Nieuws

Mondkapjesplicht in de paardensport

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes, zoals een binnensportaccommodatie. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de overheid. FNRS en KNHS beantwoorden veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht aan de hand van de informatie die zij op dit moment beschikbaar hebben. 

Profielfoto van Frederieke Verhaar
2 december 2020 | 3 minuten lezen

Update 2 december

De mondkapjesplicht is gister, dinsdag 1 december, in Nederland ingegaan. Voor een groot deel van de paardensport geldt deze mondkapjesplicht omdat zij aangemerkt zijn als sportaccommodatie. Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op uw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.

Veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht in de paardensport

Wat wordt er verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een publieke overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of de binnenruimte(s) van een paardensportaccommodatie.

Is een mondkapje verplicht op een paardensportaccommodatie?

Ja, in de binnenruimtes van een paardensportaccommodatie die publiek toegankelijk zijn moet een mondkapje worden gedragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld maneges, pensionstallen en rijverenigingen. Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op uw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.‚Äč

Is een mondkapje ook buiten verplicht op een paardensportaccommodatie?

Nee, de mondkapjesplicht geldt alleen voor binnen.

Ik heb een overdekte buitenrijbaan. Geldt dit als binnen- of als buitenruimte?

Rijksoverheid ziet een overkapping als een binnenaccommodatie. Voor een overdekte buitenrijbaan geldt daarom dezelfde regels als voor de binnenaccommodatie.

Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het paardrijden?

Tijdens het paardrijden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

Moet een trainer, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een paardensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie teveel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Moet er een mondkapje worden gedragen tijdens het op- of afzadelen of klaarzetten van materiaal voor een les of training?

Ja, tijdens de verplaatsmomenten in de paardensportaccommodatie moet een mondkapje worden gedragen. Indien de ruiter zich op een vaste plek (bijvoorbeeld een stal of poetsplaats) bevindt en 1,5 meter afstand tot andere personen kan houden, hoeft hij/zij geen mondkapje te dragen.

Moet er tijdens het werken op stal ook verplicht een mondkapje dragen worden?

Op dit moment weten we niet zeker of een mondkapje tijdens het werk op stal verplicht is. De rijksoverheid heeft hierover nog geen besluit genomen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, communiceren wij hierover. 

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Download hieronder (voor FNRS-leden en KNHS-verenigingen) een poster waarmee u op uw bedrijf kenbaar kan maken dat een mondkapje verplicht is.