Nieuws

Veiligheidshelm ook voor menners verplicht

Profielfoto van Frederieke Verhaar
6 januari 2021 | 1 minuut lezen

Veiligheidshelm verplicht voor menners en opzittenden

Het dragen van een veiligheidshelm is voor ruiters al geruime tijd een vanzelfsprekendheid. Vanuit Stichting Veilige Paardensport is het een vereiste voor het toekennen en behouden van het veiligheidscertificaat aan een hippische accommodatie. Vanaf 1 januari 2021 is het dragen van een veiligheidshelm echter ook verplicht voor menners en opzittenden van een aanspanning bij een hippische accommodatie met het veiligheidscertificaat.

Eisen rondom het dragen van een veiligheidscap

  • De veiligheidscap dient bestemd te zijn voor de paardensport en te zijn voorzien van een CE-markering. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan. Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.
  • Het dragen van een veiligheidscap is verplicht voor alle ruiters, menners en overige opzittenden van een aanspanning. De discipline voltige is vrijgesteld van de capplicht.
  • Bij constatering van rijden / mennen zonder cap zal het veiligheidscertificaat per direct worden ingetrokken.

Veiligheidshelm verplicht bij KNHS-paardensportactiviteiten

Per 1 januari 2021 is de veiligheidshelm ook verplicht bij alle paardensportactiviteiten die onder KNHS-reglementen verreden worden. Met name in de hogere dressuurklasses en in het mennen werd nog wel eens een hoed of pet als hoofddeksel gedragen. Deze verplichting geldt voor alle niveaus en disciplines. Alleen voor de discipline voltige geldt deze verplichting niet.

Rijbaanregels en handboek Stichting Veilige Paardensport

De rijbaanregels en het handboek van de Stichting Veilige Paardensport zijn aangepast met de verplichting tot het dragen van een veiligheidshelm. U kunt deze hier downloaden en de nieuwe rijbaanregels bij uw rijbaan ophangen.