Nieuws

Stijgende stro- en ruwvoerprijzen

14 oktober 2020 | 2 minuten lezen

De  stro en ruwvoerprijzen stijgen momenteel flink. De extra kosten bedragen snel 20 tot 30 euro per box per maand. Iedere ondernemer wil het beste voor de paarden en klanten, met beheersbare kosten. Hoe kun je deze balans goed bewaken?

Oorzaak stijgende stro en ruwvoer prijzen

Om aan de grote vraag te voldoen moet er stro geïmporteerd worden vanuit Duitsland en met name uit Frankrijk. Het merendeel hiervan is wintertarwe, wat wordt gezaaid in het najaar. Door de vele neerslag afgelopen winter is de grond te vochtig geworden en dicht geslagen. Hierdoor heeft de wintertarwe zich onvoldoende kunnen ontwikkelen tot een volledig gewas. Normaal perst men 5 ton per ha. aan stro. Nu haalde werd vaak de 3 ton niet gehaald.

Naast een slechte stro levering is ook de ruwvoederwinning in Frankrijk slecht verlopen. Waar wij in Nederland een tweede en derde snede kenden, was dit in Frankrijk niet het geval. Veel Franse boeren houden hun stro dus extra vast om dit eventueel ook als ruwvoer te kunnen gaan gebruiken voor hun eigen veestapel.
In Nederland was het in het zuiden en oosten van het land ten tijde van de tweede en derde snede droger dan elders. Het aanbod van ruwvoer is dus schaarser met als gevolg hogere prijzen.

Zodra de eerste snede van 2021 geoogst is (mei/juni) zal er weer zicht komt op hoe de prijzen zich volgend seizoen zullen ontwikkelen.

Wat kunt u als ondernemer doen?

1. Kijk kritisch naar het verbruik

Kijk kritisch naar de hoeveelheden stro, ruwvoer en krachtvoer en hoe deze zich verhouden tot uw eigen bedrijf en die van andere FNRS bedrijven. Wellicht zijn hier aanpassingen in mogelijk die, zonder dat de klant of het paard hier hinder van ondervindt, ruwvoer en stro besparen. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Vente Paardenvoeding stelt voor FNRS leden gratis de Vente Scan beschikbaar, deze scan helpt u eenvoudig om hier inzicht in te verschaffen.

2. Voer-analyse uitvoeren en eventueel rantsoenaanpassingen

Het ene ruwvoer, of stro, is het andere niet. Vraag uw leverancier of er analyse beschikbaar is van het te leveren ruwvoer. Een efficiënter type kuilhooi draagt bij aan lagere krachtvoerkosten en minder strokosten (drogere boxen). Heb je geen analyse, dan is er bij diverse leveranciers een zogenaamde Quickscan beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om zelf een test uit te voeren waarna de belangrijkste kengetallen getoond worden.

Is er enkel een kruidige of vettige kwaliteit kuilhooi beschikbaar en moeten de paarden intensief lopen? Dan mesten ze vaak meer tijdens het rijden. Dit komt door een minder effectieve benutting van het ruwvoer. Hiervoor zijn speciale brokken beschikbaar die dit verbeteren. Het kan kostenbesparend zijn om het type brok te veranderen of toe te voegen en hiermee de ruwvoeropname en benutting te optimaliseren.

3. Bereken hogere kosten door

Indien er met een rantsoenaanpassing weinig winst te behalen is, moeten voor een juiste marge de totale kostprijzen doorberekend worden aan de klant. Om tot een gunstige marge te komen kan gebruik gemaakt worden van de FNRS kostprijscalculatie. Onze collega’s maken graag een (digitale) afspraak om hierbij te helpen. Tevens zijn er bij de FNRS gestandaardiseerde brieven beschikbaar om de wijzigingen aan uw klanten te communiceren. Deze kunt u terugvinden op onze website via de volgende link: https://www.fnrs.nl/thema/gezonde-bedrijfsvoering/documenten. De desbetreffende brief staat vervolgens onder het kopje financiën en heet ‘Standaard brief prijsstijging’ .

Lid worden?FNRS bedrijven