Nieuws

Bedrijfsplan: van droom naar werkelijkheid

Veel paardenmensen koesteren de droom om ooit voor zichzelf te beginnen. Durft u deze droom werkelijkheid te maken en te starten met een hippische onderneming, start dan niet zonder ijzersterk bedrijfsplan. Een dergelijk plan, ook wel ondernemingsplan genoemd, is namelijk nodig om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een vliegende start kan maken. Om van uw droom een goed lopend bedrijf te maken is een bedrijfsplan onmisbaar. Maar ook voor bestaande ondernemers die een nieuwe financiering nodig hebben, is het opstellen van een bedrijfsplan van groot belang. Maar wat is een bedrijfsplan eigenlijk en wat staat er allemaal in?

Profielfoto van Anita de Ruiter
2 november 2020 | 3 minuten lezen

Een bedrijfsplan kunt u zien als een sollicitatiebrief voor die ene droombaan waarbij alleen uw brief de volledige aandacht mag trekken. Men moet er zo enthousiast over worden dat ze niets liever willen dan u aan boord te halen. Het is niet eenvoudig om een kort en krachtig solide plan te schrijven, wat bij de bank voldoende vertrouwen in de toekomstige ondernemer oproept zodat zij bereid zijn een lening te verstrekken. Vaak is het plan weinig onderbouwd en mist het een reële visie. Het lijkt toch vaak een droom die koste wat het kost werkelijkheid moet worden en waar een verhaal om een financiering heen wordt geschreven in plaats van andersom.

Hoe maak je dan wel een indruk met een sterk plan?

Maak uw ambities concreet

Schrijf kort en krachtig, maak geen wollige verhalen. De basis van uw plan moet op een klein blaadje passen. Wat gaat u doen? Voor wie? En wat wil u wanneer bereikt hebben? Laat een heldere visie zien en zorg dat u het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) maakt. Dit plan is de basis van uw bedrijf in de toekomst. Daar gaat u straks ook op sturen. Het is niet alleen voor de financiering van belang maar de leidraad voor uw bedrijfsvoering de komende jaren. Het maken van een zogenaamde SWOT-analyse (sterkte/zwakte) helpt u om het realistisch en acceptabel te maken. Weet wie u bent en waar uw sterke en zwakke kanten liggen.

Maak een verdiepingsslag

Onderzoek de markt. Wie is uw concurrent en wat doen zij? Waar zitten uw klanten en wat zijn hun behoeftes? Voor wie wil u ondernemer zijn? Durf te specificeren, u kunt niet iedereen als klant hebben. Zo kunt u ook doelgericht uw marketingplan gaan bepalen. Maak deze ook direct. Zorg er ook voor dat u inzicht heeft in de markt. Wat speelt er? Welke issues zijn trending of welke zijn zorgwekkend? Hoe kunt u hier op inspelen en u onderscheiden van de rest?      

Bepaal uw bedrijfsstrategie

Hoe gaat u dit realiseren en organiseren? Welke rechtsvorm kiest u? Waar gaat u zich vestigen en waarom is dat een goede plek. Wat heeft u allemaal nodig? Met wie gaat u het uitvoeren? Wat gaat u aanbieden? Hoe dekt u risico’s af? Kunt u straks voldoen aan alle regels en wetgeving? Waar gaat u de investering vandaan halen? Laat u voorlichten over alles wat er bij het ondernemerschap en het runnen van een hippische accommodatie komt kijken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Maak een financieel plan voor uw investering, exploitatie en liquiditeit

Een objectief financieel plan met reële verwachtingen is een must. Niet alleen belangrijk voor het verkrijgen van een financiering maar ook voor het bewaken van de bedrijfscontinuïteit. U wil immers in de toekomst ook nog blijven ondernemen en niet in de financiële problemen komen. Het afwijzen van een financiering wordt vaak als negatief ervaren maar kunt u ook als bescherming van de aanvrager zien.

Begin met een investeringsbegroting en neem hierin ook de (bouw)plannen voor de toekomst mee. Wat heeft u nu en straks nodig om uw bedrijf te exploiteren? Neem onvoorziene uitgaven mee. Denk na over de hoogte van uw privé-uitgaven, verzekeringen en pensioen. Als u weet hoeveel u in totaal nodig heeft kunt u gaan beschrijven waar u het vandaan wil gaan halen. 

Hoe denkt u alles te kunnen betalen straks?  Bereken de te verwachte inkomsten en uitgaven. Reken uzelf niet rijk en hou het realistisch. Hou ook rekening met mindere tijden. Huur een financieel expert in om het financiële gedeelte voor u door te rekenen. Dat geeft ook extra vertrouwen bij de bank.   

Bedrijfsplan als leidraad in de toekomst

Als u dan eindelijk hippisch ondernemer bent,  blijf dan een vinger aan de pols houden op de uitvoer van uw bedrijfsplan. Gaat alles nog zo als gepland of moet u bijsturen? Blijf alert en weet wat er speelt. Ondernemen is een continu proces.

De accountmanagers van de FNRS ondersteunen (startende) ondernemers met het schrijven van een bedrijfsplan. Regelmatig wordt er een bijeenkomst Professioneel Hippisch Ondernemer georganiseerd. Hierbij komt het opstellen van een bedrijfsplan ook aan de orde. Neem hiervoor contact op met de FNRS.