Nieuws

Column aanpassing Wet Dieren: "Is dit nu later?"

4 juni 2021 | 1 minuut lezen

Is dit nu later?

Het onderwerp dierenwelzijn is al lang niet meer weg te denken in de paardenhouderij. Dat is de sector natuurlijk niet ontgaan. Zo werkt de Sectorraad Paarden aan het keurmerk Paard en Welzijn, heeft de KNHS welzijnsregels opgesteld voor wedstrijden en heeft de FNRS in het vernieuwde kwaliteitsbeleid welzijn een prominentere rol gegeven en wordt daar nu ook periodiek op gecontroleerd. Iedere professionele paardenhouder werkt aan het welzijn van zijn/haar paarden. Dat zien wij dagelijks bij onze leden. Met de aanpassing van de Wet Dieren op initiatief van de PvdD, die deze week werd aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, is er wel een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de discussie over het houden van dieren.  

Wat zijn de consequenties voor de hippische sector?

Deze wet gaat vooral over dierenmishandeling en houdt nu al een verbod in om bij dieren pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn te benadelen. In het amendement van deze Wet Dieren wordt ook het huisvestingssysteem genoemd. Deze mag niet permanent de mogelijkheid ontnemen om hun natuurlijke gedrag te vertonen, staat er geschreven.  De Wet Dieren is open geformuleerd waardoor de impact op onze sector nog niet duidelijk is. Minister van LNV Carola Schouten heeft ook aangegeven dat zij nog gaat kijken wat wel en wat niet uitvoerbaar is. Dit neemt niet weg dat de aanpassing van de Wet Dieren nu wel een feit is. Een taak voor ons om, samen met de Sectorraad Paarden, aan de slag te gaan en te onderzoeken wat de eventuele consequenties zijn voor de hippische sector en hier met alle betrokkenen een haalbaar en betaalbaar plan voor  ontwikkelen.

Kop in het zand is er niet meer bij

Een ding is wel duidelijk, de kop in het zand steken is er dus niet meer bij. Ik heb, sinds ik voor FNRS werk, gemerkt dat de meeste ondernemers al heel veel ondernemen om het paardenwelzijn continue te blijven verbeteren. Dit gaat stapje voor stapje. Maar ik kom ook nog mensen tegen die vinden dat we nu nog niets hoeven te ondernemen en roepen “Dat komt later wel”. Met deze aanpassing van de Wet Dieren wordt in ieder geval die laatste groep aangesproken. Later, dat is nu!

Robert van Almkerk

Coördinator Brancheontwikkeling FNRS

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop