Nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans

2 januari 2020 | 2 minuten lezen

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Deze nieuwe wet brengt een hoop verandering met zich mee rondom flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de werkeloosheidswet. Vanwege deze veranderingen heeft de FNRS een aantal van haar contracten herzien en bijgewerkt. Het gaat hierbij om de contracten voor bepaalde- en onbepaalde tijd.

Heeft u als hippische ondernemer personeel in dienst? Zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen, dat kan u een hoop ellende en onaangename verrassingen besparen. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Oproepkrachten

De Wet arbeidsmarkt in balans verplicht werkgevers om oproepkrachten, na afloop van 12 maanden, een vast aantal uren aan te bieden. Het aantal contractuele uren moet minimaal het gemiddeld aantal uren zijn dat gewerkt is in de afgelopen 12 maanden. Als de oproepkracht dit niet wilt, is de mogelijkheid om op flexibele basis door te gaan. Dit dient dan te worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer. De FNRS heeft voor haar leden een conceptbrief opgesteld die ingezet kan worden bij het voorstel voor een vaste aanstelling. Ook hebben wij een keuzeformulier opgesteld die u als ondernemer kan inzetten wanneer u uw oproepkrachten de keuze wilt geven om vast in dienst te komen of om dit te weigeren.

De werkgever moet, als dit niet in de CAO is opgenomen, de oproepkracht ten minste 4 dagen van tevoren oproepen. De werknemer mag de oproep weigeren indien de werkgever niet tijdig oproept. Indien de werkgever de opdracht tot 4 dagen voor de oproep terug  trekt, heeft de oproepkracht aanspraak op het loon van de eerder gecommuniceerde uren. U moet dan als werkgever, ondanks het annuleren van de oproep, toch uitbetalen.

Payroll

Payroll medewerkers hebben per 1 januari recht op dezelfde primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden als het eigen personeel van het bedrijf. In 2021 komt er tevens een pensioenregeling voor payroll medewerkers, de inhoud hiervan is nog niet bekend. Payrollbedrijven kunnen geen aanspraak meer maken op een ruimere ketenbepaling voor payroll medewerkers. Maakt u als hippisch ondernemer gebruik van medewerkers via payroll? Ga dan in gesprek met het payroll bedrijf zodat u op de hoogte bent van de exacte maatregelen die het bedrijf heeft doorgevoerd naar aanleiding van de Wab.

Verlenging van de ketenregeling

Vanaf 1 januari mag u als werkgever gebruik maken van een verlengde ketenregeling. Dit houdt in dat de werknemer pas na 3 jaar, of na 3 tijdelijke contracten, recht heeft op een vaste arbeidsovereenkomst. Dit sluit uiteraard niet uit dat u uw personeel niet voor die tijd al een vast contract mag aanbieden.

WW premie; lagere kosten bij een vast contract
De werkgever gaat een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast dienstverband, de premie voor een flexibel dienstverband wordt hoger.

Transitievergoeding; de berekening wijzigt
Iedere werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding, ongeacht zijn of haar leeftijd. De transitievergoeding bedraagt minimaal een derde maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht het aantal jaren dat de werknemer in dienst was.

Cumulatiegrond; Ontslagrecht versoepeld
De werkgever mag per 1 januari meerdere ontslaggronden combineren. Dit maakt dat er minder risico is om personeel in vaste dienst aan te nemen. De optelsom aan ontslaggronden moet wel onderbouwd worden in een personeelsdossier. Op de combineerbare ontslaggronden zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn de UWV ontslaggronden; bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien de werkgever op basis van een UWV ontslaggrond een ontslag indient, kan de rechter een extra vergoeding toekennen. Dit is maximaal een halve transitievergoeding.

Ga dus goed voor u zelf na welke gevolgen deze wet voor u en uw personeel heeft. Zorg er ook voor dat u werknemers niet voor onverwachte wijzigingen komen te staan.. Het is niet toegestaan wijzigingen in het personeelshandboek door te voeren die in strijd zijn met een individuele arbeidsovereenkomst. Zorg in dat geval dat u in gesprek gaat met de medewerkers en de overeenkomsten aanpast.

Een voorbeeld document voor personeelshandboeken en overeenkomsten kunt u downloaden op de website van de FNRS. U vindt de vernieuwde contracten en voorbeeldbrieven terug bij onze thema’s onder ‘Goed werkgeverschap’ en bij 'Contracten en overeenkomsten'. Wanneer u vragen heeft over de Wab of andere personeelszaken kunt u altijd contact opnemen met de Ondernemersdesk.

Lid worden?FNRS bedrijven