Nieuws

Opheldering naderende registratieplicht voor paarden

Afgelopen periode zijn er vele vragen binnengekomen over de naderende registratieplicht van paarden. LTO Nederland beantwoordt volgens de laatste stand van zaken (oktober 2020) deze vragen. De Europese diergezondheidsverordening, waar de identificatie en registratieplicht van paarden onderdeel van is, werd in 2016 al aangenomen. Echter aan een aantal uitvoeringsverordeningen wordt nog gewerkt, als ook aan de details van het registratiesysteem.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
16 november 2020 | 1 minuut lezen

Strengere I&R paardenhouderij aanstaande

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paarden geregistreerd moeten worden en dat bekend moet zijn waar zij gehouden worden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid. Eerder publiceerde LTO Nederland dit artikel over de naderende aanscherping.

Houder van het paard

Houders van paarden worden verantwoordelijk voor de registratie van de paarden. Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. Deze definitie is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouders vaak refereren naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

 1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard;
 2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

Meer informatie over de definitie houder van het paard publiceerde we onlangs in dit artikel.

Vraag en antwoord

Naar aanleiding van bovenstaande artikelen en de naderende registratieplicht van paarden komen er veel vragen richting LTO Nederland. Deze vragen hebben ze verzameld en gepubliceerd met antwoord in een overzicht. Voor de beantwoording van de vragen is een opsplitsing gemaakt in 9 categorieën:

 1. Registreren
 2. Lokale administratie
 3. Controle en handhaving
 4. Professioneel versus particulier
 5. Houder versus eigenaar
 6. Kosten
 7. Algemeen
 8. Informatievoorziening
 9. Overig

De vragen zijn beantwoord aan de hand van wat er op dit moment bekend is over de invoering van de Europese Diergezondheidsverordening.

Download hieronder het overzicht van de vragen en de antwoorden over de naderende aanscherping van de identificatie- en registratieplicht van paarden van LTO Nederland.