Nieuws

Zijn uw communicatiemiddelen nog up-to-date?

7 januari 2021 | 3 minuten lezen

Het jaar 2021 is net begonnen, altijd een mooi moment om fris te beginnen. Waar veel mensen een grote voorjaarsschoonmaak houden zodra het zonnetje zich meer laat zien, is het ook belangrijk om eens in de zoveel tijd uw communicatiemiddelen opnieuw onder de loep te nemen.

Inventariseren van de middelen

Wanneer u van plan bent om uw communicatie te up daten is het van belang dat u begint met het maken van een inventarisatie van de communicatiemiddelen die u momenteel gebruikt. Schrijf deze allemaal op. Denk hierbij aan de volgende middelen:

- Website
- Social media
- Posters
- Digiboard / prikbord
- Informatieborden
- Folders / tarievenlijst

Maar dit kunnen ook advertenties zijn die u regelmatig plaatst in bijvoorbeeld een tijdschrift of een krant. Wanneer u de middelen heeft geïnventariseerd is het tijd om ze een voor een na te lopen. Let hierbij op de volgende punten:

  • Is alle informatie te vinden?
  • Is de informatie nog juist?
  • Straalt het middel nog uit wat ik wil uitstralen?
  • Is de tekst nog juist?
  • Zijn de foto’s nog geschikt?
  • Bereik ik hiermee mijn doelgroep?

Het is belangrijk dat u bij het aanpassen van uw communicatiemiddelen, iemand heeft die met u mee kan kijken. Een ander kijkt vaak anders tegen dingen aan dan uzelf en heeft misschien andere ideeën en visies die effectief kunnen werken.

Sterke communicatie

Het kan zijn dat u de essentie van goede en bijgewerkte communicatie lastig vindt om in te zien. Uw bedrijf loopt immers goed en er is zelfs sprake van een wachtlijst op uw bedrijf. Dan kunt u concluderen dat men uw bedrijf goed kan vinden. Toch betekent dit niet dat u achterover kunt leunen als het gaat om uw communicatie. Ook wanneer uw bedrijf goed loopt is het van belang dat uw eigen klanten, maar ook potentiële klanten, toeleveranciers en ouders/verzorgers van uw ruiters de juiste informatie kunnen vinden en een goede indruk kunnen krijgen van uw bedrijf.

Wanneer communicatiemiddelen niet regelmatig worden bijgewerkt, kan het ook zo zijn dat deze niet meer overeen komen met de huidige situatie. Hierbij kunt u denken aan tarieven die u een paar jaar geleden hanteerde op uw bedrijf, maar vandaag de dag niet meer relevant zijn. Hierbij kan ook gedacht worden aan beeldmateriaal van situaties die vroeger op uw bedrijf zo waren maar nu allang zijn aangepast, bijvoorbeeld het hebben van stands of het niet beschikken over paddocks en weidegang. Hierdoor ontstaat een onterecht beeld over uw bedrijf bij mensen.

Onderscheidend vermogen

Uw manier van communiceren én wat u communiceert is ook gelijk de reclame die u maakt voor uw bedrijf. Met goede communicatie kunt u zowel direct als indirect uw bedrijf verkopen aan de lezer.  

Bedrijven aangesloten bij de FNRS, onderscheiden zich van bedrijven die dit niet zijn. U doet dit onder andere door de drie pijlers, kwaliteit, veiligheid en welzijn te waarborgen op uw bedrijf. Zorg er dus voor dat dit terug te vinden is op uw website en licht toe hoe de consument dit terug kan zien. Om u op weg te helpen hebben al onze leden afgelopen jaar een USB-stick ontvangen . Op deze USB-stick staan verschillende teksten die u op uw website kunt plaatsen. Daarnaast vindt u hier ook de nieuwste logo’s van de FNRS die u kunt plaatsen op uw eigen communicatiekanalen of -middelen. Kunt u de USB-stick niet vinden? De informatie is ook terug te vinden op onze website . Let erop dat u ingelogd dient te zijn om toegang te krijgen tot deze documenten.

Het lijkt misschien een hele klus om aan de slag te gaan met uw communicatie en wanneer u dit al een lange periode niet gedaan heeft, kan dit zeker wat tijd in beslag nemen. Maar het is belangrijk dat u hier de tijd voor neemt. Wanneer u hier vervolgens regelmatig even de tijd voor neemt, zal u merken dat het helemaal niet zoveel werk meer is. Twee vasten momenten per jaar om bijvoorbeeld alles weer even na te lopen, dan hoeft dat niet meer dan één dagdeel in beslag te nemen. Mocht u er toch niet zelf uitkomen of u wilt graag tips ontvangen over hoe u bovenstaande het beste kunt aanpakken? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager, zij helpen u graag verder op weg.

Lid worden?FNRS bedrijven