Nieuws

Coronamonitor: nieuwe maatregelen, vertrouwen daalt weer

Profielfoto van Robert van Almkerk
21 oktober 2020 | 2 minuten lezen

Sinds er in het voorjaar op verschillende momenten coronamaatregelen van kracht werden en vervolgens versoepeld, hebben FNRS en KNHS de Coronamonitor vijf keer uitgestuurd. De Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor FNRS ondernemers en KNHS verenigingen in kaart wordt gebracht. Nadat begin juli de maatregelen voor het grootste gedeelte werden versoepeld hebben FNRS en KNHS de Coronamonitor tijdelijk niet verzonden. De aangescherpte maatregelen van 29 september gaven aanleiding om weer inzicht te krijgen op de impact van de maatregelen. De Coronamonitor zal ook dit najaar herhaaldelijk worden verstuurd om zo het verloop te blijven monitoren.

De uitslagen van deze zesde Coronamonitor wordt gepubliceerd op één factsheet, deze is onderaan het bericht te downloaden. Een overzicht van alle 6 de Coronamonitoren resultaten is via deze link te vinden.

De zesde coronamonitor heeft een respons van 26,1% onder FNRS ondernemers en is gehouden in de periode van 8 t/m 16 oktober. De persconferentie van 13 oktober viel gelijk met het onderzoek waardoor er zowel respondenten van voor- alsmede na de persconferentie zijn.  

Nog vertrouwen, maar wel afname

Eind juni, de laatste monitor uit het voorjaar, had nog 77,1% van de ondervraagden vertrouwen dat het bedrijf door de crisis zou komen.  Inmiddels is 59,4% positief. Momenteel heeft 4,2% van de FNRS ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen eind juni was dit nog 2,7%. Tijdens de eerste coronamonitor in maart 2020 waren de cijfers respectievelijk: 38,4% had vertrouwen en 13,6% had geen vertrouwen.

Personeel

In het onderzoek werd gevraagd of de bedrijven ook verwachten personeel te moeten ontslaan door de coronacrisis. 72,9% geeft aan geen personeel te hoeven ontslaan, 11,5% verwacht van wel. De overige 15,6% heeft geen personeel in dienst. Het meest gegeven antwoord op de vraag hoeveel personeelsleden zou het om gaan is 1 medewerker.

Inzicht in cijfers zorgelijk

Ongeveer de helft van de respondenten (50,5%) geeft aan nog voldoende buffer te hebben om de komende periode te doorstaan. Gemiddeld genomen kunnen zij het nog 6,9 maanden uitzitten. 44,3% van de respondenten heeft nog geen inzicht of zij voldoende buffer hebben. Ook in het voorjaar had meer dan een derde geen inzicht in de financiële impact van de coronacrisis op het bedrijf. FNRS  roept ondernemers op meer inzicht te krijgen in hun situatie, een accountmanager kan hierbij ondersteuning geven.

12,5% van de ondernemers is het eens met de stelling dat zij problemen hebben met de liquiditeit. Van de bedrijven die hebben aangegeven onvoldoende buffer te hebben, heeft 8,3% binnen een maand krediet nodig.

Communicatie gaat goed

Ondernemers hebben over het algemeen de voorlichting naar klanten goed op orde. 8,7% heeft moeite om de maatregelen die op het bedrijf worden doorgevoerd uit te leggen aan hun klanten. Voor 72,1% gaat het naar omstandigheden goed. Op de vraag: zijn er klanten/ruiters die hun geld terugvragen geeft 13,76 % aan dat dit het geval is. In de allereerste Coronamonitor, eind maart, was dat nog 29%. Een groot verschil is wel dat destijds de sportaccommodaties waren gesloten.

NOC*NSF onderzoek

Deze zesde Coronamonitor is alleen verstuurd aan ondernemers en verenigingen die bij FNRS zijn aangesloten. NOC*NSF heeft in samenwerking met het Mulier instituut een monitor voor alle sportbonden uitgezet. KNHS heeft deze uitgezet naar alle verenigingen.  

 

Aan deze coronamonitor kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over deze monitor? Neem dan contact op met Robert van Almkerk via r.van.almkerk@fnrs.nl of 088 02 24 300.