Nieuws

FNRS aanwezig bij European Horse Network

25 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Op dinsdag 15 en woensdag 16 oktober waren FNRS directeur Haike Blaauw en bestuurslid Arno Julsing in België aanwezig bij een bijeenkomst van de European Horse Network (EHN). De EHN is een non-profit organisatie bestaande uit organisaties die op een mondiaal, Europees, nationaal of regionaal niveau actief zijn binnen de Europese paardensector. De FNRS is één van de leden.

Op dinsdag vond er een bijeenkomst plaats in het Europees Parlement in Brussel in het bijzijn van de nieuwe EU President Ursula von der Leyen. Zij gaf aan een groot paardenliefhebber te zijn en haar hele leven al paard te rijden. Ondanks haar drukke schema en de vele issues in Europa had ze toch ruim tijd gemaakt voor de leden van de EHN.

Tijdens de lunchbijeenkomst vonden diverse presentaties en discussies plaats over de speerpunten van het EHN. Hier kwamen o.a. paardenwelzijn, bekostiging van paardenactiviteiten, belastingzaken, vaccinaties, ziekten en de werkgelegenheid in de sector aan bod.

Ook werd stil gestaan bij de naderende Brexit en de gevolgen daarvan voor de hippische sector. In het geval van een ‘no deal’ is de impact op paardensector erg groot, o.a. met betrekking tot grens- en veterinaire controles, administratie en wachttijden bij het paardentransport van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Op woensdag stond de jaarvergadering van EHN in Brugge op de agenda waarbij het 30ste lid welkom werd geheten. Verder werden standpunten uitgewisseld over paardenwelzijn en welzijnslabels. De FNRS heeft toegezegd om samen met organisaties in Frankrijk en België de verschillende criteria en prijzen van labels op een rij te zetten. Op die manier kan een gedegen vergelijking gemaakt worden.

De FNRS heeft tevens de problematiek rond aansprakelijkheid en verzekeringen ter sprake gebracht en daaruit bleek dat deze zaak in andere landen minder problematisch is. Hetzelfde geldt voor de stikstofproblematiek. Het uitwisselen van kennis en ervaring met de andere leden van de EHN bleek wederom zeer nuttig.

Wilt u meer weten over de EHN? Bekijk de website hier.

Lid worden?FNRS-bedrijven