Nieuws

Besparen op uw vaste lasten - nu belangrijker dan ooit

Het zijn geen makkelijke tijden voor ondernemers in de sport, zoals hippische ondernemers. Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding ervan te beperken, hebben grote financiële gevolgen. Veel vaste lasten lopen nu eenmaal door, terwijl de omzet flink is gedaald. Bovendien zullen de energiekosten de komende jaren alleen maar stijgen.

1 maart 2021 | 2 minuten lezen

In het klimaatakkoord van Parijs zijn heldere doelen vastgelegd over CO2 reductie: 49% in 2030 en in 2050 maar liefst 95% CO2 reductie. Een helder doel maar tegelijkertijd een enorme opgave. 

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als Nederland maatschappijbreed aan de slag gaat en dus ligt ook een opgave voor privaat bezit in de sportsector op ons bord. Er liggen mooie kansen voor ondernemers in de sport waarin de overheid wil helpen met het verduurzamen van hun bedrijven.

Klimaatroute Duurzame Sportsector

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen en ondernemers in de sport, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.

NOC*NSF voert de projectleiding over deze verduurzamingsslag en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. Om dezelfde kansen te creëren voor ondernemers heeft het platform ondernemende sport (POS), waar onder andere de FNRS initiatiefnemer van is, afspraken gemaakt over een pilot waarin een vergelijkbaar traject maar dan toegespitst op de onderneming aangeboden kan worden.

Energiekosten structureel verlagen leidt tot een verbeterde exploitatie

Ook voor uw hippische bedrijf zijn energiekosten onontkoombaar. Maar ze kunnen wél structureel verlaagd worden. Met dit project krijgt u inzicht in de mogelijkheden in reductie van uw stroom- en gasverbruik om zo aanzienlijke én structurele besparingen te realiseren.

Landelijke ondersteuningsregeling

Per heden is dit ondersteuningstraject voor een beperkt aantal bedrijven in de sport beschikbaar, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijf.

Dit traject omvat het volgende:

  1. Een energiescan van uw accommodatie. Een bouwkundig specialist bezoekt uw bedrijf en brengt in kaart waar energiebesparing gerealiseerd kan worden;
  2. De energiescan is de basis voor het plan van aanpak: rekening houdend met uw toekomstplannen, wordt op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is;
  3. De energiescan bevat tal van tips over hoe u energie kunt besparen zonder forse investeringen te doen.

Als u geïnteresseerd bent maar dit traject te vroeg komt, is het goed om te weten dat we in deze fase deze service willen uitproberen en verbeteren. Ons doel is om deze service blijvend beschikbaar te krijgen voor ondernemers. Dan zal de overheid van ons verwachten dat er vanuit de ondernemer een bijdrage gevraagd gaat worden. We informeren u graag terzijnertijd verder.

Meld u  aan voor één van de 25 begeleidingstrajecten!

Als u in aanmerking wilt komen voor 1 van de voorlopig 25 beschikbare begeleidingstrajecten, dan kunt u zich aanmelden via DEZE link.

Lid worden?FNRS-bedrijven