Financiële regelingen voor ondernemers

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een overzicht van actuele financiƫle regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Update maandag 12 oktober 2020 - 15.00 uur

Het doel van onderstaande maatregelen is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Bereken met de Corona Calculator hoe corona-regelingen uw onderneming kunnen helpen. U krijgt direct inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De NOW 3.0 is voor ondernemers met personeel die verachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari 2021 gaat de drempel van 20% naar 30%. De NOW 3.0 is  de opvolger van de NOW 2.0. De nieuwe regeling loopt vanaf het tijdvak 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan vanaf 16 november met terugwerkende kracht. 

 

 

Wat houdt de regeling in

 

De NOW 3.0 is  de opvolger van de NOW 2.0. De nieuwe regeling loopt vanaf het tijdvak 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Subsitie voor het eerste tijdvak van de NOW 3.0 regeling is met tergwerkende kracht vanaf 16 november aan te vragen bij het UWV.  Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

 

 
Aanvragen regeling

De aanvraag voor de NOW 3.0 regeling kan vanaf 16 november bij het UWV worden gedaan

 

Meer informatie

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL vanaf Q4 2020)

  STATUS: Regeling opgengesteld

 

Voor wie

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

 
Wat houdt de regeling in

Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. De regeling loopt van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2021. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling kunt u aanvragen via de site van de RVO.

 

 

 

Meer informatie

 

 

Belastingmaatregelingen

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Ondernemers die aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)

 

 
Wat houdt de regeling in

Belastingdienst stoptde invorderingen en eventuele verzuimboetes voor een periode van drie maanden. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Deze uistelregeling loopt in ieder geval tot 31 december 2020. Indien er uitstel is gegeven, dan start op 1 juli 2021 de aflossing van de belastingschuld in 36 maandelijkse termijnen.

 
Aanvragen regeling

Aanvragen van deze regeling kon tot 1 oktober 2020 en is nu helaas niet meer mogelijk.

 

 
Meer informatie

Meer informatie over hoe u hier gebruik van kan maken is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) - regeling

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

Voor ondernemers die inkomsten mislopen door de maatregelen tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen

 

 
Wat houdt de regeling in

Omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van EZK staat via de BMKB regeling borg voor de kredieten aan ondernemers zodat deze makkelijker geld kunnen lenen.

 
Aanvragen regeling

Om aanspraak te maken op deze regeling neemt u contact op met uw eigen kredietverstrekker

 

 
Meer informatie

Actuele informatie over de regeling is te vinden bij de Rijksoverheid

 

Rentekorting op microkredieten Qredits

  STATUS: Regeling opengesteld
Voor wie

De rentekorting op microkredieten geldt voor kleine ondernemers die gebruik maken van kredieten van Qredits of gebruik willen gaan maken van kredieten van Qredits

 

 
Wat houdt de regeling in

Het kabinet ondersteund Qredits waardoor de aflossing op kredieten 6 maanden wordt uitgesteld en het rentepercentage tijdens deze periode wordt verlaagd tot 2%.

 

 
Aanvragen regeling

Voor rentekorting op uw bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kunt u rechtstreeks bij Qredits terecht. Dit kan tot 31 december 2020.

 

 
Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website van Qredits

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 

STATUS: Regeling opengesteld

Voor wie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021.

 

 
Wat houdt de regeling in

Met deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk. Maximaal 4 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen.  Daarnaast kan een lening voor het bedrijfskapitaal worden aangevraagd (maximaal €10.157).

 

 
Aanvragen regeling

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De aanvraag kan dus worden gedaan bij uw eigen gemeente. Let op, het gaat hier om de woongemeente, niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Kijk op onderstaande link of in aanmerking komt voor deze regeling.

 

 

Meer informatie

 

 

Lid worden?FNRS bedrijven