Nieuws

Slim energie inkopen met juiste marktinzicht

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. MAIN Energie informeert u vier keer per jaar in een kwartaalupdate over de laatste ontwikkelingen die van invloed zijn op de energieprijzen. Voor het inkopen van elektriciteit en gas zou het handig zijn als u de prijzen kon voorspellen. Dat gaat natuurlijk niet, maar met deze kwartaalrapporten geeft MAIN Energie u wel inzicht geven in actuele en historische prijsontwikkelingen en schetst verwachtingen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
12 november 2020 | 2 minuten lezen

Q3: daling elektriciteitsprijs door lockdown-maatregelen

De elektriciteitsprijs was aan het begin van het kwartaal in de ban van de ontwikkelingen in zowel de emissierechtenprijs als de stijgende gasprijs. De hitte aan het begin van het kwartaal zorgde voor snel stijgende energieprijzen doordat de beschikbaarheid van Franse kerncentrales af nam en de vraag naar gasgestookte elektriciteit steeg. In september liet de prijs voor elektriciteit veel beweging zien met enkele prijspieken. Halverwege september sloot de CO2-prijs op een historisch hoogtepunt waardoor een kortstondige opleving van de prijs plaatsvond. Dit niveau kon niet worden vastgehouden en daalde weer enkele euro’s. In oktober daalde de elektriciteitsprijs zeer hard door een prijsval in de markt van emissierechten veroorzaakt door een aanscherping van de lockdown-maatregelen.

Q4: vooruitzicht elektriciteitsprijs niet positief

Momenteel zijn de vooruitzichten niet positief. De coronamaatregelen zijn verder aangescherpt en de verwachting is dat deze dit kwartaal nog niet zullen worden versoepeld. Hierdoor zullen de grondstoffenmarkten onder druk blijven staan, maar zal ook de vraag naar elektriciteit dalen. De markt voor emissierechten zal een belangrijke factor spelen in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. De huidige marktomstandigheden verdedigen de lage CO2-prijs en zal de komende periode voor neerwaarts potentieel zorgen. Als kanttekening moet worden geplaatst dat steenkoolcentrales weer competitiever zijn geworden door de harde daling van de steenkoolprijs. Hierdoor zal er ook weer wat druk op de CO2-prijs komen te staan. Dit zal het neerwaarts potentieel wat kunnen dempen. De verwachting is echter dat het niveau van de afgelopen maanden nog uit zicht zal blijven.

Q3: prijsval gas door lockdown-maatregelen Europa

De gasprijs heeft in het afgelopen kwartaal een zeer forse stijging laten zien en begaf zich op het niveau van voor de start van de coronacrisis. Dit kwam doordat de vraag naar gasgestookte elektriciteitscentrales steeg door de hittegolf aan het begin van het kwartaal en de beschikbaarheid van gas terug liep. Begin september piekte de gasprijs kort, maar daalde daarna weer. Door een sterk gestegen CO2-prijs waren er nog wel enkele uitschieters. In oktober was voornamelijk een opwaartse trend waar te nemen. De Amerikaanse en Aziatische gasprijzen stegen, waardoor de Europese markt niet achter kon blijven. Aan het eind van het kwartaal zorgde een fors gedaalde CO2-prijs voor prijsval op de oliemarkt en stevige concurrentie van de gasprijs. Deze prijsval werd ondersteund door de nieuwe versterkte, lockdown-maatregelen in Europa.

Q4: zacht winterweer zorgt voor verdere daling gasprijs

De winter is vooralsnog zacht en volgens de huidige weersvoorspellingen zal het zachte winterweer de komende tijd aanhouden en blijven de temperaturen boven het seizoensgemiddelde. Dit zorgt voor stevige neerwaartse druk op de gasmarkt. Vooral gezien het feit dat de verwachting is dat de huidige lock-downmaatregelen op zijn minst deze hele maand nog zullen aanhouden. Hierdoor zal de economische activiteit en de vraag naar olie lager blijven en op de gasprijs drukken. De kans op een verdere daling van de gasprijs lijkt momenteel groter dan dat de gasprijs weer zal gaan stijgen.

Met de juiste marktinzichten koopt u slim energie in

Benieuwd naar de trends en ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal en de prognose van de energieprijzen voor het laatste kwartaal van 2020?

Download hieronder het kwartaalrapport van MAIN Energie.

Neem voor meer informatie contact op met William van der Leeden van onze partner MAIN Energie.