Nieuws

Column van een ondernemer: Stella Zumpolle

11 februari 2021 | 1 minuut lezen

Door ledenraad betrokken bij FNRS

Toen ik werd gevraagd om mij kandidaat te stellen voor de ledenraad van de FNRS was daar eerst nog enige twijfel.  Wat moest ik me voorstellen bij de ledenraad van de FNRS? En welke rol zou ik gaan spelen om de belangen van de leden te behartigen en ondertussen het beleid van de FNRS nog steeds soepel te laten verlopen? Toch leek het mij een mooie manier om betrokken te zijn bij de FNRS, en dat bleek ook al snel. 

Werkgroep kwaliteitsbeleid

In eerste instantie kon ik me vooral opstellen in een afwachtende rol. Ik luisterde naar de plannen, gaf af en toe mijn mening op het moment dat er iets niet duidelijk was, of mijns inziens ook anders kon. Toen de mogelijkheid zich voordeed om vanuit de ledenraad een rol te spelen in de werkgroep ‘kwaliteitsbeleid’ heb ik me daar direct voor opgegeven. Vanuit de ledenraad worden vaker werkgroepen gevormd over aparte onderwerpen, en dit onderwerp sprak mij zeer aan. Ik wilde kijken in hoeverre het nieuwe kwaliteitsbeleid in zou spelen op de wensen van alle FNRS-leden, ook degenen die een bedrijf hebben op een plek met minder ruimte, zónder daarbij het paardenwelzijn uit het oog te verliezen. Bij twee aparte bijeenkomsten is het hele nieuwe handboek van het kwaliteitsbeleid met de werkgroep doorgenomen. Punt voor punt werd besproken hoe wij dachten dat het goed zou zijn en hoe we daar ook voor ondernemers op diverse punten praktische tips en tricks bij konden geven. Door een zeer divers gezelschap, vanuit de ledenraad samengesteld, werd gekeken naar dit nieuwe FNRS-beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en welzijn. Na een aantal aanpassingen en toevoegingen konden wij ons daar helemaal in vinden.

Belangen van alle leden behartigd door inspraak

Op deze manier worden de belangen van alle leden vrijwel één op één behartigd. Kwaliteit, veiligheid en welzijn staan hoog in het vaandel bij de FNRS en het beleid daaromtrent moet breed gedragen worden. Op deze manier konden wij echt een steentje bijdragen in het finetunen van het nieuwe handboek. Heel fijn dat de medewerkers van de FNRS zo betrokken zijn bij hun leden en dat middels de ledenraad ook leden overal inspraak in hebben!

Stella Zumpolle
De Larense Manege, Laren

Lid worden?FNRS bedrijven