van Qredits of gebruik willen gaan maken van kredieten van Qredits

 

 
Wat houdt de regeling in

Het kabinet ondersteund Qredits waardoor de aflossing op kredieten 6 maanden wordt uitgesteld en het rentepercentage tijdens deze periode wordt verlaagd tot 2%.

 

 
Aanvragen regeling

Voor rentekorting op uw bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kunt u rechtstreeks bij Qredits terecht. Dit kan tot 31 december 2020.

 

 
Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website van Qredits 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 

STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. De toto 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Maximaal 4 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen.  Daarnaast kan een lening voor het bedrijfskapitaal worden aangevraagd (maximaal €10.157).

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De aanvraag kan dus worden gedaan bij uw eigen gemeente. Let op, het gaat hier om de woongemeente, niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Kijk op onderstaande link of in aanmerking komt voor deze regeling.

 

 

Meer informatie

 

 

 

Lid worden?FNRS-bedrijven