Nieuws

Stikstofproblematiek: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het beheerst inmiddels bijna dagelijks het landelijke nieuws: de stikstofproblematiek. Maar wat zijn de gevolgen voor hippische ondernemers en hun bedrijven?  Door de vernietiging van het PAS zijn alle activiteiten die leiden tot (een toename van) stikstofdepositie op slot gezet. Wanneer u uw bedrijf wilt wijzigen of meer paarden wilt gaan houden, kan dit gevolgen hebben voor de toename van stikstofdepositie.  Zonder Wet natuurbescherming-vergunning is verandering of uitbreiding van een bedrijf niet toegestaan.

23 december 2019 | 2 minuten lezen

Houden van paarden zonder Wet natuurbescherming niet toegestaan

Hippische ondernemers die wel een vergunning Wet natuurbescherming hebben, kunnen voorlopig hun activiteiten uitvoeren binnen de huidige vergunning. Ondernemers die voorheen onder het PAS vergunningsvrij een verandering, oprichting of uitbreiding van een activiteit hebben gemeld, hebben nu voor deze activiteit ook een vergunning Wet natuurbescherming nodig. Voor deze groep wordt gezocht naar een collectieve regeling waarbij de activiteiten gelegaliseerd kunnen worden. Totdat deze voorziening is getroffen, wordt er niet actief gehandhaafd. Hierbij dient u wel rekening te houden met het aantal paarden dat destijds is doorgegeven in de PAS-melding. Het uitbreiden van het aantal paarden op uw locatie is zonder een vergunning Wet natuurbescherming is niet toegestaan. 

Vergunning voor aantal paarden gehouden op referentiedatum

Als u al jaren paarden houdt, is het natuurlijk onwenselijk dat u nu niet de juiste vergunning krijgt. Indien de paarden ongewijzigd in stallen worden gehouden sinds de referentiedatum dan kan de vergunning worden verleend. Is dit niet in overeenstemming dan kan middels intern of extern salderen een vergunning worden verleend. Hiermee neemt de stikstofdepositie per saldo niet toe ten opzichte van de referentiesituatie. Bij die referentiesituatie wordt gekeken naar de milieutoestemming zoals die was ten tijde van de vaststelling van de Natura 2000-gebieden. Onbenutte ruimte uit de vergunning wordt hier uitgehaald. De feitelijk gerealiseerde capaciteit is het uitgangspunt. Het gaat dus om het aantal paarden dat aantoonbaar is gehouden op de referentiedatum.

Ammoniak aankopen bij andere paardenhouders

Indien intern salderen geen oplossing biedt moet er een ecologische toets plaats vinden. Als uit deze toets blijkt dat significante effecten niet zijn uitgesloten dan moet er een beoordeling van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden gedaan worden. Binnen deze beoordeling kunt u bijvoorbeeld een maatregel als extern salderen meenemen. Bij extern salderen wordt ammoniak verkocht aan andere paardenhouders om zo de stikstofuitstoot rondom bepaalde gebieden te reguleren, zodat er per saldo geen sprake is van een toename van stikstofbelasting op de gebieden. Het is een ingewikkelde berekening hoeveel ammoniak aangekocht dient te worden bij andere paardenhouders. De ammoniakuitstoot van één paard op een bepaald natuurgebied is anders dan bij paardenhouders die verschillend gesitueerd zijn ten opzichte van datzelfde natuurgebied.

Kloppen de daadwerkelijke paardenaantallen met uw vergunning?

Heeft u goed inzicht in uw vergunningen? Kloppen de daadwerkelijk gestalde paarden en pony’s op uw locatie met het aantal waarvoor u een vergunning Wet natuurbescherming heeft of in het verleden een PAS-melding heeft gedaan? Indien u het aantal paarden houdt die destijds zijn gemeld, vergund of vergunningsvrij gehouden mochten worden, dan hoeft u voorlopig nog niets te doen. Wilt u veranderingen in uw bedrijfsvoering aanbrengen door bijvoorbeeld uit te breiden op locatie of volwassen pony’s te ruilen voor volwassen paarden? Dan moet u een vergunning Wet natuurbescherming aanvragen.

Bijeenkomst: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Benieuwd naar de gevolgen voor uw bedrijf? De FNRS verzorgt samen met Van Dun Advies op 23 en 30 januari 2020 een informatiebijeenkomst over de stikstofproblematiek speciaal voor paardenhouders. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertelt een adviseur Fonny van de Heijning van Van Dun Advies over de actuele zaken rondom de stikstofproblematiek. Zij zal specifiek de situatie voor paardenhouders uitlichten en bespreken welke vergunningen er nodig zijn en welke maatregelen eventueel getroffen moeten worden.

De bijeenkomsten vinden plaats op 23 januari 2020 van 10.30 tot 12.30 uur bij Manege Thielen, Oudelijn 7 in Tilburg en op 30 januari 2020 van 10.30 tot 12.30 uur bij het Nationaal Hippisch Centrum, De Beek 125 in Ermelo. De bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijke lunch en zijn kosteloos voor FNRS-leden. Niet-leden betalen 15 euro. Leden kunnen zich aanmelden via een van onderstaande knoppen. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar ondernemersdesk@fnrs.nl. Vermeld in de mail graag met hoeveel mensen u deel wilt nemen.

Aanmelden: 23 januari in Tilburg

Aanmelden: 30 januari in Ermelo

 

De informatie in dit bericht is samengesteld door onze partners Van Dun Advies en ABAB Accountants & Adviseurs

Lid worden?FNRS bedrijven